53. การปฏิบัติธรรมของพนักงานมหาวิทยาลัย มรภ.พิบูลสงคราม รุ่นที่ 2 (ตอนที่ 1)

53. การปฏิบัติธรรมของพนักงานมหาวิทยาลัย มรภ.พิบูลสงคราม รุ่นที่ 2 (ตอนที่ 1)

 

 

 

การปฏิบัติธรรมของพนักงานมหาวิทยาลัย มรภ.พิบูลสงคราม รุ่นที่ 2

 (ตอนที่ 1)

 

          เวลา 05.30 น. ของวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 พนักงานมหาวิทยาลัย 114 ราย พร้อมกันที่หน้าสำนักงานอธิการบดี ส่วนวังจันทน์ รถออกเวลา 06.00 น. สำหรับเช้าวันนี้ ฝนตก...พวกเราหอบของขึ้นรถแบบพะรุงพะรังเพราะฝนตกอีกแล้ว...

            พวกเราขึ้นรถบัสของมหาวิทยาลัย จำนวน 3 คัน พร้อมกับรถตู้ รวมทั้งสิ้น 114 คนซึ่งผู้เขียนเป็นผู้นำทีมและได้พาน้อง ๆ พนักงานมหาวิทยาลัยทั้ง 2 สาย ได้แก่ สายวิชาการและสายสนับสนุน เดินทางมุ่งหน้าเพื่อปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์...โดยมีกำหนดการระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2554 รวม 3 วัน... ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงกว่า ๆ...

 

 

พระเทพโมลีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม กทม. (ซ้ายมือ)

พระครูวิจิตรสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ

(กลาง)

          เมื่อมาถึงวัด โดยผู้เขียนมุ่งหน้ามากันก่อน เพราะว่าที่วัดจะมีพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรม เพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ เป็นวัดในพระองค์ฯ และทรงรับเป็นองค์ประธาน งานก่อสร้างเจดีย์ศรีพุทธคยา เฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550

            ซึ่งการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้พวกเรานักปฏิบัติธรรม...จะปฏิบัติธรรมเพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในคืนวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 และถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในคืนวันที่ 7 พฤษภาคม 2554

 

 

คุณราชตี  สิงหศิวานนท์  รองประธานฝ่ายบริหารวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์

ในพระองค์ฯ (ขวามือด้านหน้า)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (ซ้ายมือด้านหน้า)

 

 

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวเปิดงานเพื่อถวายแด่

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส

ราชนครินทร์  ในครั้งนี้...

 

 

ผู้เขียนพร้อมด้วยน้อง ๆ จำนวนประมาณ 10 คน ได้มารถตู้

ของมหาวิทยาลัยซึ่งมาถึงก่อนรถบัส จึงได้เข้าร่วมพิธีเปิด

ในครั้งนี้ด้วย...

 

 

 

ภายในเจดีย์มหาราช...ใช้เป็นสถานที่ในพิธีเปิดซึ่งสวยงามมาก ๆ...

 

 

ภายในห้องปฏิบัติธรรมที่พวกเราจะต้องปฏิบัติธรรม ณ ที่แห่งนี้...

 

 

รูปของพระพุทธเจ้าตรัสรู้...

 

 

อ.วิชชา ครูผู้ให้ความรู้ เรื่องการอบรมสมาธิเบื้องต้น ระดับ 1

 

 

อ.ปิยะนาถ ณ ลำพูน ครูผู้ให้ความรู้ เรื่องการอบรมสมาธิเบื้องต้น

ระดับ 1

 

 

พระเทพโมลี ได้ลงมาจากกุฏิ เพื่อมาพบพวกเราและทำพิธีเปิด

  

 

 

ในการปฏิบัติธรรม...พร้อมกับกล่าวการให้โอวาทและสอนพวกเรา

ในเรื่องของการกราบที่ถูกต้อง + การทำพิธีเปิดที่ถูกต้อง

ควรทำอย่างไร?...

 

 

ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติธรรม ได้ทำพิธีขอปวารณาตัว

เป็นลูกศิษย์ - อาจารย์ ต่อหน้าพระเทพโมลี...

  

 

ผู้เขียน + ดร.พรชัย  ทองเจือ...เป็นตัวแทนในการทำพิธีปฏิญาน

ตัวเพื่อเป็นศิษย์ - อาจารย์พระเทพโมลี

 

 

 

 

และทำการรับศีล 8 ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2554

รวม 3 วัน

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (0)