อนุทิน 141475 - ผศ.ดร. ทิพยวรรณ นิลทยา

จันทร์เอ๋ยจันทร์นี้

ช่างโชคดีมีสุขฉาย

เริ่มวันใหม่ด้วยใจพรรณราย

สุขสบายเจริญยิ่งพบสิ่งดี


เขียน 06 Jul 2015 @ 09:15 () แก้ไข 06 Jul 2015 @ 10:52, ()


ความเห็น (0)