แลกเปลี่ยน

วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--

นาย นเรศ หอมหวล
  • เข็นคนป่วย ช่วยเหลือคนไข้ ย้ายคนท้องเข้าห้องคลอด ปลอดจากงานประจำ ก็มาทำบัตรให้ผูมารับบริการ งานสาธารณสุข
  • งานนอกเหนือหน้าที่งานในชุมชน สวัสดิการชุมชน สภาองค์กรชุมชน สมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย งานเครือข่ายเกษตรกร
  • สมาชิกเลขที่ 44085
  • Username vorya9451
  • เป็นสมาชิกเมื่อ 2008-01-06 04:29:29
  • เข้าระบบเมื่อ 2015-08-30 21:48:54