รวมบันทึกคัดเลือก ถอดบทเรียนพื้นที่ความสุข


ถอดบทเรียนการจัดการความสุข (ประโยชน์ + ความสุข) จากบันทึกที่กัลยาณมิตรคัดเลือกมาแล้วข้างต้นเป็นบันทึกของท่านเอง รายละเอียดตามลิงค์ http://www.gotoknow.org/posts/535918

ขอรวบรวมบันทึกที่กัลยาณมิตรคัดเลือกมาเพื่อการถอดบทเรียนการจัดการความสุข Happy Ba e Book ตามรายชื่อบล็อกเกอร์ ๓๑ ท่าน และบันทึกพื้นที่ความสุขที่บล็อกเกอร์คัดเลือกด้วยตนเองมีดังนี้

๑ .    ชลัญธร

ความสุขอยู่ไหนน๊า   http://www.gotoknow.org/posts/509588

บนเส้นทางฝัน    http://www.gotoknow.org/posts/520820
ความสำคัญของเวลา กับ คุณค่าและความหมายในชีวิต  http://www.gotoknow.org/posts/520449
อาหารไข่ในความรู้สึก  http://www.gotoknow.org/posts/519218
ดอกหญ้า  http://www.gotoknow.org/posts/506985

๒.     นาง นงนาท สนธิสุวรรณ

บทนิยามของคนแก่   http://www.gotoknow.org/posts/236896

มรดกล้ำค่าจากพ่อ    http://www.gotoknow.org/posts/236742
แม่ผู้เป็นครูคนแรกของลูกๆ   http://www.gotoknow.org/posts/497066
ลูกรักหวังเป็นที่พึ่ง..ฝากบ้านช่องให้ดูแลเมื่อจากไป   http://www.gotoknow.org/posts/508865                         ลิขิตงานของชีวิตเพื่อสร้างแรงบันดาลใจใน GotoKnow   http://www.gotoknow.org/posts/480496

.    tuknarak

วันนี้คุณทำความดีหรือยัง http://www.gotoknow.org/posts/507018

ความรักของพ่อ   http://www.gotoknow.org/posts/511126
การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด   http://www.gotoknow.org/posts/530946
คัดลายมือ   http://www.gotoknow.org/posts/516320                                                                                       รางวัลแกรนด์ ยูบีลี   http://www.gotoknow.org/posts/502979 

๔.     ป.

ความสุขจากการสังเกต : กิจกรรม Happy Ba  http://www.gotoknow.org/posts/509035

ความสุข+อาหาร= ชุดความรู้  http://www.gotoknow.org/posts/528087

นิยายภาพ (จริง) มองเหนือหัวใจแห่งปัญหา http://www.gotoknow.org/posts/514491
แง่งาม ความรู้จากชีวิตจริง http://www.gotoknow.org/posts/487112                                                         คุณค่าของความไม่สมบูรณ์แบบ http://www.gotoknow.org/posts/473101

๕.      ดร.ภิญโญ 

อำนาจของนิสัย (The Power of Habit) บทที่ 7   http://www.gotoknow.org/posts/532996
"ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งของแรงจูงใจ"  http://www.gotoknow.org/posts/530751
วิทยาลัยเกษตรกรรรม พลิกโลก   http://www.gotoknow.org/posts/531826
พอ (Enough)"   http://www.gotoknow.org/posts/520788                                                                           มงคลชีวิตและ "จิต" แห่งอนาคต   http://www.gotoknow.org/posts/516087

๖.     พ.แจ่มจำรัส

คืนฝนเปาะแปะ   http://www.gotoknow.org/posts/496114
น้ำเอยน้ำใจ   http://www.gotoknow.org/posts/532215
ดอกไม้แด่ชาวโกทูโน   http://www.gotoknow.org/posts/532058
ปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเป็นไวรัสตับอักเสบซี   http://www.gotoknow.org/posts/498900                                            ลาแล้วแคป่า  http://www.gotoknow.org/posts/500481

๗.     krutoom

ไปพักผ่อนที่แม่กำปองกันเถอะ   http://www.gotoknow.org/posts/349268
ไปหลบร้อนที่น้ำตกแม่ยะ   http://www.gotoknow.org/posts/351947
ริมน้ำน่านถึงดอยภูคา   http://www.gotoknow.org/posts/326497
ไข่ป่ามอาหารยามหนาว   http://www.gotoknow.org/posts/319368                                                             ความสุขมากับความอบอุ่นในงานตลาดนัดความรู้กรมอนามัย http://www.gotoknow.org/posts/334448

๘.      แสงแห่งความดี

พี่มอบ…ปริญญาแห่งชีวิต แด่..น้อง ผู้มีหัวใจไม่พิการ   http://www.gotoknow.org/posts/314806
ฝันว่า…ห้องเรียนในฝันเป็นจริง  http://www.gotoknow.org/posts/506070
กว่าสวนจะสวยด้วยมือ...พ่อ   http://www.gotoknow.org/posts/287073
ความงามข้างบ้าน….ในวันฝนพรำ  http://www.gotoknow.org/posts/481565                                             จดหมายเปิดผลึกรัก   http://www.gotoknow.org/posts/278956

๙.      ทิมดาบ

บุญข้าวสาก...จะได้ไม่ลืม "ความรัก" ที่มีต่อกัน...  http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504520
ผม...แม่ชี...วิถีโคจร...  http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504304
ความสุขที่ไม่เคยคาดฝันว่าจะได้รับจากคนๆ นี้....  http://www.gotoknow.org/posts/499359
Spring Days…ที่ค่ายของผมวันนี้... http://www.gotoknow.org/posts/499482                                             เมล็ดพันธุ์...ของหมู่บ้าน... http://www.gotoknow.org/posts/507494

๑๐.      ทพญ.ธิรัมภา

เมื่อชาวจังหวัดแพร่มาเยือนชาวหนองคาย   http://www.gotoknow.org/posts/470937
(เก็บตก) ร่างยุทธศาสตร์ช่องปากชาติ : สร้างเสริมความเข้มแข็งของประชาชนและภาคีเครือข่าย
http://www.gotoknow.org/posts/497313   
ข้าวในนา  ปลาในสระ  http://www.gotoknow.org/posts/497115
ถอนหญ้า  ถอนฟัน    http://www.gotoknow.org/posts/522112                                                                     งานศพ : จากไปอย่างสงบ  http://www.gotoknow.org/posts/463420

๑๑.     หนูรี

ย้ายตัวเองกลับบ้าน "บ้านของแม่ & บ้านของเรา"  http://www.gotoknow.org/posts/497150 
พื้นที่ความสุขในสวนของเตี่ย : ตอน. ผักข้าวยำ   http://www.gotoknow.org/posts/504395 
พื้นที่ความสุขในหัวใจ : ตอน. 80ปี แม่เป่าเค้ก  http://www.gotoknow.org/posts/504737 
พื้นที่ความสุขของแม่ : ตอน.ผักที่แม่ปลูก  http://www.gotoknow.org/posts/506226                                   พื้นที่ความสุขในสวนของเตี่ย : ตอน.ตู้กับข้าวมีชีวิต  http://www.gotoknow.org/posts/508988 

๑๒.  แก้ว..อุบล

 สอนการทำใจ...ให้ลู  http://www.gotoknow.org/posts/500808
ความสุข..ของฉั  http://www.gotoknow.org/posts/507143
Happy brain..SHA.สู่.R2R  http://www.gotoknow.org/posts/508550
เรื่องเล่า..ของแม่ http://www.gotoknow.org/posts/497227                                                                           การทำงาน..เสมือนคนต้นแบบ  http://www.gotoknow.org/posts/487178

๑๓.  pa_daeng

เล็กๆน้อยๆก็ยอมกันไป  http://www.gotoknow.org/posts/507121

จิตวิญญานนั้่นอย่างไร  http://www.gotoknow.org/posts/512175
บ้าน วัด โรงเรียน  http://www.gotoknow.org/posts/508384
โกรธคือโง่ โมโหคือบ้า http://www.gotoknow.org/posts/295347                                                                        ยอดกระบวนกร เยี่ยมกระบวนการ อัจฉริยะจากแดนใต้  http://www.gotoknow.org/posts/509696

๑๔.    กานดาน้ำมันมะพร้าว

สอนทำน้ำมันสมุนไพร 10 พลังเพื่อสุขภาพ และน้ำมันมะพร้าวแบบโบราณ นักเรียนสันทรายวิทยาคมเชียงใหม่   http://www.gotoknow.org/posts/521032 
Happy Ba ....GFGAP ได้ความสุขประทับใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯ บ้านจอมคีรี อ.เชียงดาว เชียงใหม่ http://www.gotoknow.org/posts/507899
ความสุขกับครอบครัวอบอุ่น อาหารยอด สิ่งแวดล้อมเยี่ยม  http://www.gotoknow.org/posts/510121              ลดพุงลดโรคเพื่อสุขภาพดี ด้วยน้ำผักปั่นอาหารดีมีประโยชน์ช่วยรักษาโรคฯ http://www.gotoknow.org/posts/522316
พระรามลงสรงอาหารโบราณ ที่ได้ประโยชน์จากสมุนไพรหลายอย่างในจานเดียวดีต่อสุขภาพ http://www.gotoknow.org/posts/518527

๑๕.   kunrapee

จุดเริ่มต้นงดทานเนื้อ (บางวัน)  http://www.gotoknow.org/posts/498376                                                         เรื่องเล่าเร้าพลังคน "พันธ์สูงเนิน" ครั้งที่ ๓ http://www.gotoknow.org/posts/503098                                      Family trip http://www.gotoknow.org/posts/511523                                                                                      แม่จ๋า แม่อยู่ไหน  http://www.gotoknow.org/posts/519479                                                                                 ไฟไหม้  http://www.gotoknow.org/posts/522260 

๑๖.     อักขณิช

กระต่ายบนดวงจันทร์  http://www.gotoknow.org/posts/533836                                                                      ฉันดีใจที่มีเธอ  http://www.gotoknow.org/posts/508150                                                                                        บางสิ่ง  บางอย่าง  และบางเรื่อง http://www.gotoknow.org/posts/493904                                                      ที่รัก...อย่าร้องไห้  http://www.gotoknow.org/posts/450664                                                                                ชีวิตอันน่าทึ่ง...ของจั๊กจั่น  http://www.gotoknow.org/posts/459938 

๑๗.   ตันติราพันธ์

ก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำ http://www.gotoknow.org/posts/258253
บริการด้วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์..แม่ http://www.gotoknow.org/posts/453569
ผมไม่ได้มีปัญหาที่ขา(ขาด)  http://www.gotoknow.org/posts/533708
เปลี่ยนโลก http://www.gotoknow.org/posts/534014                                                                                       เธอชื่อ...มธุรดา http://www.gotoknow.org/posts/504718

๑๘.      วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--

เสน่ห์แม่บ้าน....ลูกหลานเต็มเริน(เรือน)  http://www.gotoknow.org/posts/533132
มะเดื่อสุดคนึง  http://www.gotoknow.org/posts/516650
เก็บตะวัน เก็บใจ ไปทบทวนงานที่ผ่านมา Happy Ba ก่อนนอน http://www.gotoknow.org/posts/514011 
น้ำใจไมตรีจิต ของเหล่ามิตรร่วมวงเสวนา Happy Ba (4)  http://www.gotoknow.org/posts/509934                 ของรักที่ระลึก Happy BA ลาก่อนบุรีเทวี ( 5)  http://www.gotoknow.org/posts/510145

๑๙.    ประกาย~natachoei ที่~natadee

ความสุขในพื้นที่ออนไลน์ http://www.gotoknow.org/posts/508093 
ลดโมหะและฝึกการให้อภัย http://www.gotoknow.org/posts/511353
ชีวิตฉันที่พ่อปั้น http://www.gotoknow.org/posts/535626
บันทึกถึงพี่ชาย http://www.gotoknow.org/dashboard/home#/posts/502340                                                  เติมพลังแห่งความสุข http://www.gotoknow.org/dashboard/home#/posts/509314

๒๐.   คุณมะเดื่อ

มิตรภาพจากมุกดาหาร และ สวนผึ้ง สู่... เมืองสามอ่าว 1   http://www.gotoknow.org/posts/534109
มิตรภาพจากมุกดาหาร และ สวนผึ้ง สู่... เมืองสามอ่าว 2 http://www.gotoknow.org/posts/534151
อีกครั้ง กับ " บ้านประจวบโชค" ต่อชีวิตเขา เติมชีวิตเรา http://www.gotoknow.org/posts/500083
ปลูกป่าชายเลน http://www.gotoknow.org/posts/500886                                                                             เดินหน้าโครงการสร้าง ศพด. ระยะที่ 2 (5)  http://www.gotoknow.org/posts/531489

๒๑.   บุษยมาศ

ตือนภัย!!! บนโลก Online ครั้งที่ ๒   http://www.gotoknow.org/posts/535808
นักวางแผนชีวิตครอบครัว  http://www.gotoknow.org/posts/376467
การทำงานกับเพื่อนร่วมงาน กับหัวหน้า กับลูกน้องและกับเพื่อน http://www.gotoknow.org/posts/314477
น้ำใจ ร่วมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย http://www.gotoknow.org/posts/374103
การปฏิบัติธรรมของพนักงานมหาวิทยาลัย มรภ.พิบูลสงคราม รุ่นที่ 2 (ตอนที่ 1) http://www.gotoknow.org/posts/438720

๒๒.     ...ปริม ทัดบุปผา...

The Present....ของขวัญแห่งปัจจุบันกาล  http://www.gotoknow.org/posts/514414                                    เจ้าวัวผอม    http://www.gotoknow.org/posts/533980 
อาหารจากดวงใจ   http://www.gotoknow.org/posts/502157
สมการ...การอดออม   http://www.gotoknow.org/posts/485232                                                                   ณ...ทุ่งหญ้ากลางหน้าหนาว   http://www.gotoknow.org/posts/510510

๒๓.    Wasawat Deemarn

 ผมได้ "กราบเท้าพ่อแม่" สมความตั้งใจแล้วครับ ;)...  http://www.gotoknow.org/posts/518880
"ความโกรธ" เผาผลาญทุกสิ่ง   http://www.gotoknow.org/posts/531620
พ่อแม่จะอยู่กับคุณอีกกี่ปี? ... อยากทำสิ่งใดก็รีบทำ จะรอเวลาทำไม? http://www.gotoknow.org/posts/531589
"อันเส้นทางชีวิตไม่คิดท้อ" ... (บทกวีอารมณ์มุมานะ)  http://www.gotoknow.org/posts/516179                       "ระหว่างทาง" อาจจะสำคัญกว่า "ปลายทาง"  http://www.gotoknow.org/posts/521854

๒๔. ไอดิน-กลิ่นไม้

“น้ำท่วม…กับความดีงามบนความหายนะ” http://www.gotoknow.org/posts/467594

“การคิดนอกกรอบ…เตรียมเด็กและเยาวชนไทยสู่ประชาคมอาเซียน” http://www.gotoknow.org/posts/487729

“การใช้สื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย จิตใจและสังคม” http://www.gotoknow.org/posts/522284

ลูกพาเที่ยว…ตอนที่ 1 http://www.gotoknow.org/posts/534634

ลูกพาเที่ยว…ตอนที่  http://www.gotoknow.org/posts/535687

๒๕.  ดอกหญ้าน้ำ

ห้องเรียนหลังเขา http://www.gotoknow.org/posts/535583

ก้อนหิน' ความสวยจากธรรมชาติ นำมาทำห้องน้ำห้องส้วม http://www.gotoknow.org/posts/489614

ส้มปี้...สะบ่วยดุ อาหารพื้นถิ่นของชาวบ้านกะเหรี่ยงบนพื้นที่สูง http://www.gotoknow.org/posts/479358

..ได้เวลาเข้าห้องเรียนธรรมชาติอีกแล้ว… http://www.gotoknow.org/posts/498432

บรรยากาศในห้องเรียนของหนู  http://www.gotoknow.org/posts/498608

๒๖. Tawandin

 ไม้ฉีก... ฉีกใจ @ สมานไม้... สมานหัวใจ 

หมายเลขบันทึก: 537189เขียนเมื่อ 26 พฤษภาคม 2013 17:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 พฤษภาคม 2013 08:44 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (9)

อาจารย์คะ ส่งการบ้านแล้วนะคะ เย่ เย่ :))

ยังไม่เรียบร้อยดี ขอมาเขียนต่อตอนดึกค่ะ

Happy Ba นะคะ

Happy Ba, Happy Family ค่ะ กลิ่นความรักหอมหวานนะคะ 

อย่าลืมแวะมาร่วมกิจกรรมสุดท้ายของโครงการ Happy Ba ด้วยนะคะ http://www.gotoknow.org/posts/535918

คุณแสงแห่งความดีมีศิลปะในการชื่นชมผู้อ่าน ความเป็นกัลยาณมิตรที่อาทรทุกคนมีความโดดเด่น ดังนั้น การถอดบทเรียนการจัดการความสุขที่มองเห็น "ประโยชน์ + ความสุข" จากบันทึกผู้อื่นมาร้อยเรียงกัน น่าจะทำได้เยี่ยมยอดมากๆ ค่ะ 

หากถอดบทเรียนเสร็จเมื่อไหร่ รบกวนเป็น Presenter ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้ให้ด้วยนะคะ จะเป็นพระคุณยิ่งค่ะ  เราจะได้จัดการความรู้สู่การจัดการความสุขใน G2K ด้วยกันอย่างคึกคักในโค้งสุดท้ายของกิจกรรมสุดท้ายนี้ค่ะ 

............

จากบันทึกผมเลือกมาได้กี่ท่านครับ และกี่บันทึก

เช่นหากชอบทุกคน เลือกมา ท่านละ 1 บันทึก แล้วนำมาจรรโลงใจในแบบฉบับของตัวเอง...ประมาณนั้น ใช่มั้ยครับ


หากใช่ วันนี้ เลือก 10 บันทึกจาก 10 ท่าน ทำการบ้าน

1  นิยามของคนแก่  ของพี่ใหญ่

2  ส่งลูกไปเรียนพิเศษที่บ้านนอก   ของคุณแผ่นดิน

3  ความสุขติดปีก  ของคุณหมอภูสุภา

4  ผมรัก และสงสารแมว ของ อาจารย์ชยันต์

5  ย้อนอดีตของอาจารย์ไพบูลย์ฯ ของคุณลูกหมูเต้นระบำ

6  เมล็ดพันธ์แห่งชีวิต ของคุณ ตะวันดิน

7 ห้องเรียนหลังเขา  ของคุณดอกหญ้าน้ำ

8 ผมได้กราบเท้าพ่อแม่ฯ  ของอาจารย์วัตฯ

9 ชีวิตฉันที่พ่อปั้น  ของคุณประกายฯ

10 พิ้นที่ความสุขของเตี๋ยฯ  คุณหนูรี

-----

ทยอย...post ต้นเดือนมิถุนายน 56นี้ นะครับ

ขอบคุณคุณ Tawandin มากค่ะ ตามไปชื่นชมฝีมือแล้วค่ะ  เชื่อว่าบล็อกเกอร์ที่บันทึกของท่านได้รับการนำไปถอดบทเรียนก็รู้สึกปิติ (ตามไปชมนะคะว่าบล็อกเกอร์ท่านนั้นเป็นใคร) และคุณ Tawandin ผู้ถอดบทเรียนเองก็มีความสุขในการนำไปประยุกต์ใช้กับตนเองด้วยค่ะ งดงามทั้งสองมิติเลยค่ะ 

ดีใจจังที่คุณแสงแห่งความดีหว่านเมล็ดพันธุ์ทั่วถึงทุกท่าน จริง ๆ เราไม่กล้าที่จะรบกวนผู้ถอดบทเรียนความสุขขนาดให้อ่านและเลือกมาให้ครบทั้ง ๓๐ ท่านหรอกค่ะ เลือกแค่บันทึกเดียวหรือสองสามบันทึกที่นำมาใช้กับตัวเองก็พอ หรือที่เราชื่นชอบไม่กี่บันทึกก็ได้ค่ะ

แต่หากว่าคุณแสงแห่งความดีมองเห็นเมล็ดพันธุ๋ความงามมากมายและพอจัดสรรเวลาได้ ก็นับว่าบันทึกถอดบทเรียนนี้จะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขหลากหลายรูปแบบ และทำให้บล็อกเกอร์หลายท่านยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ  เริ่มคึกคักจริง ๆ แล้วค่ะ 

ตามมาเชียร์ครับอาจารย์

รอดูวิธีการเขียนของท่านอื่นๆ ก่อนนะครับ

จากนั้นถึงค่อยๆ เลียนแบบตาม     555 

บันทึกนี้  ระบบตัดเนื้อหา/ข้อความตอนท้ายไปโดยอัตโนมัติ รบกวนกัลยาณมิตรแวะไปที่บันทึกนี้ค่ะ

http://www.gotoknow.org/posts/537212

สาเหตุที่ยังไม่ลบบันทึกนี้ออก เนื่องจากมีความเห็นของบางท่านและการตอบความเห็นไว้ จึงขอเก็บบัน่ทึกนี้ไว้ดู และเก็บไว้เป็นหลักฐาน นาน ๆ ทีจะพบความผิดปกติที่ระบบตัดเนื้อหาตอนท้ายออกไปโดยอัตโนมัติค่ะ 

ขอบคุณบอร์ดใหญ่ happy ba ค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท