นงนาท สนธิสุวรรณ

1.กรรมการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 2.ที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) 3.คณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการ และผู้ทรงคุณวุฒิ มูลนิธิสยามกัมมาจล
Usernamenongnarts
สมาชิกเลขที่64790
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

บันทึกถอดบทเรียนจากประสบการณ์ชีวิต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ..คลิ๊กที่ :

เส้นทางชีวิต...ใครลิขิต

http://www.gotoknow.org/blog/nongnarts5

..................................................................................................

โปรดคลิ๊กที่ :

อยู่เย็นเป็นสุข ในสไตล์ “สุดคะนึง" ของ GotoKnow คนล่าสุดเดือนตุลาคม 2556

มอบดอกไม้รางวัลสุดคะนึงแก่พี่ใหญ่

http://www.scbfoundation.com/projects/hot_topic.php?proj=1&sub=&unit=&id=87