เมล็ดพันธุ์...ของหมู่บ้าน...ปลายเดือนตุลาคม 2555...

เป็นช่วงเวลาที่ผมเดินสายได้ทำงานโครงการต่างๆ...

เพราะงบประมาณที่สนับสนุนแต่ละโครงการให้หมู่บ้าน...ส่วนใหญ่จะโอนมาแบบนี้ครับ

ของบไว้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว...แต่เพิ่งได้รับงบประมาณเดือนตุลาคมปีที่นี้

แล้วจะขอสรุปผลโครงการภายในเดือนเดียวกัน
ผมมีวิธีแก้ไขปัญหาไปต่างๆ กัน ตามสภาพแต่ละโครงการ

บ้างก็รอเงินมาค่อยทำ...บ้างก็ยืม...หยิบจับ...ออกเงินส่วนตัวไปก่อน

หรือให้หมู่บ้านเอาเงินออกไปก่อน...

แต่ก็มีบ้าง...ที่บอกว่าจะให้โครงการ...แต่กลับลืมพวกเราไปเลย

จะทำอย่างไงได้ครับ...ต้องแก้ปัญหากันไปครับ
วันนี้ผมนำโครงการหนึ่งของชาวบ้านในหมู่บ้านหนึ่งของผม...มาฝากครับ

เป็นโครงการที่น่ารักมากครับ...และโดยส่วนตัวของผม....ผมชอบมากครับ

เห็นความคิดของชาวบ้านที่จะทำโครงการเพื่อสุขภาพอย่างนี้

ผมอดที่จะชื่นชมไม่ได้...

ชาวบ้านในหมู่บ้านขอให้ผมประสานงานตลอดครับ

คือ อยากขอเงินไปซื้อเมล็ดพันธุ์...อยากทำแปลงผัก...โดยเฉพาะหน้าหนาว

ที่เหมาะอย่างยิ่งให้การปลูกผัก
ตอนทำงานแรกๆ ผมก็งงครับ...ผมทำงานด้านสุขภาพ

แต่กลับให้ผมประสานขอเงินซื้อพันธุ์พืช...พันธุ์ผัก...ราวกับผมทำงานด้านเกษตร

พอฟังเหตุผลเข้าท่านะครับ
แกนนำหมู่บ้านบอกว่า...บ้านของเราอยากมีโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

และอยากลดโรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  และพวกโรคหลอดเลือด

ออกกำลังกายก็มีกลุ่มที่ออกกำลังกายประจำเกือบทุกวัน

รณรงค์ตลอดให้กินอาหารที่ลดหวาน-มัน-เค็ม

หรือความรู้  (3 อ. 2 ส.) อาหาร, ออกกำลังกาย, อารมณ์,งดดื่มสุรา, สูบบุหรี่

แต่ทำไมยังมีคนไข้รายใหม่เรื่อยๆ....
แกนนำชาวบ้านบอกอีกว่า...

ที่ชาวบ้านบอกเราว่า....อยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรม...(หรือ 3 อ. 2 ส.)

ความรู้มี....แต่ใจที่อยากปรับเปลี่ยนไม่ได้

ไม่ยอมรับ...ตั้งใจ...อยากปรับเปลี่ยนจริงๆ

ต้องมีกิจกรรมร่วมกันอีกอย่าง...

นอกจากออกกำลังกาย, ไปวัด, ทำประโยชน์ส่วนร่วมในหมู่บ้าน

นั่นก็คือ...ปลูกผักด้วยกัน....ปลูกต้นไม้.....หรือปลูกสวนครัวในบ้านตนเอง

เพราะจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะงอกเงยและงอกงามอย่างแท้จริง….
อ้าวจริงของชาวบ้านด้วยครับ....

ชาวบ้าน คือ ครูของผมเสมอ...

และทำให้ชีวิตของผม...เป็นการเดินทางที่แสนพิเศษ…

ที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้...และการแบ่งปันเสมอ....

ผมเอาวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ...ของหมู่บ้านนี้มาฝากครับ

โครงการได้รับการสนับสนุนจากกองสุขศึกษา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เป็นการเดินทางของหมู่บ้าน…

ที่จะเป็นหมู่บ้านดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวอีกด้วยครับ….
วัตถุประสงค์….

  ๑ .เพื่อให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายสม่ำเสมอ สัปดาห์ละอย่างน้อย 3-5 วันๆละอย่างน้อย  30  นาที  ร่วมกับการรับประทานผักและผลไม้สดวันละ อย่างน้อยครึ่งกิโลกรัมขึ้นไป หรือกินผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งและลดอาหารไขมัน

  ๒. เพื่อให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกาย สม่ำเสมอสัปดาห์ละอย่างน้อย ๓-๕ วันๆละอย่างน้อย  ๓๐  นาที  ร่วมกับการรับประทานผักและผลไม้สด  วันละอย่างน้อย  ครึ่งกิโลกรัมขึ้นไป หรือกินผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งและลดอาหารไขมัน

  ๓. ให้ประชาชนมีความรู้และมีการออกกำลังกายสม่ำเสมอสัปดาห์ละอย่างน้อย ๓-๕ วันๆละอย่างน้อย  ๓๐  นาที  ร่วมกับการรับประทานผักและผลไม้สดวันละอย่างน้อย  ครึ่งกิโลกรัมขึ้นไป หรือกินผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งและลดอาหารไขมัน

   ๔.  เพื่อสร้างกระแสการบริโภคอาหาร, ผัก และการออกกำลังกายในชุมชนผลที่คาดว่าจะได้รับ…

  ๑. มีการขยายผลการดำเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการลดโรคมะเร็ง  โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด  

  ๒. ประชาชนในหมู่บ้านลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง  โรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจและหลอดเลือด

  ๓. ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน

  ๔. หมู่บ้านได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นแบบอย่างหมู่บ้านสุขภาพดีตามวิถีชุมชน   

  ๕. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความสุขของหมออนามัยความเห็น (9)

เขียนเมื่อ 

อรุณสวัสดิ์คุณหมออิสาน

แค่เห็นภาพสาวน้อยทั้งหลาย ก็ได้รอยยิ้ม

มีความสุขไปด้วยเลย ขอบคุณค่ะ

เชียร์ๆ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ :)

เขียนเมื่อ 

มีความสุขที่ได้อ่านบันทึกนี้ ฟังเพลงเพราะๆด้วย

เขียนเมื่อ 

วันหลังพา นักเรียนตัวน้องๆๆ พามาเรียนรู้ที่่ อ.บ้านลาด และที่ จ.เพชบุรี นะคะ  ..... พาหลาน...ทิมดาบมาด้วย นะคะ  มาเรียนรู้....  "ทำไม่ปลาจึงมีตีน"..   และเรียกว่า   .."ปลาตีน" ???

 

ฝากความคิดถึงทุกๆ คนที่่บ้านด้วยนะคะ

-สวัสดีครับคุณทิมดาบ...

-มาร่วมให้กำลังใจกับโครงการดี ๆ แบบนี้ครับ..

-ชวนไปชิม"ส้าผักกาด"ครับ.

 

เขียนเมื่อ 
  • เหนือคำบรรยาย ครบมิติความสุขเลยค่ะ
  • เชื่อว่าท่านที่อยู่ในชุมชนนี้อายุยืนค่ะ
เขียนเมื่อ 
  • งบไว้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว...แต่เพิ่งได้รับงบประมาณเดือนตุลาคมปีที่นี้

    แล้วจะขอสรุปผลโครงการภายในเดือนเดียวกัน

  • นี่คือความเป็นจริงของระบบราชการเมืองไทยของเราจ้ะ
  • เมื่อไรจะทันยุคทันสมัยกะเขาซักทีหนอเมืองไทยเอ๋ย...!

 

อยากบอกจังค่ะว่างานที่คุณหมอทำ เป็นงานที่น่าอิจฉาที่สุดในโลก ;)))

เขียนเมื่อ 

อยากได้เมล็ดผักอะไรบ้าง เผื่อจะได้แบ่งปันกันได้บ้างครับ...

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคะ เข้ามาอ่านช้าไปนิด..การปลูกพืชผักนอกจากเป็นกุศโลบายให้ออกกำลังกายแล้ว ยังได้อาหารปลอดสารด้วย..เป็นความคิดที่น่านำไปตกผลึกอย่างมาก