อนุทิน 141313 - ผศ.ดร. ทิพยวรรณ นิลทยา

สวัสดีวันพุธสุดคนึง
ส่งความคิดถึงมิตรสนิทสนม
ให้พานพบสิ่งดีดีที่ชื่นชม
ให้สุขสมอุราทุกคราไป

เขียน 24 Jun 2015 @ 09:08 ()


ความเห็น (0)