อนุทิน 114146 - ผศ.ดร. ทิพยวรรณ นิลทยา

  ติดต่อปลาบปลื้มระรื่นชื่นกมล ท่วมท้นปีติเหลือหลาย
ความสุขซาบซ่านดวงใจ หาใดมาเทียบเปรียบปาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เสด็จมาเป็นองค์ประธาน
ที่แห่งนี้คือคณะพยาบาล ได้กราบกรานห้าปีที่ผ่านมา
พระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ชุบชีวิตชนชายแดนแสนลำ้ค่า
นับเป็นบุญที่ได้เกิดมา รับใช้เบื้องพยุหยาตราบารมี
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความอบอุ่นแผ่ซ่านทุกที
ด้วยพระบุญญาบารมี ที่พระองค์ทรงมีแด่ปวงไทย


  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

ทรงพระ้เจริญ