อนุทิน 141315 - ผศ.ดร. ทิพยวรรณ นิลทยา

สวัสดีวันจันทร์หฤหรรษา
ส่งสุขมาจากจิตสูมิตรสหาย
ให้ท่านเป็นสุขจริงทั้งใจกาย
ละกิเลสชั่วร้ายทำลายตน

เขียน 24 Jun 2015 @ 09:11 ()


ความเห็น (0)