เข้มแข็ง


พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
Username
hathairat-peaw
สมาชิกเลขที่
113732
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

การศึกษา

อนุปริญญา พยาบาลและผดุงครรภ์ระดับต้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีศรีธัญญา นนทบุรี

ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ปริญญาโท พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วุฒิบัตร ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

กำลังศึกษา ปรด. สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ม.ราชภัฎอุบลราชธาน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี