ร่วมถอดบทเรียนการจัดการความสุข บันทึกคัดเลือกของ ๓๑ บล๊อกเกอร์


ถอดบทเรียนการจัดการความสุข (ประโยชน์ + ความสุข) จากบันทึกที่กัลยาณมิตรคัดเลือกมาแล้วข้างต้นเป็นบันทึกของท่านเอง รายละเอียดตามลิงค์ http://www.gotoknow.org/posts/535918

บันทึก รวมบันทึกคัดเลือก ถอดบทเรียนพื้นที่ความสุข  http://www.gotoknow.org/posts/537189  มีปัญหาในการนำเสนอรายละเอียดข้อมูลบันทึกทั้งหมด (ตัดเนื้อหาบันทึกโดยอัตโนมัติ) จึงขอเปิดบันทึกใหม่ โดยขอรวบรวมบันทึกที่กัลยาณมิตรคัดเลือกมาเพื่อการถอดบทเรียนการจัดการความสุข Happy Ba e Book ตามรายชื่อบล็อกเกอร์ ๓๑ ท่าน โดยมีบันทึกพื้นที่ความสุขที่บล็อกเกอร์คัดเลือกด้วยตนเองดังนี้

๑ .    ชลัญธร

ความสุขอยู่ไหนน๊า  http://www.gotoknow.org/posts/509588

บนเส้นทางฝัน  http://www.gotoknow.org/posts/520820

ความสำคัญของเวลา กับ คุณค่าและความหมายในชีวิต http://www.gotoknow.org/posts/520449

อาหารไข่ในความรู้สึก  http://www.gotoknow.org/posts/519218

ดอกหญ้า  http://www.gotoknow.org/posts/506985

๒.   นาง นงนาท สนธิสุวรรณ

บทนิยามของคนแก่  http://www.gotoknow.org/posts/236896

มรดกล้ำค่าจากพ่อ    http://www.gotoknow.org/posts/236742

แม่ผู้เป็นครูคนแรกของลูกๆ  http://www.gotoknow.org/posts/497066

ลูกรักหวังเป็นที่พึ่ง..ฝากบ้านช่องให้ดูแลเมื่อจากไป http://www.gotoknow.org/posts/508865

ลิขิตงานของชีวิตเพื่อสร้างแรงบันดาลใจใน GotoKnow  http://www.gotoknow.org/posts/480496

๓.   tuknarak

วันนี้คุณทำความดีหรือยัง http://www.gotoknow.org/posts/507018

ความรักของพ่อ   http://www.gotoknow.org/posts/511126

การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด  http://www.gotoknow.org/posts/530946

คัดลายมือ  http://www.gotoknow.org/posts/516320

รางวัลแกรนด์ ยูบีลี  http://www.gotoknow.org/posts/502979 

๔.   ป.

ความสุขจากการสังเกต : กิจกรรม Happy Ba  http://www.gotoknow.org/posts/509035

ความสุข+อาหาร= ชุดความรู้  http://www.gotoknow.org/posts/528087

นิยายภาพ (จริง) มองเหนือหัวใจแห่งปัญหา http://www.gotoknow.org/posts/514491

แง่งาม ความรู้จากชีวิตจริง http://www.gotoknow.org/posts/487112

คุณค่าของความไม่สมบูรณ์แบบ http://www.gotoknow.org/posts/473101

๕.    ดร.ภิญโญ 

อำนาจของนิสัย (The Power of Habit) บทที่ 7 http://www.gotoknow.org/posts/532996

"ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งของแรงจูงใจ"  http://www.gotoknow.org/posts/530751

วิทยาลัยเกษตรกรรรม พลิกโลก  http://www.gotoknow.org/posts/531826

“พอ (Enough)" http://www.gotoknow.org/posts/520788

มงคลชีวิตและ "จิต" แห่งอนาคต  http://www.gotoknow.org/posts/516087

๖.    พ.แจ่มจำรัส

คืนฝนเปาะแปะ  http://www.gotoknow.org/posts/496114

น้ำเอยน้ำใจ   http://www.gotoknow.org/posts/532215

ดอกไม้แด่ชาวโกทูโน  http://www.gotoknow.org/posts/532058

ปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเป็นไวรัสตับอักเสบซี  http://www.gotoknow.org/posts/498900

ลาแล้วแคป่า  http://www.gotoknow.org/posts/500481

๗.   krutoom

ไปพักผ่อนที่แม่กำปองกันเถอะ  http://www.gotoknow.org/posts/349268

ไปหลบร้อนที่น้ำตกแม่ยะ  http://www.gotoknow.org/posts/351947

ริมน้ำน่านถึงดอยภูคา  http://www.gotoknow.org/posts/326497

ไข่ป่ามอาหารยามหนาว  http://www.gotoknow.org/posts/319368

ความสุขมากับความอบอุ่นในงานตลาดนัดความรู้กรมอนามัย http://www.gotoknow.org/posts/334448

๘.     แสงแห่งความดี

พี่มอบ…ปริญญาแห่งชีวิต แด่..น้อง ผู้มีหัวใจไม่พิการ   http://www.gotoknow.org/posts/314806

ฝันว่า…ห้องเรียนในฝันเป็นจริง  http://www.gotoknow.org/posts/506070

กว่าสวนจะสวยด้วยมือ...พ่อ   http://www.gotoknow.org/posts/287073

ความงามข้างบ้าน….ในวันฝนพรำ  http://www.gotoknow.org/posts/481565

จดหมายเปิดผลึกรัก   http://www.gotoknow.org/posts/278956

๙.     ทิมดาบ

บุญข้าวสาก...จะได้ไม่ลืม "ความรัก" ที่มีต่อกัน...  http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504520

ผม...แม่ชี...วิถีโคจร...  http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504304

ความสุขที่ไม่เคยคาดฝันว่าจะได้รับจากคนๆ นี้...  http://www.gotoknow.org/posts/499359

Spring Days…ที่ค่ายของผมวันนี้... http://www.gotoknow.org/posts/499482

เมล็ดพันธุ์...ของหมู่บ้าน... http://www.gotoknow.org/posts/507494

๑๐.     ทพญ.ธิรัมภา

เมื่อชาวจังหวัดแพร่มาเยือนชาวหนองคาย   http://www.gotoknow.org/posts/470937

(เก็บตก) ร่างยุทธศาสตร์ช่องปากชาติ : สร้างเสริมความเข้มแข็งของประชาชนและภาคีเครือข่าย  http://www.gotoknow.org/posts/497313   

ข้าวในนา  ปลาในสระ  http://www.gotoknow.org/posts/497115

ถอนหญ้า  ถอนฟัน  http://www.gotoknow.org/posts/522112   

งานศพ : จากไปอย่างสงบ  http://www.gotoknow.org/posts/463420

๑๑.     หนูรี

ย้ายตัวเองกลับบ้าน "บ้านของแม่ & บ้านของเรา"  http://www.gotoknow.org/posts/497150 

พื้นที่ความสุขในสวนของเตี่ย : ตอน. ผักข้าวยำ  http://www.gotoknow.org/posts/504395 

พื้นที่ความสุขในหัวใจ : ตอน. 80ปี แม่เป่าเค้ก  http://www.gotoknow.org/posts/504737 

พื้นที่ความสุขของแม่ : ตอน.ผักที่แม่ปลูก  http://www.gotoknow.org/posts/506226 

พื้นที่ความสุขในสวนของเตี่ย : ตอน.ตู้กับข้าวมีชีวิต  http://www.gotoknow.org/posts/508988 

๑๒.    แก้ว..อุบล

สอนการทำใจ...ให้ลูก  http://www.gotoknow.org/posts/500808

ความสุข..ของฉัน   http://www.gotoknow.org/posts/507143

Happy brain..SHA.สู่.R2R   http://www.gotoknow.org/posts/508550

เรื่องเล่า..ของแม่   http://www.gotoknow.org/posts/497227

การทำงาน..เสมือนคนต้นแบบ  http://www.gotoknow.org/posts/487178

๑๓.  pa_daeng

เล็กๆน้อยๆก็ยอมกันไป  http://www.gotoknow.org/posts/507121

จิตวิญญานนั้่นอย่างไร  http://www.gotoknow.org/posts/512175

บ้าน วัด โรงเรียน  http://www.gotoknow.org/posts/508384

โกรธคือโง่ โมโหคือบ้า http://www.gotoknow.org/posts/295347

ยอดกระบวนกร เยี่ยมกระบวนการ อัจฉริยะจากแดนใต้  http://www.gotoknow.org/posts/509696

๑๔.   กานดาน้ำมันมะพร้าว

สอนทำน้ำมันสมุนไพร 10 พลังเพื่อสุขภาพ และน้ำมันมะพร้าวแบบโบราณ นักเรียนสันทรายวิทยาคมเชียงใหม่

 http://www.gotoknow.org/posts/521032 

Happy Ba ....GFGAP ได้ความสุขประทับใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯ บ้านจอมคีรี อ.เชียงดาว เชียงใหม่  http://www.gotoknow.org/posts/507899

ความสุขกับครอบครัวอบอุ่น อาหารยอด สิ่งแวดล้อมเยี่ยม  http://www.gotoknow.org/posts/510121

ลดพุงลดโรคเพื่อสุขภาพดี ด้วยน้ำผักปั่นอาหารดีมีประโยชน์ช่วยรักษาโรคฯ

http://www.gotoknow.org/posts/522316

พระรามลงสรงอาหารโบราณ ที่ได้ประโยชน์จากสมุนไพรหลายอย่างในจานเดียวดีต่อสุขภาพ

http://www.gotoknow.org/posts/518527

๑๕.   kunrapee

จุดเริ่มต้นงดทานเนื้อ (บางวัน)  http://www.gotoknow.org/posts/498376 

เรื่องเล่าเร้าพลังคน "พันธ์สูงเนิน" ครั้งที่ ๓ http://www.gotoknow.org/posts/503098 

Family trip http://www.gotoknow.org/posts/511523 

แม่จ๋า แม่อยู่ไหน  http://www.gotoknow.org/posts/519479 

ไฟไหม้  http://www.gotoknow.org/posts/522260 

๑๖.     อักขณิช

กระต่ายบนดวงจันทร์  http://www.gotoknow.org/posts/533836 

ฉันดีใจที่มีเธอ  http://www.gotoknow.org/posts/508150 

บางสิ่ง  บางอย่าง  และบางเรื่อง http://www.gotoknow.org/posts/493904 

ที่รัก...อย่าร้องไห้  http://www.gotoknow.org/posts/450664 

ชีวิตอันน่าทึ่ง...ของจั๊กจั่น  http://www.gotoknow.org/posts/459938 

๑๗.   ตันติราพันธ์

ก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำ http://www.gotoknow.org/posts/258253

บริการด้วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์..แม่ http://www.gotoknow.org/posts/453569

ผมไม่ได้มีปัญหาที่ขา(ขาด) http://www.gotoknow.org/posts/533708

เปลี่ยนโลก http://www.gotoknow.org/posts/534014

เธอชื่อ...มธุรดา http://www.gotoknow.org/posts/504718

๑๘.      วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--

เสน่ห์แม่บ้าน....ลูกหลานเต็มเริน(เรือน)  http://www.gotoknow.org/posts/533132

มะเดื่อสุดคนึง  http://www.gotoknow.org/posts/516650

เก็บตะวัน เก็บใจ ไปทบทวนงานที่ผ่านมา Happy Ba ก่อนนอน http://www.gotoknow.org/posts/514011 

น้ำใจไมตรีจิต ของเหล่ามิตรร่วมวงเสวนา Happy Ba (4)  http://www.gotoknow.org/posts/509934 

ของรักที่ระลึก Happy BA ลาก่อนบุรีเทวี ( 5) http://www.gotoknow.org/posts/510145

๑๙.   ประกาย~natachoei ที่~natadee

ความสุขในพื้นที่ออนไลน์ http://www.gotoknow.org/posts/508093 

ลดโมหะและฝึกการให้อภัย http://www.gotoknow.org/posts/511353

ชีวิตฉันที่พ่อปั้น http://www.gotoknow.org/posts/535626

บันทึกถึงพี่ชาย http://www.gotoknow.org/dashboard/home#/posts/502340

เติมพลังแห่งความสุข http://www.gotoknow.org/dashboard/home#/posts/509314

๒๐.  คุณมะเดื่อ

มิตรภาพจากมุกดาหาร และ สวนผึ้ง สู่... เมืองสามอ่าว 1 http://www.gotoknow.org/posts/534109

มิตรภาพจากมุกดาหาร และ สวนผึ้ง สู่... เมืองสามอ่าว 2   http://www.gotoknow.org/posts/534151

อีกครั้ง กับ " บ้านประจวบโชค" ต่อชีวิตเขา เติมชีวิตเรา  http://www.gotoknow.org/posts/500083

ปลูกป่าชายเลน http://www.gotoknow.org/posts/500886

เดินหน้าโครงการสร้าง ศพด. ระยะที่ 2 (5)  http://www.gotoknow.org/posts/531489

๒๑.     บุษยมาศ

เตือนภัย!!! บนโลก Online ครั้งที่ ๒  http://www.gotoknow.org/posts/535808

นักวางแผนชีวิตครอบครัว  http://www.gotoknow.org/posts/376467

การทำงานกับเพื่อนร่วมงาน กับหัวหน้า กับลูกน้องและกับเพื่อน

http://www.gotoknow.org/posts/314477

น้ำใจ ร่วมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย http://www.gotoknow.org/posts/374103

การปฏิบัติธรรมของพนักงานมหาวิทยาลัย มรภ.พิบูลสงคราม รุ่นที่ 2 (ตอนที่ 1)

http://www.gotoknow.org/posts/438720

๒๒.    ...ปริม ทัดบุปผา...

The Present....ของขวัญแห่งปัจจุบันกาล  http://www.gotoknow.org/posts/514414                                     

เจ้าวัวผอม  http://www.gotoknow.org/posts/533980 

อาหารจากดวงใจ   http://www.gotoknow.org/posts/502157

สมการ...การอดออม   http://www.gotoknow.org/posts/485232

ณ...ทุ่งหญ้ากลางหน้าหนาว   http://www.gotoknow.org/posts/510510

๒๓.   Wasawat Deemarn

 ผมได้ "กราบเท้าพ่อแม่" สมความตั้งใจแล้วครับ ;)...   http://www.gotoknow.org/posts/518880

"ความโกรธ" เผาผลาญทุกสิ่ง   http://www.gotoknow.org/posts/531620

พ่อแม่จะอยู่กับคุณอีกกี่ปี? ... อยากทำสิ่งใดก็รีบทำ จะรอเวลาทำไม? http://www.gotoknow.org/posts/531589

"อันเส้นทางชีวิตไม่คิดท้อ" ... (บทกวีอารมณ์มุานะ)  http://www.gotoknow.org/posts/516179

 "ระหว่างทาง" อาจจะสำคัญกว่า "ปลายทาง"  http://www.gotoknow.org/posts/521854

๒๔.     ไอดิน-กลิ่นไม้

น้ำท่วม…กับความดีงามบนความหายนะ”  http://www.gotoknow.org/posts/467594

การคิดนอกกรอบ…เตรียมเด็กและเยาวชนไทยสู่ประชาคมอาเซียน” http://www.gotoknow.org/posts/487729

การใช้สื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย จิตใจและสังคม” http://www.gotoknow.org/posts/522284

ลูกพาเที่ยว…ตอนที่ 1 http://www.gotoknow.org/posts/534634

ลูกพาเที่ยว…ตอนที่   http://www.gotoknow.org/posts/535687

๒๕.   ดอกหญ้าน้ำ

ห้องเรียนหลังเขา  http://www.gotoknow.org/posts/535583

ก้อนหิน' ความสวยจากธรรมชาติ นำมาทำห้องน้ำห้องส้วม  http://www.gotoknow.org/posts/489614

ส้มปี้...สะบ่วยดุ อาหารพื้นถิ่นของชาวบ้านกะเหรี่ยงบนพื้นที่สูง  http://www.gotoknow.org/posts/479358

..ได้เวลาเข้าห้องเรียนธรรมชาติอีกแล้ว… http://www.gotoknow.org/posts/498432

บรรยากาศในห้องเรียนของหนู  http://www.gotoknow.org/posts/498608

๒๖.   Tawandin

โลกสวยด้วยมือเรา ♣ ตอน...จากความทรงจำอันงดงามสู่ความสุขแห่งปัจจุบัน http://www.gotoknow.org/posts/501729

 ไม้ฉีก... ฉีกใจ @ สมานไม้... สมานหัวใจ  http://www.gotoknow.org/posts/502048

 Happy Ba @ Happy Barber   http://www.gotoknow.org/posts/502498

 ขอบคุณ...ลมหายใจ   http://www.gotoknow.org/posts/513928

เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต  http://www.gotoknow.org/posts/519212

๒๗.   ภูสุภา       

Happiness You can Grow  http://www.gotoknow.org/posts/130072

ความสุขติดปีก   http://www.gotoknow.org/posts/500324

เมตตารักตัวเองอย่างถูกวิธี   http://www.gotoknow.org/posts/500500

งานของครูยากจริงหนอ  http://www.gotoknow.org/posts/248151

พอ  http://www.gotoknow.org/posts/463442

๒๘.      ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

พะยอม..ต้นไม้ที่รักฝังใจ  http://www.gotoknow.org/posts/534140

ศิลปะสร้างสรรค์..ที่บ้านหนองผือ  http://www.gotoknow.org/posts/530587

ผมรักและสงสารแมว  http://www.gotoknow.org/posts/531111

เรียนรู้สร้างสรรค์..ในบ้านพอเพียง (๒)  http://www.gotoknow.org/posts/519729

ผู้ปกครองทำดี ภาพนี้ที่รอคอย  http://www.gotoknow.org/posts/509059

๒๙.   วิชญธรรม

ขัดเสา.....ภาวนา   http://www.gotoknow.org/posts/498796

มือถือสาก ปากถือศีล  http://www.gotoknow.org/posts/495267

บันทึกสำหรับผู้ที่ไม่กลัวตาย...   http://www.gotoknow.org/posts/494497

สิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่เป็น   http://www.gotoknow.org/posts/500253

ทำงานทุกชนิดให้……จิตว่าง......   http://www.gotoknow.org/posts/494995

๓๐.    แผ่นดิน

ส่งลูกไปเรียนพิเศษที่บ้านนอก : (น้องแดน) การเรียนรู้เรื่องสำนึกรักบ้านเกิด (ผ่านการเป็น "ผู้ช่วยพี่เณร")  http://www.gotoknow.org/posts/533087

เรียนพิเศษที่บ้านนอก : happy ba, จับปลา ข่อน  http://www.gotoknow.org/posts/509039

เปลือยความสุข (31) : ชีวิตที่มีความสุข คือ ชีวิตที่เข้าใจในรากเหง้าของตัวเอง

http://www.gotoknow.org/posts/254563

เปลือยความสุข (30) : ยังไงก็ขอบวช บวชแล้วกลับมาจำวัดที่บ้านก็ได้ http://www.gotoknow.org/dashboard/home#/posts/254135

หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน : (บ้านดินอบสมุนไพร) รู้จักฉันรู้จักเธอ ..รู้จักกัน (ความสำเร็จเล็กๆ เรียบง่ายแต่งดงาม)  http://www.gotoknow.org/posts/504051

๓๑.   ลูกหมูเต้นระบำ

ย้อนอดีต อ.ไพบูลย์..เล่าให้ฟังหนังเรื่องอวตาร http://www.gotoknow.org/posts/533182

Plearn เมืองเจียงฮาย (ฉบับ ลปรร.) http://www.gotoknow.org/posts/534170

วันแรก.....ของการปลูกต้น SHA http://www.gotoknow.org/posts/534480

HAI ดอก SHA (ให้ดอกชา) บาน http://www.gotoknow.org/posts/534939

เรื่องเล่าที่ (ปลุกเร้าพลัง) HAI พวกเราชาว สรพ. http://www.gotoknow.org/posts/535386

ขออภัยท่านที่คัดเลือกมาเกินห้าบันทึก ทีมงานขออนุญาตคัดเลือกให้เหลือห้าบันทึกเท่านั้นค่ะ  

ท่านที่รักการอ่านและรักการเขียนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของ Happy Ba e Book ได้ แม้ว่าจะร่วมกิจกรรมคัดเลือกห้าบันทึกเพื่อการถอดบทเรียนการจัดการความสุขไม่ทันกำหนดเวลาที่ผ่านมา  โปรดแวะไปชมบันทึกประชาสัมพันธ์กิจกรรมสุดท้ายของโครงการ http://www.gotoknow.org/posts/535918 ขอบพระคุณค่ะ

                               ==================================


หมายเลขบันทึก: 537212เขียนเมื่อ 26 พฤษภาคม 2013 22:19 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 พฤษภาคม 2013 22:19 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (9)

อุ่นหนาฝาคั่งจังครับ...คึกคักและ Happy Ba ทึ่สุดมากครับ

เรื่องราวน่าสนใจของทุกท่านที่จะได้บรรจุลงในหนังสือเล่มนี้ แหล่งรวมนักเขียนที่เขียนด้วยใจ และชื่อเรื่องของแต่ละคนน่าอ่าน น่าติดตาม อ่านแล้วต้อง happy ba แน่นอนค่ะ

Happy Ba กับเรื่องเล่าแบ่งปันกันค่ะ


ตายละ มีบางบันทึกยังไม่ได้อ่านเลยค่ะ ขอเวลาตามอ่านก่อนนะคะ

ดีใจและปลาบปลื้มมากค่ะที่คุณหมอทิมดาบมาร่วมทำให้ Happy Ba มีชีวิตชีวาค่ะ

ขอบคุณ "คุณ Sila Phu-chaya" มากนะคะ ที่เขียนบันทึกนี้ อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนที่จะทำงานส่งมากมาย

ตอนนี้ "ไอดิน-กลิ่นไม้" นักเรียนรู้ตลอดชีวิต "Lifelong Learner" เครื่องร้อนแล้วค่ะ สูงวัยและเข้าเรียนช้ากว่าใครๆ แต่แรงจูงใจเต็มเปี่ยมนะคะ 

ขออ่านเพิ่มเติมค่ะ แล้วจะเลือล่ะนะ แต่ตัดใจไม่ลง เพราะมีบันทึก โดนใจมากๆๆๆ..เยอะจะถอดแบบไหนดี  ...

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี