ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองผือ
Usernamechayan
สมาชิกเลขที่148626
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

     เกิด ๙ ธันวาคม ๒๕๐๕ บ้านเกิดนนทบุรี การศึกษา คบ.(ภาษาไทย) กศ.ม   (การประถมศึกษา) มศว.ประสานมิตร  ป.บัณฑิต (บริหาร) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ สังกัด สพป.กจ.๔