ความเห็น 2823185

รวมบันทึกคัดเลือก ถอดบทเรียนพื้นที่ความสุข

เขียนเมื่อ 

บันทึกนี้  ระบบตัดเนื้อหา/ข้อความตอนท้ายไปโดยอัตโนมัติ รบกวนกัลยาณมิตรแวะไปที่บันทึกนี้ค่ะ

http://www.gotoknow.org/posts/537212

สาเหตุที่ยังไม่ลบบันทึกนี้ออก เนื่องจากมีความเห็นของบางท่านและการตอบความเห็นไว้ จึงขอเก็บบัน่ทึกนี้ไว้ดู และเก็บไว้เป็นหลักฐาน นาน ๆ ทีจะพบความผิดปกติที่ระบบตัดเนื้อหาตอนท้ายออกไปโดยอัตโนมัติค่ะ