อนุทิน 112601 - ผศ.ดร. ทิพยวรรณ นิลทยา

เข้าร่วมประชุม ครบดีและผู้บริหารการศึกษาพยาบาลของรัฐ ณ สภาการพยาบาล ที่ประชุมได้มีการกล่าวถึง BLOG ซึ่งท่านคณบดีวัลลาจาก ม วลับลักษณ์เป็นผู้อธืบายถึงแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ดีใจที่เป็นสมาชิก G2K เพราะ เข้าใจการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้จาก G2K มากมาย

เขียน 24 Aug 2012 @ 18:10 ()


ความเห็น (0)