ประเมินคณบดี


ผู้เขียนได้รับคำสังจากสภามหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ประเมินผลการปฎิบัติงานของคณบดีท่านหนึ่งในมหาวิทยาลัย ซึ่งดำเนินการเมื่อครบครึ่งวาระของการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประเมินมาจากองค์ประกอบ ดังนี้

- กรรมการที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน

- กรรมการที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ

- กรรมการที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งเป็นคณบดีคณะที่ใกล้เคียงกับคณะที่เข้าประเมินจากมหาวิทยาลัยอื่นเป็นกรรมการ 2 ท่าน

- และตัวแทนผู้บริหารระดับคณะในมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้เขียนมีบทบาทหน้าที่ในฐานะนี้

- งานบุคลากรมหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

การเตรียมการประเมินครั้งนี้ มีแบบฟอร์มการประเมิน พร้อมทั้งคำถามที่คณะกรรมการวางแผนสัมภาษณ์ผู็้้เกี่ยวข้องและอาคารสถานที่ของคณะ

กำหนดการ

เริ่มจากการพบผู้บริหาร คือ ท่านอธิการบดี พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการในระหว่างรับประทานอาหาร จะได้บรรยากาศของการรับนโยบายเพื่อนำสู้การปฏิบัติ ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะ การเปนที่ไว้วางใจในระดับมหาวิทยาลัย

จากนั้นเยี่ยมชมภูมิทัศน์และอาคารสถานที่ของคณะ สามารถรับทราบได้ถึงทรัพยากรที่คณะบริหารจัดการ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด การคำนึงถึงสภาพแวดล้อม การอนุรักษ์ธรรมชาติ ได้เห็นบรรยาการศการเรียนการสอน การบริหารห้องเรียน ความเป็นอยู่ของนะกศึกษา ความเป็นอยู่ของอาจารย์ ซึ่งผู้ประเมินต้องเก็บรายละเอียดด้วยการสังเกตเพื่อนำไปสู่การให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

เมื่อเยี่ยมชมบรรยากาศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็เข้าห้องประชุมรับฟังการบรรยายสรุป ซึ่งคณบดีทีเอกสารรายงานผลการดำเนินงานและรายานประจำปีส่งให้ล่วงหน้า ในห้องนี้ได้เห็นความเป็นนำ้หนึ่งใจเดียวกันขงคณะ เช่น การแต่งกายที่เป็นหนึ่งเดียวด้วยผ้าพื้นเมืองสีเดียวกัน ความพร้อมเพรียงของบุคลากรที่มีการให้เกียรติทั้งผู้เข้าประเมินและท่านคณบดีที่รับการประเมิน

เมื่อฟังบรรยายสรุปเสร็จ ทางคณะกรรมการก็มีการซักถามในบางประเด็นที่ต้องการความชัดเจนมากกว่าตัวอักษรในรายงานที่ส่งไปให้อ่าน ตลอดจนสอบถามแนวคิดในการบริหารจัดการคณะในอนาคต ส่วนนี้จะได้เห็นมุมมองวิสัยทัศน์ของท่านคณบดีที่จะนำคณะไปสู่การพัฒนาในภายภาคหน้า

ถึงกระนั้นเพื่อเป็นการยืนยันข้อมูล การประเมินครั้งน้จึงมีการสัมภาษณ์ ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ดังนี้

- หัวหน้าภาควิชา

- อาจารย์

- บุคลากรสายสนับสนุน

- นักศึกษาปัจจุบัน

- ศิษย์เก่า

- ผู้นำชุมชน

- และผู้ประกอบการ

สิ่งที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ คือ ภาพของคณบดีในมุมมมองของบุคคลต่างๆเหล่านี้รวมทั้งข้อเสนอแนะในการบริหารคณะ

แม้ว่าจะเป็นการประเมินในระยะเวลาสั้นๆ ผู้เขียนคิดว่า การประเมินช่วยให้เกิดสิ่งต่างๆดังนี้

1.เป็นการใและอาจเตือนสติในการบริหารงานของห้กำลังใจด้วยการเยี่ยมชมของบุคคลภายนอกและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

2 คณบดีมีโอกาสทบทวนภาระหน้าที่ที่จะนำคณะให้ประสบผลสำเร็จ

3 บุคลากรได้มีความพร้อมในการรับการประเมิน

4 การพัฒนาคณะในด้านต่างๆให้สวยงามน่าอยู่

5 สร้างขวีญและกำลังใจให้กับผู้บริหารหากท่านทำความดี เพราะได้รับการชื่นชมจากบุคคลต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม อาจเป็นการเตือนสติของผู้บริหารบางท่านหากการดำเนินงานไม่เป็นที่น่าชื่นชม

การประเมินดังกล่าวจึงเป็นการประเมินที่ช่วยชาติ ช่วยให้เงินภาษ๊ของราษฎรและของเราเองถูกใช้อย่างคุ้มค่ามากขึ้น

เพราะตำแหน่งคณบดีเ็็ป็นตำแหน่งที่มีวาระไม่ได้ตั้งแล้วตั้งเลย มีขึ้น มีลง หากท่านไม่เป็นที่พึงพอใจ วาระหน้าท่านอาจไม่ได้รับความไ้วางใจก็เป็นได้

  • คลื่นน้อยกระทบฝั่งครืนครืน
  • หากยืนคนเดียวเปลี่ยวเหงา
  • คลื่นแรงลมพัดแผ่วเบา
  • เหมือนเราเฝ้ามองเดียวดาย
  • ยามนี้มีเพื่อนยืนข้าง
  • ความอ้างว้างเพียงใดคลี่คลาย
  • จับมือกันเดินก้าวไป
  • สู่ฝันยิ่งใหญ่ให้เป็นจริง

ที่มา http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dream-devil&month=07-12-2009&group=16&gblog=12


หมายเลขบันทึก: 507491เขียนเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2012 03:57 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2012 03:58 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี