อนุทิน 141342 - ผศ.ดร. ทิพยวรรณ นิลทยา

สวัสดีวันศุกร์สนุกนัก

ส่งความรักคิดถึงคนึงหา

ถึงพวกพ้องน้องพี่ที่ตรึงตรา

โดยเจตนาให้สุขเกษมสันต์


เขียน 26 Jun 2015 @ 10:07 ()


ความเห็น (0)