อนุทิน 141385 - ผศ.ดร. ทิพยวรรณ นิลทยา

ทักทายกันจันทร์นี้ที่สวยสุด

ด้วยเร่งรุดสร้างงานบันดาลสุข

ให้ท่านนั้นไร้โรคาพยาธิทุกข์

เยี่ยมเยือนยุคคนดีมีน้ำใจ


เขียน 29 Jun 2015 @ 08:55 ()


ความเห็น (0)