กานดาน้ำมันมะพร้าว


ผู้แทน ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย
Username
kandanalike
สมาชิกเลขที่
86713
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

       บ้านเกิด จ.สุพรรณบุรี 

       ปีเกิด พ.ศ 2501

       บ้านปัจจุบันอยู่ จ.เชียงใหม่

   

       ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดประตูสาร จ.สุพรรณบุรี

       มัธยมศึกษา โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี

       ปริญญาตรี  มหาวิทยาลับพายัพ เชียงใหม่

 

       มีความตั้งใจช่วยเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับ  น้ำมันมะพร้าว  และความรู้อื่นๆ  ที่ได้ข้อมูล จากหนังสือ  นักวิชาการ ช่วยสอน ช่วยแนะนำ ทดลอง และประสบการณ์ จากผู้ใช้บอกกล่าว  และ ผลจากการใช้ - ทำ ด้วยตนเองก่อนเผยแพร่ ให้ทุกคนปฏิบัติ เพื่อสุขภาพที่ดี และอื่นๆ

 

    โดย(บางโอกาส)สอน  การทำน้ำมันมะพร้าว ทางสื่อวิทยุ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และเครือข่าย ทั่วประเทศ คลื่น FM. 92.5 Mhz และ สวท. เชียงใหม่   คลื่น FM.  93.25 Mhz

 

    หรือ วิทยากรสอน สาธิตการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและแบบโบราณ ฯ เวลามีงาน ของหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมประชาสัมพันธ์เขต 3 ช่อง 11 งานสอนอาชีพได้ในวันเดียวแก้จนคนล้านนา    ต้นกล้าอาชีพ ม.แม่โจ้   งานวันเกษตรภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ถ่ายทอดประสบการณ์ผู้ใช้น้ำมันมะพร้าว ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร   ส่งเสริมสุขภาพสาธาณสุข (อสม.) อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี   งานรวมใจภักด์รักพ่อหลวงอุทยานหลวงราชพฤกษ์   งานพืชสวนโลกครั้งที่ 2 ปี 2554 ฯลฯ

 

    และเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่เชียงใหม่  หนังสือกัลปพฤกษ์ของชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้างแห่งประเทศไทย   หนังสือ มหัศจรรย์น้ำมันมะพร้าว (กานดานาฬิเก)ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ฯลฯ เพื่อให้ทำน้ำมันมะพร้าวใช้ได้เอง เหมือนการทำอาหารอย่างหนึ่ง หรือทำขายได้  ผู้ที่มี สวนมะพร้าว หรือ ร้านที่ขายมะพร้าวขูด กะทิในตลาด ทำน้ำม้นขายได้ ด้วย ฯลฯ

 

  สอนการทำน้ำมันมะพร้าว ให้กับร้านขายมะพร้าวขูดในตลาด หรือผู้สนใจทั่วไป เพื่อผลิตน้ำมันมะพร้าวขายได้ แบบครัวเรือน

 

" ไม่อยาก ให้ ทุกคนมีโรค หรือ มีโรคแล้วก็ให้ดีขึ้น รับประทานอาหาร  แต่ละมื้อ แต่วันให้ถูกต้อง ไม่มากเกินไปจนสะสมเป็นโทษต่อร่างกาย  เมื่ออายุมากขึ้น   อยากให้ทุกคนสุขภาพดี  มีความสุข "     

                     

    คลิก ชมความรู้ได้ที่  ............................

 

1. http://www.gotoknow.org/blog/kandanalike

             น้ำมันมะพร้าวและความรู้ทั่วไป

 

2. http://www.gotoknow.org/blog/kanda01    

       มหัศจรรย์น้ำมันมะพร้าว

 

3. http:/www./gotoknow.org/blog/kanda02   

           รวมความรู้ให้เกิดประโยชน์

 

4. http://www.gotoknow.org/kanda11        

                   มะเร็ง ฯลฯ

 

5. http://www.gotoknow.org/abcdefghk       

                  สบายตา  สบายใจ

http://www.gotoknow.org/dashboard/home#/blogs/73409

 

หรือ  google   -  กานดา น้ำมันมะพร้าว
                         -  kandanalike
                               ฯลฯ

                                    

   ข้อมูลที่นำ เผยแพร่ เกี่ยวกับน้ำมันมะพร้าว  และอื่นๆ

 

 1.   สถาบัน วิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
 2.   โครงการเผยแพร่ผ่านสื่อ(หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ )
          คณะอุตสาหกรรมการเกษตร   
         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 3.    สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
         และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล
         รองศาสตราจารย์ ดร. พงศธร  สังข์เผือก   
 4.    องค์กรเภสัชกรรม GPO                     
 5.    ดร.ณรงค์  โฉมเฉลา
       ประธานชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าว
       แห่งประเทศไทย  สำนักงานชมรม ฯ อยู่ที่
       สถาบันวิจัยพืชสวนกรมวิชาการเกษตร                       
 6.   ศาสตราจารย์ ดร. นิธิยา รัตนาปนนท์
       ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
       คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7.    อาจารย์ สุวัฒน์ ทรัพยะประภา วทบ.มหิดล
       เจ้าของสูตรฮอร์โมนไข่   จุลินทรีย์หน่อกล้วย  ฯลฯ
8.    ประสบการณ์ ของผู้ใช้น้ำมันมะพร้าว  และสมุนไพรอื่นๆ ฯลฯ                    
9.    สื่อสิ่งพิมพ์ ต่างๆ ที่อ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ 
                           
 ขอบพระคุณ อย่างมาก ผู้ให้ ความรู้ทุกๆ ท่าน ทุกๆข้อมูล และสื่อต่าง ๆ 
ที่นำมา เผยแพร่ ให้ผู้อื่นได้ทราบและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และผู้อื่น และขอบคุณ gotoknow มากค่ะ 

 

            ด้วยความปรารถนาดี

              กานดา  แสนมณี

                 

            

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท