อนุทิน 116505 - ผศ.ดร. ทิพยวรรณ นิลทยา

วันที่ 3 พย 55ข่าวเกิดเหตุระเบิดใกล้ที่ตั้งชั่วคราวของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (วิทยาลัยเทคนิด)

สาเหตุที่แท้จริงกลับไม่ใช่ระเบิดแต่เป็นเหตุปะทุจากคลังนำ้มันเภื่อนที่เก็บไว้อย่างผิดกฎหมายภายในบ้านเช่า หน้ามหาวิทยาลัย เป็นเหตุให้เกิดเสียงระเบิด เนื่องจากนำ้มันรั่วไหลปตามท่อนำ้ทิ้ง และเกิดไฟไหม้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมาบัญชาการดับเพลิงด้วยตนเอง

ดังนั้นหากมีเหตุประการใดในพื้นที่ใดขอให้ตั้งสติ อย่าเชื่อข่าวลือจนหวั่นวิตกจนเกินไป

รายละเอียดของข่าวที่http://breakingnews.nationchannel.com/home/read.php?newsid=657075

เขียน 05 Nov 2012 @ 05:52 () แก้ไข 21 Jan 2013 @ 13:45, ()


ความเห็น (0)