มาตรการป้องกันอันตรายจากการยิงบั้งไฟและปล่อยโคมลอย


ห้ามจุดบั้งไฟมีระยะความสูงเกิน 5,000 ฟิต และห้ามจุดบริเวณโดยรอบสนามบินรัศมี 8 กม.

</span>

"ห้ามจุดบั้งไฟมีระยะความสูงเกิน 5,000 ฟิต และห้ามจุดบริเวณโดยรอบสนามบินรัศมี 8 กม."


มาตรการการควบคุมและป้องกันอันตราย จากการยิงบั้งไฟ

1.ก่อนการยิงทุกครั้ง ต้องขออนุญาตเป็นหนังสือต่ออำเภอ หรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และแจ้งเป็นหนังสือแก่ท่าอากาศยาน โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน(เดิมแจ้งล่วงหน้า 2 วัน) โดยแจ้งวัน เวลา และสถานที่ที่จะปล่อย ระหว่างการยิง

2.อำเภอ หรืออบต. ต้องประสานกับท่าอากาศยานให้ทราบทันที

3.ห้ามจุดบั้งไฟมีระยะความสูงตั้งแต่ระดับ 5,000 ฟิตขึ้นไป และห้ามจุดโดยรอบสนามบินรัศมี 8 กม."

4.การปล่อยโคมลอยและยิงบั้งไฟจะต้องทำหลังเวลา 23.00 น.(เดิมปล่อยหลัง21.00น.หรือหลังเที่ยวบินสุดท้ายที่สนามบินในจังหวัดนั้นๆกำหนด)

*หากฝ่าฝืนข้อบังคับ จะถูกลงโทษตามพ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ซึ่งหากส่งผลให้เครื่องบินประสบอุบัติเหตุ จะมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต

มาตรการการควบคุมและป้องกันอันตราย จากการปล่อยโคมลอย

1.ส่วนการปล่อยโคมลอย ขนาดของโคม ต้องมีปริมาตรไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ทำจากวัสดุธรรมชาติ และโคมลอยขนาดใหญ่ ต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่เกิน 90 เซนติเมตร ความสูงต้องไม่เกิน 140 เซนติเมตร

2.ต้องขออนุญาตอำเภอ และแจ้งกับท่าอากาศยาน (เดิมแจ้งล่วงหน้า 2 ชั่วโมง)

3.ส่วนการปล่อยโคมลอยในเทศกาลยี่เป็ง ทางภาคเหนือ จะต้องปล่อยในพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น

4.การปล่อยโคมลอยและยิงบั้งไฟจะต้องทำหลังเวลา 23.00 น.(เดิมปล่อยหลัง21.00น.หรือหลังเที่ยวบินสุดท้ายที่สนามบินในจังหวัดนั้นๆกำหนด)

*หากฝ่าฝืน จะมีบทลงโทษตามพ.ร.บ. การเดินอากาศ ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2521 มีโทษทั้งจำทั้งปรับ

ลักษณะคุณสมบัติโคมลอย ตามมาตรฐานอุตสาหรรม มอก.(Specification)

1.ใช้วัสดุที่ผลิตและเชื้อเพลิงที่ใช้มาจากธรรมชาติ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๙๐ เซนติเมตร ความสูงไม่เกิน ๑๔๐ เซนติเมตร ใช้กระดาษว่าวชนิดบาง

2.ลวดโลหะสำหรับผูกติดเชื้อเพลิงให้ใช้ลวดอ่อนที่มีความยาวไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตรต่อเส้น

3.เชื้อเพลิงต้องไหม้สลายหมดสิ้นขณะลอยอยู่ในอากาศภายในไม่เกิน ๘ นาที

4.ต้องพิมพ์คำเตือนในฉลากด้วยข้อความว่า “ห้ามพ่วงหรือผูกติดพลุ ดอกไม้ไฟ หรือสิ่งอื่นใดไปกับโคมขณะปล่อย"

วัตถุประสงค์ที่กำหนด

- เนื่องจากเชื้อเพลิงที่ใช้กำหนดปริมาณที่เหมาะสมกับระยะเวลาที่โคมลอยอยู่ในอากาศ ไม่เหลือการลุกไหม้ตกค้างลงสู่พื้นดิน จึงทำให้ปลอดภัยจากเหตุเพลิงไหม้

- ไม่ลอยสูงเกินไปจนอาจทำให้เกิดปัญหาต่อการบินของอากาศยานต่างๆ

- โลหะ (ลวดอ่อน) ที่ใช้ยึดตัวโคมได้มีการกำหนดขนาดให้เล็กและสั้นเพื่อมิให้เกิดปัญหากรณีตกลงมาติดค้างสายไฟฟ้าแรงสูง

ทุบโต๊ะข่าว : นักบิน ผวาบั้งไฟ ทะลุฟ้าเฉียดเครื่องบิน 11/10/57


ประสานตำรวจเข้มการพนัน หลังผลวิจัยจุฬา ฯ แฉเงินสะพัดวงพนันบั้งไฟปีละ 5 หมื่นล้าน ทำประเพณีเสียหาย

ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้มงวดในเรื่องการพนันบั้งไฟ โดยที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รายงานผลการศึกษาโครงการการศึกษาเรื่องสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย กรณีศึกษาการพนันในประเพณีบั้งไฟ มีวงเงินพนันบั้งไฟทั้งภาคอีสานในรอบ 1 ปี สูงถึง 56,529 ล้านบาท ซึ่งเป็นการทำลายประเพณีอันดีงามของไทย จากเดิมประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นการบูชาพระยาแถน ต่อระยะกลายเป็นการเล่นการพนัน.

ห้ามจุดบั้งไฟมีความสูงเกินกว่าที่กำหนด 5,000 ฟิต

พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดแนวทาง และมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยาน กรณีการปล่อยโคมลอย โคมควัน และจุดบั้งไฟ ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดเทศกาลบุญบั้งไฟในเดือน พ.ค.ว่า ได้สั่งให้กรมการบินพลเรือน และบริษัท ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) ประสานหน่วยงานท้องถิ่นในการดูแลการปล่อยโคมลอย และการจุดบั้งไฟ ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เนื่องจากที่ผ่านมาได้แจ้งเตือนหลายครั้งแล้ว แต่ยังมีการฝ่าฝืนกฎหมาย เช่น ปล่อยโคมลอยนอกเวลา จุดบั้งไฟมีความสูงเกินกว่าที่กำหนด 5,000 ฟิต ซึ่งเป็นอันตรายต่อการบินอย่างมาก โดยครั้งแรก จะตักเตือน และหากยังฝ่าฝืนให้นำข้อกฎหมายต่าง ๆ มาลงโทษอย่างเคร่งครัดทันที เชื่อว่า ผู้ฝ่าฝืนจะลดลงแน่นอน

ประชาสัมพันธ์วิธีการปล่อยโคมลอย-จังหวัดนำร่อง

“ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์วิธีการปล่อยโคมลอย และยิงบั้งไฟที่ไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องบิน และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีของไทยให้ถูกวิธี เพราะที่ผ่านมาแม้ประชาสัมพันธ์ข้อบังคับอย่างต่อเนื่องแล้ว แต่ก็ยังฝ่าฝืน เคยตรวจพบยิงบั้งไฟ ใกล้สนามบินอุดรธานี ความสูงถึง 12,000 ฟิต และใกล้สนามบินอุบลราชธานี มีความสูง 9,000 ฟิต เป็นระดับที่อันตรายมาก โดยเดือนพ.ค. นี้ กระทรวง ฯ จะเลือกจังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดนำร่องในการประชุม และจัดนิทรรศการ เพื่อรณรงค์ เน้นขอความร่วมมือให้ประชาชนงดจุดบั้งไฟมีระยะความสูงไม่เกิน 5,000 ฟิต และห้ามจุดโดยรอบรัศมี 8 กม."

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจหวั่นบั้งไฟชนเครื่องบิน ศูนย์การบินอุบลวอนก่อนยิงแจ้งล่วงหน้า

......................................................................ศยานดอนเมืองได้มีมาตรการในเชิงรุกเพื่อป้องกันอันตรายจากโคมลอยดังนี้

ทย.ได้เข้าประชุมป้องกันอันตรายโคมลอยร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยได้เสนอปัญหาดังกล่าวให้กับทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งท่านได้ตอบรับในการแก้ปัญหานี้ในการประกาศประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์งดปล่อยโคมลอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เรื่องการป้องกันอุบัติภัยจากการเล่นโคม ลอย ลว. 3 ต.ค. 57

1.ประชาสัมพันธ์งดการปล่อยโคมลอยโดยทางเขตได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้อย่างเต็มที่

2.ให้รณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพมหานครต่อไป

3.เผยแพร่แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์รณรงค์การงดปล่อยโคมลอย

พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้...ลปรร.....BAR....Before Action Review

- การบังคับใช้กฎหมายที่มีอย่างเข้มงวด น่าจะได้ผลในเชิงจิตวิทยามากกว่า

- ตอนนี้ฝ่ายกฏหมายก็คือหน่วยงานการปกครอง หรือกรุงเทพมหานครได้เข้ามามีบทบาทแล้วโดยออกเป็นประกาศกรุงเทพมหานคร รวมทั้งมีบทลงโทษแล้ว

- ความสนุกของคนบางกลุ่มที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยของคนส่วนใหญ่ ต่อไปคงทำไม่ได้แล้วครับ -เลี่ยงความเสี่ยงในจังหวัดที่ไม่มีการจัดเทศกาลยี่เป็ง(ปล่อยโคมลอย)

- จังหวัดที่จัดประเพณีเทศกาลยี่เป็ง(ปล่อยโคมลอย) หมดสิทธิ์ขอให้งดปล่อยทำได้แค่ขอความร่วมมือจะปล่อยให้แจ้ง และขอให้สายการบินพิจารณาเลื่อนเที่ยวบินให้เสร็จเร็วขึ้น หรือ ให้ปล่อยหลังเที่ยวบินสุดท้ายบินเลยไปแล้ว

- เพื่อประเพณีและวัฒนธรรมบางสถานที่ก็ต้องยอมครับ ขยับเวลาเที่ยวบินบ้าง 1 ปีมีวันเดียว

- ใช้ 3 E

Education รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ

Enforcement สร้างกฏข้อบังคับ รวมทั้งบทลงโทษกรณีฝ่าฝืน

Engineering และสร้างอุปกรณ์ป้องกันหรือลดความรุนแรง

- ทุกหน่วยงานเร่งสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย(Safety Awarness) ให้กับประชาชน และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย(Safety Culture) ในสังคมไทย ให้เดินไปพร้อมกับ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ที่ดีๆ ได้มากขึ้นจากการรณรงค์และการเข้ามีมีบทบาทของหน่วยงานภาครัฐและการปกครองท้องถิ่น เหมือนกรณี การจัดการประเพณีสงกรานต์ การรนณรงค์เมาไม่ขับ พลังงานหารสอง ใช้รถพลังงานทางเลือกเช่นไฮบริดจ์หรือเอทานอล

- ควรจะกำหนดพื้นที่ในการปล่อย จุดเฉพาะที่ๆเตรียมการเรื่องความปลอดภัยไว้ให้ หรือที่ๆมีผลกระทบต่อความปลอดภัยชุมชนน้อยที่สุด

- อุตสาหกรรมการบิน ต้องช่วยกันให้ความรู้ เรื่องลักษณะคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ประกอบ และความเสียหายอันตรายต่อเครื่องบิน ตลอดจนวิธีปฏิบัติที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงการเกิดภาวะอันตราย

- ทางตำรวจ กองปราบ ออกตรวจการณ์ ให้ความรู้สร้างความตระหนัก จับปรับเชิงรุก โดยเฉพาะการพนันการจุดปล่อยบั้งไฟ และการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดความสูง และระยะห่างของจุดปล่อยจากสนามบิน

- ทำให้ Safety Culture ค่อยๆเกิดขึ้น ทำให้ผู้รักษ์ประเพณีควบคุมผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม ที่ทำให้ประเพณีเสียหาย กันเอง ให้ละอายใจ ส่วนนักพนันก็ต้องลงดาบเป็นตัวอย่างและสร้างความตระหนัก ในการเคารพสิทธิสวัสดิภาพความปลอดภัยต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมให้เกิดความปิติสุข

หมายเหตุ

1. การควบคุมแบบไม่ควบคุม หรือให้เกิดการควบคุมกันเอง ในไทย เรื่องผลประโยชน์มักทำให้ นักอนุรักษ์ ต้องเสียชีวิตอย่างไม่สมควรก็เป็นไปได้ แต่เมื่อความสูญเสียเกิดขึ้น ความตระหนักอย่างแวดกว้างก็ปรากฎ ผู้ที่ขวางผลประโยชน์ของนักพนัน มักจะเสี่ยงอันตรายเอง ผลคือทำให้กลุ่มๆหนึ่งเปลี่ยนวิธีคิดและตระหนักเพิ่มขึ้นเท่านั้น กลุ่มเป้าหมายคือนักพนันเป็นการหลงมัวเมา ยอมกระทำผิดกฎหมายเพื่อให้ได้สิ่งที่ส่งผลประโยชน์มาก่อน มักทำได้ทุกอย่างในระดับที่เกิดอันตรายอย่างยิ่งต่อผู้ที่ขวางทางผลประโยชน์ตัวได้เสมอ

2.ในส่วนที่ผมได้เป็นคณะทำงาน เผยแพร่ความรู้ บพ. และ คณะทำงาน KM สำนักมาตรฐานสนามบิน บพ. ผมขออนุญาตนำข้อคิดเห็นต่างๆของทุกท่านไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM เพื่อก่อให้เกิดวิธีป้องกันที่ดีดีนะครับ ความคิดเห็นของทุกคนล้วนทำให้เกิดไอเดียดีดี ด้านการบินและความปลอดภัยได้แน่นอนครับ ผมสร้างพื้นที่ ลปรร ไว้ที่นี่ครับ

3.เว็บเพจนี้สร้างขึ้นเพื่อเจตนาเพิ่มความปลอดภัยด้านการบินส่วนรวมของ ปทท. ไทยเท่านั้นครับ มิได้มีได้เจตนาที่จะลอกเลียนความคิดไอเดียเพื่อเครดิตส่วนตัวใดๆทั้งสิ้นครับ

กทม. คุมเข้ม 13 พื้นที่เขต ห้ามจำหน่าย เล่น หรือปล่อยโคมลอยแบบมีไฟช่วง </wbr></wbr>เทศกาลวันลอยกระทง

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง ห้ามจำหน่าย เล่น หรือปล่อยโคมลอยแบบมีไฟ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เนื่องจากในช่วงเทศกาลวันลอ </wbr></wbr>ยกระทงของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมและการละเ</wbr></wbr>ล่นต่างๆ ตามประเพณี และในระหว่างการจัดงานได้มี</wbr></wbr>การนำโคมลอยแบบมีไฟมาจำหน่า</wbr></wbr>ย เล่น หรือปล่อยซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนที่ม</wbr></wbr>าร่วมในงาน และทำให้เกิดเหตุสาธารณภัยท</wbr></wbr>ำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีว</wbr></wbr>ิตเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตราย</wbr></wbr>จากเหตุการณ์ในช่วงเทศกาลวั</wbr></wbr>นลอยกระทง ประจำปี 2557 กรุงเทพมหานครจึงออกคำสั่งด</wbr></wbr>ังกล่าวโดยอาศัยความตามมาตร</wbr></wbr>า 32 และมาตรา 21 วรรคสอง มาตรา 22 วรรคสาม ประกอบมาตรา 37 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันแล</wbr></wbr>ะบรรเทาสาธาณภัย พ.ศ. 2550 โดย

1. ห้ามมิให้มีการจำหน่าย เล่น หรือปล่อยโคมลอยแบบมีไฟ ในวันที่ 6 พ.ย. 57 ตั้งแต่เวลา 18.00-05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระราชวั</wbr></wbr>ง วัดสำคัญ โบราณสถาน สถานที่จัดงาน หน่วยราชการ พื้นที่ที่มีอาคารสูงและอาค</wbr></wbr>ารขนาดใหญ่

2. และพื้นที่ที่ประกาศให้เป็น</wbr></wbr>พื้นที่ปลอดภัยต่อการบิน จำนวน 13 เขต ได้แก่

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 6 เขต ประกอบด้วย

เขตประเวศ

หนองจอก

สวนหลวง

มีนบุรี

คลองสามวา

และเขตลาดกระบัง

2. ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 7 เขต ประกอบด้วย

เขตดอนเมือง

บางเขน

บางซื่อ

ลาดพร้าว

ดุสิต

พญาไท

และเขตจตุจักร

หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตา</wbr></wbr>มคำสั่ง มีความผิดตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันแล</wbr></wbr>ะบรรเทาสาธาณภัย พ.ศ. 2550 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อันตรายของวัตถุที่ปล่อยให้ลอยบนอากาศ ในรูปแบบต่างๆ ด้านการบินถือว่าเป็นวัตถุที่ควบคุมทิศทางในอากาศได้ยาก ถ้าเป็นวัตถุด้านการบิน เช่น บอลลูน ร่มร่อน พารามอเตอร์ อากาศยานเบาพิเศษ ก็จะมีการจัดสถานที่ๆให้ มีการประกาศชัดเจนว่าบริเวณๆนี้ ให้ใช้สำหรับวัตถุดังนี้ ซึ่งใช้สถานที่หรือตำแหน่งมาจัดการบริหารความปลอดภัย

