เพชรน้ำหนึ่ง

  ติดต่อ

  ติดต่อ
  • Username: boonsong2523
  • เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน
  • สำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • สมาชิกเลขที่ 44662
  • เป็นสมาชิกเมื่อ 
  • เข้าระบบเมื่อ 
  •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
  •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}

ประวัติย่อ

"บุญ ดั่งบุญญา บารมี

ส่ง ดั่งส่งสุข ส่งสดใส

จอม ดั่งเจ้าจอม ระบือไกล

ดวง ดั่งดวงใจ เจ้าจอมดวง"

.........................................

"ตูในวัยหนุ่ม ได้ ทำงาน

รับราชการ รัชกาล ที่เก้า

น้อยน้อย ค่อยชำนาญ หน้าที่

หลั่นหลั่น ขั้นช้าช้า ช่วงชั้นบันได"

.....................................

"บุญ ร่วมกุศลชี้ ใจงาม

ส่ง สุขทุกโมงยาม เปี่ยมล้น

จอม คนไม่ใคร่หยาม สัตย์ซื่อ แลนอ

ดวง เด่นสูงศักดิ์พ้น เพื่อนพ้องนับถือ"

(จักสานอักษรโดย ธนา นนทพุทธ 17 มิถุนายน 2553)

.................................................

"เพชรน้ำหนึ่งซึ่งมีค่าเหนือกว่าเพชร

แม้นมากเม็ดกรวดทรายเกาะก่ายเปื้อน

มิอาจบังแสงฉายให้ลบเลือน

แสงยังเตือนก่องเก็จคือเพชรงาม"

(โดย...ผศ.โสภณ เปียสนิท ตึ๋ง เปียสนิท ณ วันพุธ ที่ 9 ธันวาคม 2558)