ณัฐวิทย์ พรหมศร

นักวิชาการอิสระ
Usernamenattawit
สมาชิกเลขที่166403
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

     - เรียนด้วยตนเองแล้วสอบเทียบ และ ชุดครู            

     - ปริญญาตรี  ด้านภาษาไทย - และ ประวัติศาสตร์

     - ปริญญาโท และ ปริญญาเอก  (Ph.D.) ด้านจิตวิทยา

     - เคยสอนในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ    

     - เคยเป็นอาจารย์พิเศษสอนในระดับอุดมศึกษาหลายสถาบัน

     - เคยเป็นวิทยากรฝึกอบรมและบรรยายให้กับสถาบันทางการศึกษา หน่วยงานทางราชการ  และเอกชนหลายแห่ง

     - เคยเป็นที่ปรึกษาในการจัดการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนหลายแห่ง