ความเห็น 2822975

รวมบันทึกคัดเลือก ถอดบทเรียนพื้นที่ความสุข

เขียนเมื่อ 

หากใช่ วันนี้ เลือก 10 บันทึกจาก 10 ท่าน ทำการบ้าน

1  นิยามของคนแก่  ของพี่ใหญ่

2  ส่งลูกไปเรียนพิเศษที่บ้านนอก   ของคุณแผ่นดิน

3  ความสุขติดปีก  ของคุณหมอภูสุภา

4  ผมรัก และสงสารแมว ของ อาจารย์ชยันต์

5  ย้อนอดีตของอาจารย์ไพบูลย์ฯ ของคุณลูกหมูเต้นระบำ

6  เมล็ดพันธ์แห่งชีวิต ของคุณ ตะวันดิน

7 ห้องเรียนหลังเขา  ของคุณดอกหญ้าน้ำ

8 ผมได้กราบเท้าพ่อแม่ฯ  ของอาจารย์วัตฯ

9 ชีวิตฉันที่พ่อปั้น  ของคุณประกายฯ

10 พิ้นที่ความสุขของเตี๋ยฯ  คุณหนูรี

-----

ทยอย...post ต้นเดือนมิถุนายน 56นี้ นะครับ