อนุทิน 114146 - ผศ.ดร. ทิพยวรรณ นิลทยาปลาบปลื้มระรื่นชื่นกมล ท่วมท้นปีติเหลือหลาย
ความสุขซาบซ่านดวงใจ หาใดมาเทียบเปรียบปาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เสด็จมาเป็นองค์ประธาน
ที่แห่งนี้คือคณะพยาบาล ได้กราบกรานห้าปีที่ผ่านมา
พระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ชุบชีวิตชนชายแดนแสนลำ้ค่า
นับเป็นบุญที่ได้เกิดมา รับใช้เบื้องพยุหยาตราบารมี
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความอบอุ่นแผ่ซ่านทุกที
ด้วยพระบุญญาบารมี ที่พระองค์ทรงมีแด่ปวงไทย


เขียน 19 Sep 2012 @ 00:40 () แก้ไข 30 Jun 2015 @ 14:14, ()


ความเห็น (1)

ทรงพระ้เจริญ