อ.ต๋อย

  ติดต่อ

  ติดต่อ
  • Username: ritthikrai
  • อาจารย์
  • มมส.
  • สมาชิกเลขที่ 113770
  • เป็นสมาชิกเมื่อ 
  • เข้าระบบเมื่อ 
  •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
  •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}

ประวัติย่อ

เป็นเด็กบ้านนอกที่ได้รับการปลูกฝังให้มีศรัทธาต่อในหลวง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความดี ความมีน้ำใจ และต้นแบบของนำเอาหลักพุทธศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิต เรียนหนังสือไปเรื่อยๆ ตามยถากรรมไม่อาจเลือกได้ตามความถนัดและความสนใจ ได้รับทุน "ครูดวงประทีป" ตอน ป.๖ ด้วยความเมตตาของ ครูทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ได้รับทุนของ "มูลนิธิไชยย้ง ลิ้มทองกุล" ให้เรียน ป.ตรี สาขาฟิสิกส์ ที่ มศว.ประสานมิตร สถาบันการผลิตครูอันดับต้น ทำให้เกิดอุดมการณ์ที่จะช่วยเหลือคนด้านการศึกษา แม้ต่อมาจะต้องไปเรียน โท-เอก ด้านฟิสิกส์จาก มทส. อย่างต่อเนื่อง ด้วยทุน คปก. ของ สกว. โดยสรุปแล้ว ตลอดชีวิต นอกจากพ่อ แม่ และน้าแล้ว เด็กบ้านนอกคนนี้ได้รับการสนับสนุนทุนจาก "คนดี" และทุนจากภาษีของประเทศนี้มาตลอด .... ปณิธานในใจ จึงต้อง หาทางชดใช้ให้เพียงพอ...