นงนาท สนธิสุวรรณ

  ติดต่อ

  ติดต่อ
  • Username: nongnarts
  • 1.กรรมการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 2.ที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) 3.คณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการ และผู้ทรงคุณวุฒิ มูลนิธิสยามกัมมาจล
  • สมาชิกเลขที่ 64790
  • เป็นสมาชิกเมื่อ 
  • เข้าระบบเมื่อ 
  •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
  •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}

ประวัติย่อ

บันทึกถอดบทเรียนจากประสบการณ์ชีวิต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ..คลิ๊กที่ :

เส้นทางชีวิต...ใครลิขิต

http://www.gotoknow.org/blog/nongnarts5

..................................................................................................

โปรดคลิ๊กที่ :

อยู่เย็นเป็นสุข ในสไตล์ “สุดคะนึง" ของ GotoKnow คนล่าสุดเดือนตุลาคม 2556

มอบดอกไม้รางวัลสุดคะนึงแก่พี่ใหญ่

http://www.scbfoundation.com/projects/hot_topic.php?proj=1&sub=&unit=&id=87