ชัด บุญญา

Usernamechatboonya
สมาชิกเลขที่23514
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ศน. กรมสามัญศึกษา 2527-2536

ศน. กรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 8  2537-2546

ศน. สพท. เชียงใหม่ เขต 1  2546 -2553

ศน.  สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 2554