คนท่าชนะ (Thachana Man)

อดีตฝ่ายปกครอง (Parent Teacher)
โรงเรียนราชวินิตบางแก้วในพระบรมราชูปถัมภ์ (RWB. SCHOOL)
Usernamesinsmutra
สมาชิกเลขที่36245
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เกิดเดือนธันวาคม ปี ๒๔๙๕ ปลายปี จบการศึกษาชั้นประถมศีกษาตอนต้นที่ โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม (วัดบ่อคา) จบการศึกษาชั้นประถมศีกษาตอนปลายที่ โรงเรียนวัดเขาพนมแบก (วัดป้าย) จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ โรงเรียนพุทธนิคม ๑ จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ โรงเรียนพุทธนิคม ๒ ทุกโรงเรียนอยู่ในอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์-ธานี จบม.ศ. ๕ แล้วเป็นครู สอนทุกวิชาที่ โรงเรียนพุทธนิคม ๑ สอบชุด พ.กศ. ได้ ปีแรก ชุด พ.ม. ได้ปีที่ ๒ ไปเรียนต่อ ที่ มศว. ประสานมิตร ขณะเดียวกันสอนที่โรงเรียนพระแม่มารีชาย ตรอกจันทร์ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ จบป.ตรี สาขามนุษย์ศาสตร์ เอก ภาษาอังกฤษ โทภาษาไทย ทั้งที่จบ ม.ศ. ๕ สาย วิทยาศาสตร์ สอบบรรจุได้ที่ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ต่อมาย้ายมาสอนที่ โรงเรียนราชวินิตบางแก้วในพระบรมราชูปถัมภ์ จนปัจจุบัน เคยออกทีวี ยูบีซี (ยูทีเชอร์) ออกรายการรถโรงเรียน ช่องห้า กับ แบงค์ วงแคลช (ลูกศิษย์) ออกวิทยุ สื่อสายคลายทุกข์ ไอทีวี (พฤติกรรมนักเรียน) ออกวิทยุโทรทัศน์ ช่อง สาม ห้า เจ็ด และเนชั่นทีวี กับจอมขวัญ หลาวเพชร เรื่องทรงผมนักเรียนชาย ฯลฯ