อนุทินล่าสุด


ผศ.ดร. ทิพยวรรณ นิลทยา
เขียนเมื่อ

จันทร์เอ๋ยจันทร์นี้

ช่างโชคดีมีสุขฉาย

เริ่มวันใหม่ด้วยใจพรรณราย

สุขสบายเจริญยิ่งพบสิ่งดี
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ผศ.ดร. ทิพยวรรณ นิลทยา
เขียนเมื่อ

เช้าวันนี้พฤหัสบดีที่แย้มยิ้ม

ด้วยใจปิ่มเปี่ยมเปรมเกษมศรี

มอบความคิดนิมิตรมั่นสิ่งดีดี

ขอให้มีความสุขตลอดวันความเห็น (1)
ผศ.ดร. ทิพยวรรณ นิลทยา
เขียนเมื่อ

สวัสดีวันพุธสุดโสภา

ขอให้ท่านหรรษาพาสดใส

ทำความดีมีสุขทั้งกายใจ

เป็นวันใหม่ที่สำคัญอีกวันเอย
ความเห็น (1)

ขอบคุณทุกท่านค่ะ มีความสุขนะคะ

ผศ.ดร. ทิพยวรรณ นิลทยา
เขียนเมื่อ

วันอังคารวันหนึ่งซึ่งส่งใจ

บอกความนัยความดีที่ได้เห็น

ขอให้ท่านประสบพบร่มเย็น

ดังเฉกเช่นน้ำฝนชโลมใจ
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ผศ.ดร. ทิพยวรรณ นิลทยา
เขียนเมื่อ

ทักทายกันจันทร์นี้ที่สวยสุด

ด้วยเร่งรุดสร้างงานบันดาลสุข

ให้ท่านนั้นไร้โรคาพยาธิทุกข์

เยี่ยมเยือนยุคคนดีมีน้ำใจ
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ผศ.ดร. ทิพยวรรณ นิลทยา
เขียนเมื่อ

ส่งความสุขวันอาทิตย์จิตแจ่มใส

ด้วยดวงใจหลายหลากมากความหวัง

ขอให้เติมความดีมีพลัง

ที่จะสร้างความสุขให้ทุกคน
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ผศ.ดร. ทิพยวรรณ นิลทยา
เขียนเมื่อ

สวัสดีวันเสาร์แพรวพราวจิต

สู่มิ่งมิตรจริงใจให้สุขสันต์

ทำความดีให้โลกนี้ทุกวี่วัน

รู้เท่าทันความร้ายในกายมี
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ผศ.ดร. ทิพยวรรณ นิลทยา
เขียนเมื่อ

สวัสดีวันศุกร์สนุกนัก

ส่งความรักคิดถึงคนึงหา

ถึงพวกพ้องน้องพี่ที่ตรึงตรา

โดยเจตนาให้สุขเกษมสันต์
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ผศ.ดร. ทิพยวรรณ นิลทยา
เขียนเมื่อ

สวัสดีพฤหัสบดีที่สดชื่น

ยิ้มระรื่นสราญรมย์สุขสมหมาย

ไร้โรคภัยสุขสบายทั้งใจกาย

เพื่อท่านได้สดชื่นทุกคืนวันความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ผศ.ดร. ทิพยวรรณ นิลทยา
เขียนเมื่อ

สวัสดีวันอาทิตย์จิตแจ่มใส
ยิ้มรับเช้าวันใหม่ใจจรด
เห็นสิ่งดีสิ่งงามความเลี้ยวลด
รับความสดสุดแสนแดนเบิกบานความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ผศ.ดร. ทิพยวรรณ นิลทยา
เขียนเมื่อ

สวัสดีวันจันทร์หฤหรรษา
ส่งสุขมาจากจิตสูมิตรสหาย
ให้ท่านเป็นสุขจริงทั้งใจกาย
ละกิเลสชั่วร้ายทำลายตนความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ผศ.ดร. ทิพยวรรณ นิลทยา
เขียนเมื่อ

สวัสดีวันอังคารสราญจิต
ถึงมิ่งมิตรใกล้ไกลได้สุขขี
คิดสิ่งใดสมหวังตั้งใจดี
ขอท่านมีสุนสันต์นิรันดรความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ผศ.ดร. ทิพยวรรณ นิลทยา
เขียนเมื่อ

สวัสดีวันพุธสุดคนึง
ส่งความคิดถึงมิตรสนิทสนม
ให้พานพบสิ่งดีดีที่ชื่นชม
ให้สุขสมอุราทุกคราไปความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ผศ.ดร. ทิพยวรรณ นิลทยา
เขียนเมื่อ

สวัสดีวันศุกร์ที่รุกฆาต

เพื่อหมายมาดทำความดีที่ปรารถนา

สร้างความสุขปราณีมีเมตตา

รับคุณค่าความสบายกายและใจความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ผศ.ดร. ทิพยวรรณ นิลทยา
เขียนเมื่อ

วันนี้ของแม่

ชีวิตหลังเกษียณอายุจากราชการของหัวหน้าสถานีอนามัยตำบลละหาร ที่ไม่แตกต่างจากเมื่อครั้งรับราชการเท่าไรนัก เพียงเปลี่ยนจากสถานที่ทำงานจากสถานีอนามัย กลับาเป็นสวนเท่านั้น

เช้าวันนี้ แม่ตืนแต่เช้าตรู่เหมือนทุกวันที่ผ่านมา

เพียงแต่วันนี้ตื่นขึ้นมาเพื่อเตรียมอาหารเพื่อใส่บาตรพระในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งพระจะออกบิณฑบาตร 3 ครั้งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป


เช้าวันนี้ หมู่บ้านของเราจึงมีแสงสีทองยามเช้าปรากฎพร้อมกับหน่วยทหารที่มาอารักขาเพื่อความปลอดภัยยามพระสงฆ์ออกบิณฑบาตร

แม่จึงรวมตัวกับญาติๆยืนในตำแหน่งที่กำหนด ในขณะที่ทหารจะกระซิบบอกว่า ระหว่างที่รอตักบาตรให้ระวังตัวไว้บ้าง แต่แม่ก็ยังมั่นคงในพุทธมามกะ ยังคงยืนหยัดที่จะทำบุญให้ได้

แม่บอกว่าเราต้องรักษาพุทธศาสนาไว้ ขณะนี้เจ้าอาวาสของเราอาพาทอยู่ที่วสัดไม่สามารถออกบิณฑบาตรได้ และพระสงฆ์ปีนี้ก็มีเท่าที่เห็น แม่จึงฝากของใส่บาตรไปให้เจ้าอาวาสด้วย

จึงเป็นภาพของพุทธศาสนักชนปลายด้ามขวานทองที่แสวงหาศาสนาที่ตนนับถือ แม้จะมีโอกาสเล็กน้อยแต่หล่อเลี้ยงจิตใจ

ด้วยความช่วยเหลือของทหารหาญ

จากนั้นแม้จะกลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อไปสวนยาง กรัดยางตามที่เพิ่งฝึดกอบรมจากกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง นำนำ้ยางที่ได้มาตากเป็นขี้ยาง นำไปขายให้กับญาติ เป็นกิจกรรมเล็กๆที่แม่มีความสุข

กลับมารับประทานอาหารเช้ากับพ่อที่ป่วย บางครั้งหากผู้เขียนไม่ว่างแม่ก้จะเป็นแม่ครัวทำอาหารให้กับคนทั้งบ้าน บ้านเรานั้นทุกคนสามารถปรุงอาหารได้ไม่เว้นแม้พ่อ ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นกุ๊กของบ้านมาโดยตลอด เราสามารถสับเปลี่ยนหน้าที่กันได้โดยแม่บอกว่า ทุกคนต้องทำอาหารทานเองได้ไม่ว่าชายหรือหญิง

น้องชายสองคนของบ้านก็เป็นเช่นนั้น

จากนั้นซักผ้า ตากผ้า

หลังจากนั้นแม่จะกลับเข้าสวนอีกครั้ง เพื่อปลูกต้นไม้ ตัดกล้วย เก็บสัมแขกหรือทุเรียน เก็บผักไร้สารพิษตกค้างมารับประทาน

ช่วงบ่ายๆอยู่บ้านก็ทำความสะอาดบ้านเรือน กวาดใบไม้รอบบ้าน บ้านของเรามีต้นไม้ใหญ่รอบ้านจึงมีใบไม้ให้กวาดทั้งวัน

ตกเย็นออกไปเปิดไฟฟ้าให้ความสว่างในท้องถนน ซึ่งระบบอัตโนมัติใช้การไม่ได้ต้องใช้อัตโนมือของแม่แทน

รับประทานอาหารเย็นเสร็จ จะเป็นเวลาที่ได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมสู่หลานๆ ดดยการละเล่นพื้นบ้าน เช่น ทุ่มตะโหม๊ะ จำ้จี้ หลานๆจะขอบกันมาก

เสียงหัวเราะในบ้านจะเกิดขึ้น ด้วยการละเล่นของย่าและยายนี้ ในขณะที่ข้างๆมีพ่อที่ป่วยนอนดูด้วยความสุข

ช่วงนี้พ่อป่วยจึงไม่ได้เดินทางไปเยี่ยมหลานๆเมื่อมีเวลาน้องชายจะเดินทางมาจากกรุงเทพเพื่อมาเยี่ยมปู่ แต่ทุกวันน้องชายจะโทรกลับบ้านวันละประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อให้ปู้กับย่าได้คุยกับหลานๆ จนใกล้ชิดเหมืออยู่ด้วยกัน เมื่อกลับมาทุกครั้งจึงมีความสนิทสนมกัน  ซึ่งเป็นความสุขของแม่

ความจริงแล้ว ความสุขนี้ไม่ใช่มาจากไหน แต่มาจากอานิสงฆ์

ความดีของแม่ที่ทำทุกวันอย่างมีความสุขและมีคุณค่า

แม่ที่รักของลูกๆหลานๆ
ความเห็น (1)

บันทึกหนูยังไม่ยาวเท่ากับอนุทินของพี่เลยนะคะ ตามมาชื่นชมคนเก่งค่ะ

ผศ.ดร. ทิพยวรรณ นิลทยา
เขียนเมื่อ

วันที่ 3 พย 55ข่าวเกิดเหตุระเบิดใกล้ที่ตั้งชั่วคราวของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (วิทยาลัยเทคนิด)

สาเหตุที่แท้จริงกลับไม่ใช่ระเบิดแต่เป็นเหตุปะทุจากคลังนำ้มันเภื่อนที่เก็บไว้อย่างผิดกฎหมายภายในบ้านเช่า หน้ามหาวิทยาลัย เป็นเหตุให้เกิดเสียงระเบิด เนื่องจากนำ้มันรั่วไหลปตามท่อนำ้ทิ้ง และเกิดไฟไหม้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมาบัญชาการดับเพลิงด้วยตนเอง

ดังนั้นหากมีเหตุประการใดในพื้นที่ใดขอให้ตั้งสติ อย่าเชื่อข่าวลือจนหวั่นวิตกจนเกินไป

รายละเอียดของข่าวที่http://breakingnews.nationchannel.com/home/read.php?newsid=657075ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ผศ.ดร. ทิพยวรรณ นิลทยา
เขียนเมื่อ

 คืนวันที่ 31 ตค 55

อาจเป็นการเฉลิมฉลองวันฮาโลว์วันที่ต้องการให้เกิดบรรยากาศที่หลอกหลอนน่ากลัว

ไม่ต่างจากนราธิวาส

เพราะเมื่อคืนไฟฟ้าดับทั้งเมือง ทุกคนต้องเตรียมความพร้อมๆที่จะรอไฟฟ้าสว่างไสว

พร้อมที่จะเตรียมรับเหตุกาณณ์ที่ไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไร

แสงไฟสลัวๆจากแสงเทียนเป็นความหวังของเราที่ต้องการอยู่อย่างปลอดภัยในพื้นที่

สุดท้ายไฟฟ้าสว่างไสวอีกครั้ง ไม่ดึกเกินไป ทุกคนโล่งใจ

รุ่งเช้ามาสอบถามกันทั้งที่ทำงาน ว่าเมื่อคืนมีเหตุอะไรบ้างหรือไม่ เป็นการมีปฏิสัมพันธ์กันและกันในพื้นที่ ปนความห่วงใยในนำ้เสียง

ขอบคุณที่ทุกอย่างอยู่ในความสงบค่ะความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ผศ.ดร. ทิพยวรรณ นิลทยา
เขียนเมื่อ


ปลาบปลื้มระรื่นชื่นกมล ท่วมท้นปีติเหลือหลาย
ความสุขซาบซ่านดวงใจ หาใดมาเทียบเปรียบปาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เสด็จมาเป็นองค์ประธาน
ที่แห่งนี้คือคณะพยาบาล ได้กราบกรานห้าปีที่ผ่านมา
พระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ชุบชีวิตชนชายแดนแสนลำ้ค่า
นับเป็นบุญที่ได้เกิดมา รับใช้เบื้องพยุหยาตราบารมี
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความอบอุ่นแผ่ซ่านทุกที
ด้วยพระบุญญาบารมี ที่พระองค์ทรงมีแด่ปวงไทย
ความเห็น (1)
ผศ.ดร. ทิพยวรรณ นิลทยา
เขียนเมื่อ

เสี้ยวเดียวของความคิดที่เกือบเอาชีวิตไม่รอด

เพียงเสี้ยวเดียวที่เลี้ยวรถกลับ เพียงเพราะแว่บความคิดที่ไม่อยากผ่านบริเวณห้างที่ถูกวางระเบิด รถตู้เข้ามาชนรถดีว่าชนที่ล้อหน้า ชีวิตเลยรอดมาได้

แต่สภาพรถที่รัก แทบอึ้ง ทุกคนบอกว่าดีที่รอดชีวิต

ขอบคุณทุกสิ่งที่ทำให้รอดชีวิตมาได้

ชีวิตช่างสั้นนิดเดียวจริงๆ

สิ่งที่ได้เห็นคือนำ้ใจของน้องๆที่ช่วยกัน

สามีแม้จะส่งเสียงทางโทรศัพท์แต่ให้กำลังใจและพลังในการเรียกสติกลับคืน

รวมทั้งการแสดงออกของลูกๆที่ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ดี

คนที่บอกสุดท้ายคือแม่กับพ่อเพียงเพราะไม่อยากส่งเสียงทางโทรศัพท์กลัวว่าท่านจะตกใจ ต้องบอกเมื่อเห็นแล้วว่าลูกและหลานปลอดภัย อ่านธรรมะของท่าน ว วชิรเมธีเพราะค่อนข้างเครียด ท่านกล่าวว่า

อย่าเป็นนักจับผิด อย่ามัวคิดริษยา อย่าเสียเวลากับความหลัง อย่างฟังเสียงบาปมิตร

ครั้งต่อไปต้องอย่าประมาท

สั้นๆแต่ความหมายคือชีวิต ตามหลักธรรมของพุทธศาสนา

ช่างทรงคุณค่าจริงๆความเห็น (1)
ผศ.ดร. ทิพยวรรณ นิลทยา
เขียนเมื่อ

ท่ามกลางเหตุการณ์ความไม่สงบหลายจุดในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

...มีงานแต่งงานองชาวคณะพยาบาลศาสตร์ ถึงสามงาน

...งานแรกเป็นการแต่งงานแบบเรือล่มในหนอง ที่บ้านเรียกว่าเป็น ดองกัน เพราะลูกของพนักงานขับรถแต่งกับลูกของพนักงานซ่อมบำรุง แต่งงานตั้งแต่วันที่28 สค งานวันแรกจัดที่บ้านเจ้าบ่าว เลี้ยงกันทั้งวันทั้งคิน วันต่อมาเป็นงานบ้านเจ้าสาว ก็งานเลี้ยงญาติๆทั้งวัน อาหารมีถึงเก้าอย่าง ประมาณว่ามีหมู ไก่เป็นหลัก ญาติคนไหนใคร่ทานอะไร ก็ช่วยกันทำ ที่ติดใจมีอาหารสองชนิด เป็นของพื้นเมือง คือ แกงส้มปลาไส่สับปะรดและมะเขือ แกงด้วยส้มแขก แล้วใส่ใบกะเส็ม อีกอย่างคือ ยำไก่ที่นำเนื้อไก่มาฉีกเป็นเส้นๆยำกับหญ้าโหมด (อ้อดิบ) ปรุงรสและกลิ่นด้วยใบกะเส็มเช่นกัน (สำหรับใบกะเส็มคราวหลังจะหาภาษากลางมานำเรียนค่ะ) เนื่องจากเป็นงาน กินกื้อเหนียว (กินข้าวเหนียว) ขา้กลับยังได้ข้าวเหนียวกลับมาฝากคนที่บ้านทั้งหน้าสังขยาและมะพร้าวกวน (รังกะหรีง)

.. งานที่สองแต่งที่จังหวัดพัทลุง เจ้าบ่าวเป็นคนพัทลุง เจ้าสาวเป็นอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์คนนราธิวาส  แม่เจ้าบ่าวให้จัดพิธีสมรสที่พัทลุงเพราะบ้านเจ้าสาวอยู่อำเภอบาเจาะ ญาติๆทางฝ่ายพัทลุงไม่กล้าลงพื้นที่ งานที่พัทลุงน่าทึ่งมากจัดเฉพาะวันพิธี ที่น่ารักคือ ผู้มาร่วมงานแต่งกายชุดไทยสวยงามมาก ตอนเช้าต้อนรับแขกแบบบุฟเฟ่ อาหารหลากหลายอร่อยมาก

  ได้เป็นเจ้าภาพใหญ่นับตั้งแต่รับขันขอเจ้าสาว ท่านที่นำขันขอ กล่าวว่าท้าวสามนจะมาขอนางมณฑา เลยต้องตอบอนุญาตไป เพราะกลัวเขาจะยกขันหมากคืน

งานนี้สนุกสนานมากเพราะมีการกั้นประตูแบบโบราณ เราคณะพยาบาลทั้งทีมเลยได้เจรจาต่อรอง ช่วงเที่ยงก็เดินทางไปเลี้ยงอาหารที่ร้านอาหารแบบกันเอง อาหารอร่อย ดนตรีแบบเน้นเพลงความสุข บรรยากาศแบบญาติมิตร

..อีกสองวันถัดมาคู่นี้มาจัดงานที่นราธิวาส คราวนี้เจ้าภาพคือเราชาวคณะพยาบาลศาสตร์ ขณะที่น้องๆกำลัวเตรียมจัดงานในเวลากลางคืนมีเหตุระเบิดไฟำหม้ที่ห้างใกล้ๆ..ด้วยความเคยชินหรือมุ่งมั่นไม่ทราบได้ น้องๆยังบ่ยั่นตกแต่งสถานที่จนถึงเที่ยงคืน..งานนี้เหตุการณ์ความไม่สงบทำอะไรเราไม่ได้..รู้ซะบ้างว่าบางครั้งบางงานที่มีเหตุอาจไม่สร้างความตื่นเต้นหากเขามีประเด็นที่สำคัญกว่า...งานนี้คนดีชนะผู้ร้าย..เพราะใจถึงกว่า แต่อ่างใจถึงบ่อยๆนะคะ หัวหน้าหัวใจจะวาย เพราะแทบจะครึ่งของอาจารย์พยาบาลที่มีอยู่ ยิ่งอาจารย์พยาบาลที่เป็นด้วยใจและความรับผิดชอบหายากๆ

...งานที่สามเป็นของน้องสายสนับสนุนสาวนราธิวาสแต่งหนุ่มพัทลุงเหมือนกัน เลยไม่ทราบเป็นอย่างไรว่าเราเสียดุลย์หรือกำไรที่คนนราธิวาสต้องไปใช้นามสกุลพัทลุง แต่คนพัทลุงมาอยู่นราธิวาส

... เท่าที่สังเกตทั้งสองงาน สาวนราธิวาสสวย น่ารัก ใจดี พูดจาไพเราะ อันนี้เป็นเอกลักษณ์ที่ดึงดูดหนุ่มพัทลุงยอมมาอยู่นราธิวาสท่ามกลางสถาการณ์ความไม่สงบหรือปล่าวนะ?.....
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ผศ.ดร. ทิพยวรรณ นิลทยา
เขียนเมื่อ

เข้าร่วมประชุม คณบดีและผู้บริหารการศึกษาพยาบาลของรัฐ ณ สภาการพยาบาล ที่ประชุมได้มีการกล่าวถึง BLOG ซึ่งท่านคณบดีวัลลาจาก ม วลับลักษณ์เป็นผู้อธืบายถึงแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ดีใจที่เป็นสมาชิก G2K เพราะ เข้าใจการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้จาก G2K มากมายความเห็น (2)

ได้คุยกับอาจารย์วัลลาไหมครับ

ได้คุยค่ะ หลายเรื่องเลยทีเดียว รวมทั้ง้รื่องปลูกต้นไม้ค่ะ

ผศ.ดร. ทิพยวรรณ นิลทยา
เขียนเมื่อ

เข้าร่วมประชุม คณบดีและผู้บริหารการศึกษาพยาบาลของรัฐ ณ สภาการพยาบาล

ที่ประชุมได้มีการกล่าวถึง BLOG G2K

ซึ่งท่านคณบดีวัลลาจาก ม วลัยลักษณ์เป็นผู้อธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ดีใจที่เป็นสมาชิก G2K

เพราะ เข้าใจการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้จาก G2K มากมาย

แม้จะเป็นสมาชิกใหม่ก็ตามความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ผศ.ดร. ทิพยวรรณ นิลทยา
เขียนเมื่อ

เข้าร่วมประชุม ครบดีและผู้บริหารการศึกษาพยาบาลของรัฐ ณ สภาการพยาบาล ที่ประชุมได้มีการกล่าวถึง BLOG ซึ่งท่านคณบดีวัลลาจาก ม วลับลักษณ์เป็นผู้อธืบายถึงแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ดีใจที่เป็นสมาชิก G2K เพราะ เข้าใจการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้จาก G2K มากมายความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ผศ.ดร. ทิพยวรรณ นิลทยา
เขียนเมื่อ

ส่งกำลังใจให้คุณยาย...

วันที่ 21 สค 55 มีผู้ร้าย 2 คน ขว้างระเบิดบ้านคุณยาย อายุ 80 ปีที่อยู่บ้าคนเดียวในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ดีที่ว่าคุณยายมีตาข่ายช่วยกันไว้ ระเบิดจึงตกลงสู่พื้นเกิดหลุมโต ทุกคนในหมู่บ้านตกใจมาก

คุณยายเจ้าของบ้านยิ่งกว่าตกใจ..

เพราะก่อนหน้านี้หลายเดือนที่ผ่านมา คนเฉียงๆบ้านถูกยิงขณะ เดินออกกำลังกาย..ดีที่รอดชีวิต

หลังจากนั้น เฉียงๆกับบ้าน ก็ถูกระเบิดขว้าง..เหมือนกัน ไม่มีใครบาดเจ็บ..

แต่เสียขวัญ วันนี้ คุณยายยิ่งกว่าเสียขวัญเพราะประสบเหตุ..ด้วยตนเอง บางคนอาจถามว่าจริงหรือไม่

..ติดตามข่าวได้ที่Web 77 จังหวัดค่ะความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี