ดอกไม้


Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ

เขียน … ที่บ้าน

“…

ตัดสินใจซื้อ External Hard Disk ขนาดความจุ 4 TB ยี่ห้อ WD ซึ่งเป็นตัวแรกในชีวิตกันทีเดียว ต่อแบบ USB 3.0 เนื่องจากความจำเป็นที่ข้อมูลเริ่มล้น HD ขนาด 2 TB ทำให้ต้องบริหารจัดการกันใหม่ อีกทั้งราคาเริ่มลดลงเหลือ ๓,๐๙๐ บาท จาก ๓,๙๙๐ บาท

จริง ๆ มี External Hard Disk ที่มีความเร็วมากกว่า คือ ต่อแบบ Type C หัวเล็ก ๆ ที่ WD เรียกว่า Ultra และแบบ SSD ซึ่งเร็วกว่ามาก แต่ราคายังสูงอยู่ ดังนั้น น่าจะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะซื้อแบบ Type C หรือ SSD

…”

๒๔ ก.ค.๖๔

หลังเที่ยงคืน

3
0
ฆามารียะห์ ยะลา
เขียนเมื่อ

6 เคล็ดลับ ลดน้ำหนักแบบไม่ลดอาหาร🥐🍩🥖

1 ดื่มน้ำเปล่า 1 แก้ว ก่อนทานอาหารในทุกๆมื้อ

2 ทานอาหารในปริมาณที่พอดี “กินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน”

3 เลี่ยงอาหารขยะ คุณค่าโภชนาการต่ำ ที่ประกอบไปด้วย เกลือ น้ำตาลและไขมัน

4 ทานมังสวิรัติ 1 วัน/สัปดาห์ ทานผักผลไม้เพิ่มกากใย

5 เลือกอาหารว่างที่มีประโยชน์ ดื่มเวย์โปรตีนลดความอยากช่วยให้อิ่มท้อง

6 ออกกำลังกายจริงจังอย่างน้อย 3 - 4 วัน/สัปดาห์ วันละ 30 - 40 นาที

😱เลิกนิสัยติดความสะดวกสบายซ้ะ!

3
0
Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ

“ปีใหม่” มีนัดอาบน้ำ ตรวจสุขภาพ และให้ยา ;)…

1
0
Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ

เขียน … ที่บ้าน

“…

การเรียนการสอนออนไลน์อันเกิดจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙ มีผลกระทบอย่างหนักสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ที่เพิ่งเข้ามาในระบบของมหาวิทยาลัย การย่างก้าวจากเด็กมัธยมมาสู่เด็กอุดมศึกษาไม่สมบูรณ์ ขาดแคลนสภาพแวดล้อมความเป็นเด็กที่มีวุฒิภาวะที่สูงขึ้น ผู้บริหารคิดถึงแต่เรื่อง “เนื้อหาการเรียน” ไม่ได้คิดถึง “ความรู้สึกนึกคิดและทักษะชีวิต” แน่นอนว่า การเรียนให้มันผ่าน ๆ ไป เป็นเรื่องไม่ยากเย็นนัก แต่การเรียนที่สร้างวุฒิภาวะนั้นคงยากที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการแบบนี้

การศึกษาทางไกลมีมานาน ตั้งแต่ก่อนสงครามโลกแล้ว แต่การศึกษาไทยไม่เคยมีใครสร้างระบบการศึกษาทางไกลอย่างจริงจัง มีเพียง กศน. ที่ตั้งขึ้นมาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนและไม่มีเวลาเรียนในระบบเท่านั้น

เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ ก็เหมือนเริ่มนับ ๑ ใหม่ หรือไม่ชีวิตการเรียนก็แทบติดลบ

การเรียนการสอนที่สร้างคนให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ไม่ได้มีแค่ เรียนผ่านเครื่องมือออนไลน์แล้วก็จะเป็นยอดมนุษย์เสียที่ไหน

มีนักวิชาการเก่ง ๆ คนไหนเคยพูดบ้างไหมว่า การศึกษาไทยถอยหลังกลับไปอีกหลายปี

…”

๒๕ ก.ค.๖๔

ยามดึก

1
0
Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ

ภาพบางภาพ ไม่ต้องพูด ก็ได้ยิน (๑)

1
0
Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ

เขียน … ที่บ้าน

“…

หนังสือใหม่

“การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย”

(Development of Competency-Based Curriculum and Meaningful Learning Management)

โดย รศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากร, ดร.ภูวเรศ อับดุลสตา และ ดร.สมเกียรติ สุทธินรากร

และ

“Cyber Security อย่าปล่อยให้ใครมาใช้ข้อมูลคุณ”

โดย รศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ, เกียรติศักดิ์ จันทร์ลอย และ สมชิต กิจทองพูล

…”

๒๖ ก.ค.๖๔

ยามดึก

2
0
Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ

เขียน … ที่บ้าน

“…

สมรรถนะ (Competency) คือ ความสามารถในการปฏิบัติที่ฉายชัดเป็นผลมาจากการใช้ความรู้ (Knowledge) ที่เชื่อมโยงกับการฝึกปฏิบัติ (Practice) จนกลายเป็นทักษะที่บอกความชำนาญ (Skill) ปฏิบัติการระหว่างความรู้และการปฏิบัติเป็นเส้นทางสายวนกลับไปกลับมา สามารถเริ่มต้นได้ทั้งจากความรู้และจากการปฏิบัติ ทำให้ความสามารถในการปฏิบัติอยู่บนฐานความรู้ ทำให้เกิดประสบการณ์และความชำนาญวงจรที่เชื่อมโยงความรู้และการปฏิบัติก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่หลอมให้เกิดแนวความคิดของตนเอง (Self-Concept) ที่ประกอบไปด้วยทัศนคติ ค่านิยม รวมไปถึงแรงจูงใจในชีวิตและกิจการงาน จนกลายเป็นสุขนิสัยในการปฏิบัติ บุคลิกภาพที่ฉายออกในลักษณะที่เป็นคุณสมบัติประจำตัว (Traits หรือ Attribute)

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้จึงต้องปรับวิธีคิด (Mindset) ในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งการเดินทางของการจัดการศึกษาในโลกยุคใหม่ในวันที่ความรู้มิได้หยุดนิ่ง ทั้งผู้สอนและผู้เรียนต่างมีบทบาทใหม่ในกระบวนการเรียนรู้ ที่ต้องแสดงความรู้ที่เข้าถึงทั้งจากความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่ผสานกลมกลืน (Harmonize) ผ่านการทดลองปฏิบัติจนเกิดคุณลักษณะที่ดีของบุคคล และฉายชัดในความสามารถ เพื่อสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีกว่า สามารถดำรงอยู่ในโลกของความเป็นจริงอย่างเข้าใจและมีความหมาย

…”

๒๖ ก.ค.๖๔

ยามดึก

2
0
฿104.00 -43.27%
฿223.00 -40.36%
฿1,018.00 -0.0%
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี