อนุทิน 112603 - ผศ.ดร. ทิพยวรรณ นิลทยา

  ติดต่อ

เข้าร่วมประชุม คณบดีและผู้บริหารการศึกษาพยาบาลของรัฐ ณ สภาการพยาบาล

ที่ประชุมได้มีการกล่าวถึง BLOG G2K

ซึ่งท่านคณบดีวัลลาจาก ม วลัยลักษณ์เป็นผู้อธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ดีใจที่เป็นสมาชิก G2K

เพราะ เข้าใจการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้จาก G2K มากมาย

แม้จะเป็นสมาชิกใหม่ก็ตาม

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)