ครูอ้อย แซ่เฮ


ครู คศ.3 สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)สังกัด สพป.กทม.
Username
skuikratoke
สมาชิกเลขที่
7959
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

ครูอ้อย แซ่เฮ  เกษียณอายุราชการมาได้ 2 ปีแล้ว 

ขณะนี้มีงานอดิเรก  ผันตัวเป็นชาวสวน  แต่ยังรักการเรียนรู้

ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานศูนย์การเรียนรู้ ณ โอกาสนี้

ครูอ้อย แซ่เฮ  ได้รับรางวัลกิจกรรม...ชวนผู้ใหญ่สอนความรัก

จากการเขียนบันทึกเรื่อง....  สอนให้รัก
หาอ่านได้ ที่นี่ และ ที่นี่

ครูอ้อย แซ่เฮ ได้รับรางวัลกิจกรรม

จากการเขียนบันทึกเรื่อง  ทักษะครูในศตวรรษที่ 21

หาอ่านได้  ที่นี่ และ ที่นี่

ครูอ้อยเขียน....รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง..

เพื่อวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ..ที่นี่

สัมนาวิจัยในชั้นเรียน  อำเภอแกลง ระยอง
15-16 ตุลาคม 2555

***********

Large_jakri

 

สัมภาษณ์ ครูอ้อย แซ่เฮ.....
รายการ etv..ครูเด่นมาคุย  
สถานีเคเบิ้ลทรูวิชั่น ช่อง 180 

ครูเพื่อศิษย์กับเทคนิคการสอน.....ของ

ครูอ้อย แซ่เฮ

 

ศึกษาดูงานที่

โฮจิมินห์ เวียดนาม

 

Large_4354

Large_9999

  

 Large_sarahinviet1

 

ครูสิริพร  กุ่ยกระโทก  (ครูอ้อย แซ่เฮ)

เกิด 7 มกราคม 2501  ....54 ปี แล้ว  ค่ะ

ป.1-7 โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน

ม.ศ.5 แผนกศิลปภาษา  ร.ร.ศรีบุณยานนท์  นนทบุรี

คบ.เอกภาษาอังกฤษ   โทศิลปะ  วิทยาลัยครูพระนคร  บางเขน  กทม.

ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  หัวหมาก  กทม.

 

  

ปฏิบัติราชการ 
ครูผู้สอน  ภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)  สพป.กทม.

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 2544-ปัจจุบัน
หัวหน้าโครงการวิจัยโรงเรียน  2548-ปัจจุบัน
ได้รับมอบหมายให้ดูแลปฏิบัติการเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล 2551-ปัจจุบัน

ครูผู้ประสานงานศูนย์เครือข่ายภาษาอังกฤษ  ERIC NETWORK สพป.กทม.2

  

เกียรติประวัติ

ครูดีเด่นการสอนภาษาอังกฤษ  ระดับกลุ่มโรงเรียน  2539 -2541

ข้าราชการครูตัวอย่าง  ระดับ 6 -8  กระทรวงศึกษาธิการ  2544

ครูผู้มีผลงานดีเด่น  เพื่อรับรางวัลคุรุสภา  ระดับเขตการศึกษา 2544

เครื่องหมาย  เข็มคุรุสดุดี   สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2545

ครูตัวอย่างแห่งปี  วารสารสารคดีคนดีสร้างชาติ  2545

ครูนักวิจัยยุคปฏิรูป  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  2546

ครูดีในดวงใจ  ระดับสำนักงานเขตพื้นที่ กทม.เขต 2   2546

ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 2 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่ กทม.เขต 2  2554

รางวัล  หนึ่งแสนครูดี  สำนักเลขาธิการคุรุสภา  กทม  2555

 

ครูนักคิดประดิษฐ์สื่อฯ  รางวัลชมเชย
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4    2547

ศึกษาและวิจัยการสอนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์   2548

ได้รับทุน สพฐ.ศึกษาดูงานการสอนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์   2548

รางวัลสุดคะนึง ตุลาคม 2549 จาก สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้สู่สังคม

ศึกษาดูงานการสอนภาษาอังกฤษที่  สถาบัน Kaplan Cambridge England  2552 
ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ 

นำเสนอผลงานวิจัยด้านการสอนภาษาอังกฤษ 
ที่อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน  2552

รางวัล " ครูเพื่อศิษย์ " สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้สู่สังคม

 

ศึกษา ทัศนศึกษา การจัดการสอน 
ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อ 14-16ตุลาคม 2553 

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสิงคโปร์  23-30 กรกฎาคม 2554

ครูดีในดวงใจ  ระดับสถานศึกษาปีการศึกษา  2554

ได้รับรางวัล  สตรีไทยรู้เท่าทันกับการดูแลสุขภาพตนเอง

 

Large_san532

  

ประสบการณ์การทำงาน

2523  ตำแหน่ง  อาจารย์ 1 ระดับ 3  
บรรจุเข้ารับราชการ  ร.ร.วัดสโมสร  นนทบุรี

2525   โอนย้าย  ร.ร.บ้านสีมุม  นครราชสีมา

2538   ย้าย  ร.ร.พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป.กทม.2

2539   อาจารย์ 2 ระดับ 7 ร.ร.พระยาประเสริฐฯ

2548   ครู คศ.3  ร.ร.พระยาประเสริฐ ฯ

2551-ปัจจุบัน    กำลังทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

Large_92

 

วิทยากร

2545  วิทยากรพี่เลี้ยงการจัดทำกำหนดตำแหน่งอาจารย์ 3

2547  จนปัจจุบัน    วิทยากรศูนย์ ERIC ร.ร.สตรีวิทยา 2

2549- ปัจจุบัน  วิทยากรพี่เลี้ยงการจัดทำผลงานเพื่อเลื่อนเป็นครูชำนาญการพิเศษ

2550  วิทยากรการจัดการความรู้ในบล็อก

2551  วิทยากรที่ปรึกษาการจัดทำผลงานเพื่อเลื่อนเป็นครูชำนาญการพิเศษ

การฝึกอบรมศึกษาดูงาน

2548   ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ศูนย์ SEAMEO RELC ประเทศสิงคโปร์

2552   ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ที่สถาบัน Kaplan Aspect England  ประเทศอังกฤษ

2553 ถึงปัจจุบัน  กรรมการสมาคมนักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยรามคำแหง

2554  หัวหน้าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสิงคโปร์ 

2555  ศึกษาดูงานการสอนโรงเรียนประถม NGUYEN BINH KHIEM เวียดนาม

 

Large_4463

 

ได้รับรางวัล  ครูดีศรีประถมกรุงเทพมหานคร เมื่อ 16 มกราคม 2560

ผลงานทางวิชาการ

วิจัยในชั้นเรียน   เทคนิคการสอนโต้ตอบทางสรีระ " พยัญชนะพิศวง " ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วิจัยในชั้นเรียน  การใช้ " ภาษาอังกฤษเยือนบ้าน " เป็นสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วิจัยในชั้นเรียน  การใช้ " หนังสือภาพ " เป็นแบบเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วิจัยในชั้นเรียน  สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  " หนังสือเล่มเล็ก " ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วิจัยในชั้นเรียน  สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  " หนังสือเล่มเล็ก " ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วิจัยในชั้นเรียน  ความพึงพอใจในการสอนภาษาอังกฤษโดยครูจ้างชาวต่างประเทศ

วิจัยในชั้นเรียน  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ...กำลังดำเนินการ

วิจัยในชั้นเรียน  11วิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ.....กำลังดำเนินการ

วิจัยในชั้นเรียน  รูปแบบ 11 วิธีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของครูผู้สอน  โดยใช้เครือข่ายศูนย์ประสานการพัฒนาคุณภาพวิชาการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2

 

บทความทางวิชาการ...กำลังดำเนินการ  โปรดติดตาม

การผลิตหนังสือภาพวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ร.ร.พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)

 

11111

งานพิเศษ

อ่าน เขียน

 

ความสนใจ

ศึกษาและฝึกฝนการทำงานในเว็บไซต์ด้วยตนเอง...ที่นี่ ....

 เรียนภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะในเว็บไซต์

Photo Flipbook Slideshow Maker

ชอบ..ทำอะไรให้ตนเอง..เช่น..ตัดเสื้อผ้า

สนใจการเขียนหนังสือ...อยากเป็นนักเขียน

วิทยานิพนธ์ดีเด่น  ปี 2542

G22222k1

 

 

Photo Flipbook Slideshow Maker

  

 

ลักษณะพิเศษ

ใจดี  

อ่านเรื่องครอบครัวของครูอ้อย แซ่เฮ ที่ ครูสิริพรกับบันทึก   ครูอ้อยพาไปทัศนศึกษา งานของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษานอกเหนือจากการสอน  ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาประชุม อบรม สัมมนา  ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาอ่านมากรู้มาก   ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาจัดการความรู้   ครูอ้อยกับคอมพิวเตอร์   โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)   ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษากับงานวิจัย       ครูเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับสุขภาพ   

และยินดี เสนอ บล็อกใหม่ เกี่ยวกับคำประพันธ์ ที่ วรรณกรรมของครูอ้อย

ปรึกษาเรื่องการสอนอย่างใกล้ชิด   ที่นี่

Photobucket
Photobucket
Musicplaza - ทางเลือกใหม่ของคนฟังเพลง

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท