ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

  ติดต่อ

  ติดต่อ
  • Username: chayan
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านหนองผือ
  • สมาชิกเลขที่ 148626
  • เป็นสมาชิกเมื่อ 
  • เข้าระบบเมื่อ 
  •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
  •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}

ประวัติย่อ

     เกิด ๙ ธันวาคม ๒๕๐๕ บ้านเกิดนนทบุรี การศึกษา คบ.(ภาษาไทย) กศ.ม   (การประถมศึกษา) มศว.ประสานมิตร  ป.บัณฑิต (บริหาร) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ สังกัด สพป.กจ.๔