อนุทิน 141314 - ผศ.ดร. ทิพยวรรณ นิลทยา

สวัสดีวันอังคารสราญจิต
ถึงมิ่งมิตรใกล้ไกลได้สุขขี
คิดสิ่งใดสมหวังตั้งใจดี
ขอท่านมีสุนสันต์นิรันดร

เขียน 24 Jun 2015 @ 09:09 ()


ความเห็น (0)