อนุทิน 141323 - ผศ.ดร. ทิพยวรรณ นิลทยา

สวัสดีพฤหัสบดีที่สดชื่น

ยิ้มระรื่นสราญรมย์สุขสมหมาย

ไร้โรคภัยสุขสบายทั้งใจกาย

เพื่อท่านได้สดชื่นทุกคืนวัน

เขียน 25 Jun 2015 @ 05:16 () แก้ไข 25 Jun 2015 @ 05:17, ()


ความเห็น (0)