ครูอ้อย แซ่เฮ

ครู คศ.3 สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)สังกัด สพป.กทม.
Usernameskuikratoke
สมาชิกเลขที่7959
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม
ผู้ติดตาม
ประวัติย่อ

ครูอ้อย แซ่เฮ  ได้รับรางวัลกิจกรรม...ชวนผู้ใหญ่สอนความรัก
จากการเขียนบันทึกเรื่อง....  สอนให้รัก
หาอ่านได้ ที่นี่ และ ที่นี่

ครูอ้อย แซ่เฮ ได้รับรางวัลกิจกรรม

จากการเขียนบันทึกเรื่อง  ทักษะครูในศตวรรษที่ 21

หาอ่านได้  ที่นี่ และ ที่นี่

ครูอ้อยเขียน....รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง..

เพื่อวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ..ที่นี่

สัมนาวิจัยในชั้นเรียน  อำเภอแกลง ระยอง
15-16 ตุลาคม 2555

***********

Large_jakri

 

สัมภาษณ์ ครูอ้อย แซ่เฮ.....
รายการ etv..ครูเด่นมาคุย  
สถานีเคเบิ้ลทรูวิชั่น ช่อง 180 

ครูเพื่อศิษย์กับเทคนิคการสอน.....ของ

ครูอ้อย แซ่เฮ

 

ศึกษาดูงานที่

โฮจิมินห์ เวียดนาม

 Large_4354

Large_9999  

 Large_sarahinviet1

 

ครูสิริพร  กุ่ยกระโทก  (ครูอ้อย แซ่เฮ)

เกิด 7 มกราคม 2501  ....54 ปี แล้ว  ค่ะ

ป.1-7 โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน

ม.ศ.5 แผนกศิลปภาษา  ร.ร.ศรีบุณยานนท์  นนทบุรี

คบ.เอกภาษาอังกฤษ   โทศิลปะ  วิทยาลัยครูพระนคร  บางเขน  กทม.

ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  หัวหมาก  กทม.

 

  

ปฏิบัติราชการ 
ครูผู้สอน  ภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)  สพป.กทม.

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 2544-ปัจจุบัน
หัวหน้าโครงการวิจัยโรงเรียน  2548-ปัจจุบัน
ได้รับมอบหมายให้ดูแลปฏิบัติการเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล 2551-ปัจจุบัน

ครูผู้ประสานงานศูนย์เครือข่ายภาษาอังกฤษ  ERIC NETWORK สพป.กทม.2

  

เกียรติประวัติ

ครูดีเด่นการสอนภาษาอังกฤษ  ระดับกลุ่มโรงเรียน  2539 -2541

ข้าราชการครูตัวอย่าง  ระดับ 6 -8  กระทรวงศึกษาธิการ  2544

ครูผู้มีผลงานดีเด่น  เพื่อรับรางวัลคุรุสภา  ระดับเขตการศึกษา 2544

เครื่องหมาย  เข็มคุรุสดุดี   สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2545

ครูตัวอย่างแห่งปี  วารสารสารคดีคนดีสร้างชาติ  2545

ครูนักวิจัยยุคปฏิรูป  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  2546

ครูดีในดวงใจ  ระดับสำนักงานเขตพื้นที่ กทม.เขต 2   2546

ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 2 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่ กทม.เขต 2  2554

รางวัล  หนึ่งแสนครูดี  สำนักเลขาธิการคุรุสภา  กทม  2555

 

ครูนักคิดประดิษฐ์สื่อฯ  รางวัลชมเชย
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4    2547

ศึกษาและวิจัยการสอนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์   2548

ได้รับทุน สพฐ.ศึกษาดูงานการสอนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์   2548

รางวัลสุดคะนึง ตุลาคม 2549 จาก สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้สู่สังคม

ศึกษาดูงานการสอนภาษาอังกฤษที่  สถาบัน Kaplan Cambridge England  2552 
ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ 

นำเสนอผลงานวิจัยด้านการสอนภาษาอังกฤษ 
ที่อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน  2552

รางวัล " ครูเพื่อศิษย์ " สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้สู่สังคม

 

ศึกษา ทัศนศึกษา การจัดการสอน 
ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อ 14-16ตุลาคม 2553 

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสิงคโปร์  23-30 กรกฎาคม 2554

ครูดีในดวงใจ  ระดับสถานศึกษาปีการศึกษา  2554

ได้รับรางวัล  สตรีไทยรู้เท่าทันกับการดูแลสุขภาพตนเอง

 

Large_san532  

ประสบการณ์การทำงาน

2523  ตำแหน่ง  อาจารย์ 1 ระดับ 3  
บรรจุเข้ารับราชการ  ร.ร.วัดสโมสร  นนทบุรี

2525   โอนย้าย  ร.ร.บ้านสีมุม  นครราชสีมา

2538   ย้าย  ร.ร.พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป.กทม.2

2539   อาจารย์ 2 ระดับ 7 ร.ร.พระยาประเสริฐฯ

2548   ครู คศ.3  ร.ร.พระยาประเสริฐ ฯ

2551-ปัจจุบัน    กำลังทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

Large_92


 

วิทยากร

2545  วิทยากรพี่เลี้ยงการจัดทำกำหนดตำแหน่งอาจารย์ 3

2547  จนปัจจุบัน    วิทยากรศูนย์ ERIC ร.ร.สตรีวิทยา 2

2549- ปัจจุบัน  วิทยากรพี่เลี้ยงการจัดทำผลงานเพื่อเลื่อนเป็นครูชำนาญการพิเศษ

2550  วิทยากรการจัดการความรู้ในบล็อก

2551  วิทยากรที่ปรึกษาการจัดทำผลงานเพื่อเลื่อนเป็นครูชำนาญการพิเศษ

การฝึกอบรมศึกษาดูงาน

2548   ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ศูนย์ SEAMEO RELC ประเทศสิงคโปร์

2552   ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ที่สถาบัน Kaplan Aspect England  ประเทศอังกฤษ

2553 ถึงปัจจุบัน  กรรมการสมาคมนักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยรามคำแหง

2554  หัวหน้าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสิงคโปร์ 

2555  ศึกษาดูงานการสอนโรงเรียนประถม NGUYEN BINH KHIEM เวียดนาม

 Large_4463

 

ได้รับรางวัล  ครูดีศรีประถมกรุงเทพมหานคร เมื่อ 16 มกราคม 2560

ผลงานทางวิชาการ

วิจัยในชั้นเรียน   เทคนิคการสอนโต้ตอบทางสรีระ " พยัญชนะพิศวง " ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วิจัยในชั้นเรียน  การใช้ " ภาษาอังกฤษเยือนบ้าน " เป็นสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วิจัยในชั้นเรียน  การใช้ " หนังสือภาพ " เป็นแบบเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วิจัยในชั้นเรียน  สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  " หนังสือเล่มเล็ก " ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วิจัยในชั้นเรียน  สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  " หนังสือเล่มเล็ก " ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วิจัยในชั้นเรียน  ความพึงพอใจในการสอนภาษาอังกฤษโดยครูจ้างชาวต่างประเทศ

วิจัยในชั้นเรียน  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ...กำลังดำเนินการ

วิจัยในชั้นเรียน  11วิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ.....กำลังดำเนินการ

วิจัยในชั้นเรียน  รูปแบบ 11 วิธีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของครูผู้สอน  โดยใช้เครือข่ายศูนย์ประสานการพัฒนาคุณภาพวิชาการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2

 

บทความทางวิชาการ...กำลังดำเนินการ  โปรดติดตาม

การผลิตหนังสือภาพวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ร.ร.พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)

 

11111

งานพิเศษ

อ่าน เขียน

 

ความสนใจ

ศึกษาและฝึกฝนการทำงานในเว็บไซต์ด้วยตนเอง...ที่นี่ ....

 เรียนภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะในเว็บไซต์

Photo Flipbook Slideshow Maker

ชอบ..ทำอะไรให้ตนเอง..เช่น..ตัดเสื้อผ้า

สนใจการเขียนหนังสือ...อยากเป็นนักเขียน

วิทยานิพนธ์ดีเด่น  ปี 2542

G22222k1 

 

Photo Flipbook Slideshow Maker

  

 

ลักษณะพิเศษ

ใจดี  

อ่านเรื่องครอบครัวของครูอ้อย แซ่เฮ ที่ ครูสิริพรกับบันทึก   ครูอ้อยพาไปทัศนศึกษา     งานของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษานอกเหนือจากการสอน  ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาประชุม อบรม สัมมนา  ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาอ่านมากรู้มาก   ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาจัดการความรู้   ครูอ้อยกับคอมพิวเตอร์   โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)   ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษากับงานวิจัย       ครูเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับสุขภาพ   

และยินดี เสนอ บล็อกใหม่ เกี่ยวกับคำประพันธ์ ที่ วรรณกรรมของครูอ้อย

ปรึกษาเรื่องการสอนอย่างใกล้ชิด   ที่นี่

Photobucket
Photobucket
Musicplaza - ทางเลือกใหม่ของคนฟังเพลง