KMTEAMDCA_Grouping_COPs


การจัดการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้เผยแพร่มาแล้ว ปี 2553 -2557 จำนวน 37 เรื่อง(เมื่อวันที่12ก.ย.2557)ได้แก่

...................................................................................

1. การดำเนินงานสนามบินตามมาตรฐานICAO - คู่มือสนามบิน - วิธีปฏิบัติที่ปลอดภัย - Handbook คู่มือใช้งาน

1.1 วัฏจักรที่ยั่งยืนมีเสถียรภาพในระบบสนามบิน http://www.gotoknow.org/blogs/posts/437206

1.2 มูลค่าความสูญเสียโอกาสทางธุรกิจการขนส่งทางอากาศ เมื่ออากาศยานไม่สามารถร่อนลงยังจุดหมายปลายทางตามที่กำหนดได้ http://www.gotoknow.org/blogs/posts/484182

1.3 สนามบินที่มีเที่ยวบินกลางคืน ควรตระหนักในเรื่องดังต่อไปนี้ http://www.gotoknow.org/blogs/posts/484170

1.4 ขั้นตอนบางอย่างที่จำเป็นต้อง จัดให้มีในคู่มือการดำเนินงานสนามบิน

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/490048

1.5 ประเทศอังกฤษตรวจเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศด้วยทัศนวิสัยกันอย่างไร

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/490061

1.6 คู่มือสนามบินทุ่งมหาเมฆ http://www.gotoknow.org/posts/521702

1.7 คู่มือสนามบินทุ่งมหาเมฆหัวข้อ 4.6 http://www.gotoknow.org/posts/564521

1.8 การตรวจวัดค่า Switch Over Time ของระบบไฟฟ้าสนามบิน http://www.gotoknow.org/posts/501370

1.9 วีดีโอเรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ.avi (โสตถิทัศน์ ให้เสียงภาษาไทย)

http://m.youtube.com/watch?v=OoAwICVOtjY

1.10 กระบวนการตรวจพินิจ(Inspection) http://www.gotoknow.org/posts/497197

1.11 มาตรฐานการติดตั้งธงและติดไฟสัญญาณของยานพาหนะที่เข้าเขตพื้นที่การบิน

http://www.gotoknow.org/posts/566130

1.12 การทำเครื่องหมายสัญลักษณ์ทางเดินระหว่างอาคารผู้โดยสารไปถึงลานจอดอากาศยาน

http://www.gotoknow.org/posts/575683

1.13 วิธีปฏิบัติที่ดีในการบ่งชี้แนวเขตก่อสร้างในทางวิ่งทางขับลานจอด

http://www.gotoknow.org/posts/575592

.......................................................................

2.มาตรฐานความปลอดภัย - มาตรฐานสนามบิน - สิ่งอำนวยฯติดตั้ง ณ สนามบิน

2.1 มาตรฐานการติดตั้งไฟเตือนสิ่งกีดขวางบนสิ่งปลูกสร้างและอาคารสูง http://www.gotoknow.org/blogs/posts/467652

2.2 มาตรฐานและการติดตั้ง ระบบไฟฟ้าสนามบิน http://www.gotoknow.org/blogs/posts/458527

2.3 มาตรฐานและการติดตั้ง ระบบไฟฟ้าสนามบิน2 http://www.gotoknow.org/blogs/posts/458649

2.4 โคมไฟฟ้าสนามบินแบบตั้งพื้น ถูกออกแบบมาให้สามารถแตกหักได้ กรณีถูกล้อยางเครื่องบินชน

กระแทก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/484189

2.5 โคมไฟสนามบินแบบฝังพื้น ไม่เรียบเสมอกับผิวทางวิ่งทางขับ http://www.gotoknow.org/blogs/posts/484187

2.6 Road Holding Position Sign/Light http://www.gotoknow.org/blogs/posts/487632

2.7 การยอมรับความเสี่ยง กับบางชีวิตที่เรียกคืนมิได้(update) http://www.gotoknow.org/blogs/posts/414339

2.8 การมองเห็นไฟบอกมุมร่อนPAPIในมุมต่ำกว่าปกติ http://www.gotoknow.org/posts/533720

2.9 ใช้เวทีKMแลกเปลี่ยนความรู้กายภาพและเครื่องบอกมุมร่อนอากาศยาน

http://www.gotoknow.org/posts/575637

.........................................................................................

3.ความรู้เบื้องต้นด้านการบินพลเรือน - รณรงค์ให้ตระหนักเรื่อง - Normพฤติกรรมกลุ่ม - 5Hazzard Attitude

3.1 การขับเครื่องบินเข้าหลุมจอด โดยไม่ให้เลยขอบเขตที่กำหนด เรื่องง่ายๆแต่ไฉนเกิดกันถี่มาก

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/470255

3.2 การร่อนลงสู่สนามบินแบบใช้ทางวิ่งสั้นกว่าปกติ http://www.gotoknow.org/blogs/posts/490087

3.3 มนุษย์เราจะทำอะไรตามความเคยชินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

3.4 สอนVisualAidsนักบิน1(VDO) http://m.youtube.com/watch?v=bYi7NtzYbqg

3.5 สอนVisualAidsนักบิน2 http://m.youtube.com/watch?v=w3aVZhRrQuQ

3.6 สอนVisualAidsนักบิน3 http://m.youtube.com/watch?feature=plcp&v=GtDuy3Gi2r4

3.7 http://www.gotoknow.org/posts/551469

3.8 http://www.gotoknow.org/posts/533720

...........................................................................................

4.หลักเกณฑ์การตรวจสอบสนามบิน-Best Practice in Inspection,Audit Teachnics,Internal-Exernal-Remote Audit

4.1 มาตรฐานการตรวจทางวิ่งทางขับและลานจอดอากาศยาน (Runway/Taxiway/Apron Inspection)

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/470882

4.2 การตรวจวินิจฉัยและบ่งชี้ให้เห็นสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ที่สำคัญคือต้องยกขึ้นพูดทันที

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/484152

4.3 การประยุกต์ใช้แผนที่ภูมิศาสตร์และเขตปลอดภัยในการเดินอากาศอิเล็ดทรอนิคส์

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/459396

...........................................................................................

5.มาตรการการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน - Aerodrome Security - X-ray Screener - Access Control

5.1 เทคนิคauditสนามบินด้านsecurity http://www.gotoknow.org/posts/396924

..........................................................................................

6.เรื่องอื่นๆ การอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมเพื่อสุขภาพกาย-ใจ การกีฬา ดนตรี ศิลปะ อาหารและโภชนาการ

6.1 ท่าอากาศยานดีเด่น ต้องเด่นและดีอย่างไร http://www.gotoknow.org/blogs/posts/402694

6.2 Recommendationทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ทำก็ดี http://www.gotoknow.org/posts/564531

7.ด้านการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร

7.1 เมื่อนำKMมาใช้แล้วก่อให้เกิดBest PracticeและCuture Valueในเรื่องดังนี้

http://www.gotoknow.org/posts/575639

….. อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/575245

บันทึกที่เกี่ยวข้อง COPs 1

หมายเลขบันทึก: 628663เขียนเมื่อ 21 พฤษภาคม 2017 16:12 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 พฤษภาคม 2017 01:48 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี