ดอกไม้


Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ

วิ่งตามอาทิตย์ตกอยู่เมื่อวาน ;)…

4
1
ต้นโมกข์
เขียนเมื่อ

การตระเตรียมบางสิ่ง

แต่ไม่อาจสร้างความเป็นนัำหนึ่งใจเดียวกันได้

จะต่างอะไรกับการเข้าค่าย!

3
0
แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช
เขียนเมื่อ

ทำดีวันแม่ ประชุมซูมให้คำปรึกษาคลินิกวิจัย 1 เรื่อง 1 ชั่วโมงพอดีเป๊ะ ได้ประเด็นชัดเจน ให้ทำต่อจนจบโครงร่างวิจัยและเตรียมส่งขอจริยธรรมได้เลยค่ะ

แก้ว12_08_2564

4
0
กิตติ ผอ.กยส.
เขียนเมื่อ

วันนี้ได้กลับมาเขียน GotoKnow อีกครั้งในรอบ 10 ปี ช่วงเช้านี้ก็เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินรายได้จากการดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร ครั้งที่ 2/2564 เป็นการประชุมผ่าน Zoom Application ครับ

1
0
บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

อนุทินที่ ๕๖๗๙

การทำงาน บางทีทำให้ฉันรู้ว่า…ประสบการณ์ของตัวเราเองมีมากเกินไป จะคิด จะทำสิ่งใดที่เกินความคิดของคนในองค์กร เป็นปัญหาต่อการทำงานในเชิงพัฒนามาก ๆ เพราะพวกเขาคิดไม่ทัน และอาจคิดไม่ถึงในกระบวนการความคิดของตัวเราเอง เพื่อการพัฒนาองค์กรในภาพรวมได้หรอก…ได้แต่บอกตัวเองว่า “ปล่อยมันไป” เรามิอาจทำได้คนเดียว คงต้องอาศัยเวลา และประสบการณ์ของพวกเขาเองมานำมาก็แล้วกัน สำหรับประสบการณ์ของฉัน ปล่อยให้เกษียณไปตามอายุของฉันเอง แต่ขอบอกเพียงว่า “เสียดายเวลา และโอกาสที่น่าจะทำได้แล้วในตอนนี้”…ยิ่งมีอคติต่อกัน ก็ยากที่จะหาคำอธิบายมาอธิบายให้เข้าใจ “ปล่อยมันไป”

เรียนรู้…ได้ด้วยตัวของฉันเอง

1
0
บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

อนุทินที่ ๕๖๘๐

การเชื่อมโยงรอยต่อของนักปฏิบัติกับทฤษฎี…บางครั้งมีเส้นบาง ๆ อะไรบางเรื่องซ่อนอยู่…หากมองลึก ๆ จริง ๆ มันคือ คำว่า “อวิชชา” มากกว่า…ยากเกินที่จะเยียวยา

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเอง

1
0
บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

อนุทินที่ ๕๖๖๗

การเป็นคนที่คิดนอกกรอบ โดยการนำความรู้ที่ตนเองได้ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม แบบไม่หยุดนิ่ง ทำให้ตัวเรารู้เรื่องราวบางเรื่องที่คนอื่นยังไม่ทราบมาพูด มาบอก มาอธิบาย ในช่วงเวลาที่คนอื่นยังไม่รู้นั้น ในบางครั้งก็ไม่ได้เป็นผลดีต่อตัวของเราเอง เพราะเขาจะคิดว่า เพ้อเจ้อเอาอะไรมาพูดมาบอก…กว่าที่คน ๆ นั้น จะทราบเรื่อง ก็ทำเอาเสียเวลา เพราะเหตุการณ์มันผ่านไป บางทีนับเป็น สิบ ๆ ปี…สิ่งนี้เองที่เขาเรียกว่า “เสียเวลา” แทนที่เรื่องราวมันจะเป็นไปตามที่เราพูดตั้งแต่แรกเริ่มแล้ว แต่กลับไม่เกิดผลดังที่เราพูด…หรือเรียกว่าบางทีมันต้องใช้เวลาเข้ามาช่วยในการอธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้…บางครั้ง ก็ต้องยอมให้เสียเวลา เพียงแต่ฉันรู้สึกเสียดายเวลานั้นมาก

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเอง

1
0
บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

อนุทินที่ ๕๖๖๙

เหลือเวลาอีก ๑๔ เดือน…กับการรับราชการ…สอบถามกองคลัง กองนโยบายและแผน กองบริหารงานบุคคล และกองบริการการศึกษา…พี่บุษจะจัดระบบให้กับมหาวิทยาลัยด้วยการออกแบบใช้ความรู้ของตนเองที่มีประสบการณ์ในการทำงานรับราชการมา ช่วยสร้างแบบระบบข้อมูลทั้งมหาวิทยาลัยร่วมกับศูนย์ IT เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตัดสินใจในเชิงบริหารอัตรากำลัง และระบบงบประมาณ รวมถึงภาระงานสอนของอาจารย์ และนักศึกษา จะเอาหรือไม่…ซึ่งทุกกองเห็นชอบให้พี่บุษจัดการเริ่มต้นเลย ด้วยอาศัยประสบการณ์ ความรู้ที่เป็นข้อมูลเชื่อมโยงต่อกับระบบ IT ในการสร้างเป็นโปรแกรมสำเร็จรูป ให้กับบุคลากรและผู้บริหารในการบริหารจัดการองค์กร…ต้นเดือนหน้า สิงหาคม ๒๕๖๔ คงได้เวลาเริ่มต้น…สิ่งนี้ที่ภาครัฐต้องการให้เกิดกับส่วนราชการ…ถือว่าเป็นการถอดความรู้ที่มีอยู่ในตัวคนลงสู่ระบบ IT ในเชิงของการบริหารจัดการ และสามารถเชื่อมโยงการบริหารจัดการในเชิงระบบ ด้วยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนช่วยทำให้การทำงานเร็วขึ้น

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเอง

1
0
บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

อนุทินที่ ๕๖๗๐

ช่วงโควิด…สมุนไพรต่าง ๆ ถูกจัดมาใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างมากมาย…สำหรับปู่เรของพี่ฟ้าครามฯ เธอชอบปลูกพืชสมุนไพรในสวน เริ่มต้นของการเป็นพื้นที่สมุนไพรแล้วบ้านเรา…และใช้ป้องกันการเป็นหวัด เจ็บคอไปในตัว บรรเทาอาการของโรคต่าง ๆ ได้อย่างมากมาย…แถมสอดคล้องกับอาจารย์ภัครปริวรรตตำรายาจากใบข่อยโบราณอีก…ไม่รู้ว่ามาสอดคล้องกันได้อย่างไร

เรียนรู้…ด้วยตัวของพวกเราเอง

1
0
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี