pa_daeng


พยาบาลวิชาชีพ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพความคิดและจิตใจ
Username
prachawan
สมาชิกเลขที่
23552
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

เกิด ปี คศ. 1961กับ พ.ศ. 2504

การศึกษา    พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง วพ. อุบลราชธานี ปี 2527

                 วิสัญญีพยาบาล รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี ปี 2530

                 สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต มสธ. ปี 2531

                 สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารโรงพยาบาล) มสธ.ปี 2547

                 การพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วย(ผู้ใหญ่)วิกฤต รุ่นที่ 6 มช. ปี 2552

เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564

 

 

 


 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท