แผ่นดิน


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Username
pandin
สมาชิกเลขที่
16910
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

เป็นคนกาฬสินธุ์โดยกำเนิด แต่เสมือนราวกับว่าชีวิตและลมหายใจได้ก่อเกิดและเติบโตสืบมาจนถึงทุกวันนี้ ก็เพราะการได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการเป็นนิสิตเมื่อปี 2534 ทุกวันนี้ยังมีความสุขกับการเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย และมีความสุขกับการไล่ล่าความฝัน


....

มกราคม ๒๕๕๐ รางวัล ค KM มมส (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ รางวัลสุดคะนึง (สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม)
กรกฎาคม ๒๕๕๕ รางวัลครูเพื่อศิษย์

....

คณะกรรมการบริหารโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘
คณะกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘
คณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘กันยายน ๒๕๕๒ หนังสือ (ทำมือ) "เสียงจากโลกแคบ"
มิถุนายน ๒๕๕๒ หนังสือ "เรียนนอกฤดู" (กากะเยียสำนักพิมพ์)
มีนาคม ๒๕๕๔ หนังสือ "เรียนนอกฤดู ภาคพิเศษ" (กากะเยียสำนักพิมพ์)
มีนาคม ๒๕๕๔ หนังสือ (ทำมือ) "ในบางห้วงยามของความรัก" (กากะเยียสำนักพิมพ์)
ธันวาคม ๒๕๕๔ หนังสือ "๑ คณะ ๑ ชุมช
น" (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ธันวาคม ๒๕๕๕ หนังสือ "๑ หลักสูตร ๑ ชุมชน" (บรรณาธิการและเขียนร่วม ; มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
กรกฎาคม ๒๕๕๖ หนังสือ "ความรักความคิดถึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต" (สำนักพิมพ์ป๊ะกั๋น)ตุลาคม ๒๕๕๔

 • เอกสารสังเคราะห์ เรื่อง "กาลครั้งหนึ่งการเรียนรู้ ; ผลพวงการเรียนรู้วิชาการพัฒนานิสิต" (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
เมษายน ๒๕๕๕
 • คู่มือ/เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง "แนวคิดการจัดกิจกรรมนิสิตในชุมชน" (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
เมษายน ๒๕๕๕
 • คู่มือ/เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง "การเขียนเพื่อการจัดการความรู้" (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ตุลาคม ๒๕๕๕
 • เอกสารการสอนวิชา "การพัฒนานิสิต" (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
เมษายน ๒๕๕๗
 • เอกสารสังเคราะห์การเรียนการสอนวิชาการพัฒนานิสิต (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

กรกฎาคม ๒๕๕๘

 • เรียนนอกฤดู ภาคพิเศษ ๒ : ว่าด้วยการเรียนรู้ของนิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน
 • หนังสือ "กิจกรรมนิสิต เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ปรัชญา มมส" (กรณีศึกษากิจกรรมต้นแบบตุลาคม ๒๕๕๖-กันยายน ๒๕๕๗)
๒๕๕๕

 • งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เรื่อง "แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกหน่วยวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในมหาวิทยาลัย" (MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น)
๒๕๕๖
 • งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เรื่อง "รูปแบบและกลไกการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมระหว่างนิสิตและชุมชนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพชุมชนเทศบาลตำบลขามเรียง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม (MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น)


กรกฎาคม ๒๕๕๑

 • บรรณาธิการหนังสือ "มีความหมายใดในกิจกรรม ๒ : บางห้วงตอนในการเดินทางของคนค่าย" (นิสิต : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ธันวาคม ๒๕๕๒
 • บรรณาธิการหนังสือ "เรื่องเล่าชาวค่าย : บันทึกความสุขเล็กๆ ของคนค่าย" (นิสิต : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) ธันวาคม ๒๕๕๒ บรรณาธิการหนังสือ "จดหมายจากมหาวิทยาลัยถึงคนไกล ที่อยู่ทางบ้าน" (นิสิต : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
กันยายน ๒๕๕๓
 • บรรณาธิการหนังสือ "เด็กหอใน" (นิสิต : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
สิงหาคม ๒๕๕๔
 • บรรณาธิการหนังสือ "หุ่นไล่กาตุ๊กตาไล่ฝน" (สุทิน ทองสีเหลือง)
พฤศจิกายน ๒๕๕๔
 • บรรณาธิการหนังสือ "ดอกไม้ไร้ฤดู" (กัน จัง : สำนักพิมพ์ป๊ะกั๋น)
มิถุนายน ๒๕๕๖
 • บรรณาธิการหนังสือ "เรียนนอกฤดู ภาคพิเศษ ; เรื่องเล่าเล็กๆ ของ นิสิตในวิถีนอกตำราเรียน" (1 หลักสูตร 1 ชุมชน : 1 ชมรม 1 ชุมชน)
 • บรรณาธิการหนังสือ เรียนนอกฤดู ภาคพิเศษ เล่ม 2 (เรื่องเล่าเล็กๆ ของ นิสิตในวิถีนอกตำราเรียน" (1 หลักสูตร 1 ชุมชน)


พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท