อนุทิน 141247 - ผศ.ดร. ทิพยวรรณ นิลทยา

สวัสดีวันศุกร์ที่รุกฆาต

เพื่อหมายมาดทำความดีที่ปรารถนา

สร้างความสุขปราณีมีเมตตา

รับคุณค่าความสบายกายและใจ

เขียน 19 Jun 2015 @ 05:44 ()


ความเห็น (0)