อนุทิน 112602 - ผศ.ดร. ทิพยวรรณ นิลทยา

เข้าร่วมประชุม คณบดีและผู้บริหารการศึกษาพยาบาลของรัฐ ณ สภาการพยาบาล ที่ประชุมได้มีการกล่าวถึง BLOG ซึ่งท่านคณบดีวัลลาจาก ม วลับลักษณ์เป็นผู้อธืบายถึงแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ดีใจที่เป็นสมาชิก G2K เพราะ เข้าใจการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้จาก G2K มากมาย

เขียน 24 Aug 2012 @ 18:12 () แก้ไข 10 Oct 2012 @ 03:03, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ได้คุยกับอาจารย์วัลลาไหมครับ

ได้คุยค่ะ หลายเรื่องเลยทีเดียว รวมทั้ง้รื่องปลูกต้นไม้ค่ะ