ส่วนสิ่งที่ควบคุมไม่ได้หรือควบคุมได้ยากเพราะต้านลมและสู้แรงลมบนอากาศไม่ได้ ทำให้ลมหอบออกนอกเส้นทา เช่น โคมลอย จุดพลุ ตะไล ยิงบั้งไฟ บอลลูน ลูกโป่ง ร่มร่อน และแสงเลเซอร์
ดังนั้นเราจำเป็นต้องเตือนกันให้ตระหนักถึงอันตราย(Safety Awarness) อาจใช้เวลา แต่ในที่สุด จะเกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในสังคมไทย แวดกว้างขึ้น Safety Culture เกิดเมื่อไหร่ วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ไร้การพนัน จะต้องเดินไปได้พร้อมๆกัน ครับ (กฏหมายมีไว้ให้นักพนันเกิดทางออก และประเพณีเดินไปได้ นักพนันจะถูกสังคมประนามว่าทำให้ประเพณีเสียหายในที่สุด เป็นการควบคุมแบบไม่ควบคุมหรือ สังคมควบคุมกันเองนั่นเอง เป็นกลไกอัตโนมัติ หรือที่เรียกว่า Autonousmous จะเกิดความยั่งยืน (Sustainable) ในการแก้ปัญหาเหล่านี้ให้หมดไป

ซึ่ง ปท.เราอาจต้องใช้เวลาเป็นสิบปี แบบที่เราเคยได้รณรงค์การใช้รถ และลดการใช้พลังงาน Eco Car หรือ Car Free Day ก็ต้องอดทนรออย่างมีความหวังกันต่อไปครับ

แต่ที่ปล่อยกันที่พบเจอทีละ 5 โคม 10 โคมนี่บ่อย แต่ก็ยังมีการพบการปล่อยที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า คือ 20 โคม 70 โคม 250 บ้าง เป็นจำนวนมากๆ จากรายงานล่าสุดเดือน กันยายน-สิงหาคม 2557 แบบนี้ เห็นจะต้องควบคุมกันอย่างเข้มงวดกว่าที่ผ่านมา เพิ่มอีกครับ

ไม่ปล่อยดีที่สุด เลี่ยงความเสี่ยง แต่ถ้าจะปล่อย เพราะห้ามจริงๆห้ามไม่ได้ทุกคน เพราะความเชื่อ Norm และประเพณี ในจังหวัดที่จัดงานประเพณียี่เป็งมาเป็นประจำ รนณรงค์ให้ทำตามมาตรฐาน ลดความเสี่ยงไอันตรายลงได้

ลอยกระทงปีนี้ให้ปลอดภัย ใช้โคมยี่เป็งได้มาตรฐาน มผช.
มาตรฐานโคมลอยหรือโคมยี่เป็งที่ สมอ. กำหนด นั้น กำหนดให้ต้องใช้วัสดุที่ผลิตและเชื้อเพลิงที่ใช้มาจากธรรมชาติ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๙๐ เซนติเมตร ความสูงไม่เกิน ๑๔๐ เซนติเมตร ใช้กระดาษว่าวชนิดบาง หากต้องใช้ลวดโลหะสำหรับผูกติดเชื้อเพลิงให้ใช้ลวดอ่อนที่มีความยาวไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตรต่อเส้น เชื้อเพลิงต้องไหม้สลายหมดสิ้นขณะลอยอยู่ในอากาศภายในไม่เกิน ๘ นาที และต้องพิมพ์คำเตือนในฉลากด้วยข้อความว่า “ห้ามพ่วงหรือผูกติดพลุ ดอกไ ม้ไฟ หรือสิ่งอื่นใดไปกับโคมขณะปล่อย" จึงทำให้ปลอดภัยจากเหตุเพลิงไหม้ เนื่องจากเชื้อเพลิงที่ใช้กำหนดปริมาณที่เหมาะสมกับระยะเวลาที่โคมลอยอยู่ในอากาศ ไม่เหลือการลุกไหม้ตกค้างลงสู่พื้นดิน อีกทั้งไม่ลอยสูงเกินไปจนอาจทำให้เกิดปัญหาต่อการบินของอากาศยานต่างๆ ตลอดจนโลหะ (ลวดอ่อน) ที่ใช้ยึดตัวโคมได้มีการกำหนดขนาดให้เล็กและสั้นเพื่อมิให้เกิดปัญหากรณีตกลงมาติดค้างสายไฟฟ้าแรงสูง ดังนั้น จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนเลือกซื้อโคมยี่เป็งที่ได้มาตรฐาน

มาตรฐานโคมลอยหรือโคมยี่เป็งที่ สมอ. กำหนด นั้น

1. กำหนดให้ต้องใช้วัสดุที่ผลิตและเชื้อเพลิงที่ใช้มาจากธรรมชาติ

2.มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๙๐ เซนติเมตร ความสูงไม่เกิน ๑๔๐ เซนติเมตร ใช้กระดาษว่าวชนิดบาง

3. หากต้องใช้ลวดโลหะสำหรับผูกติดเชื้อเพลิงให้ใช้ลวดอ่อนที่มีความยาวไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตรต่อเส้น

4.เชื้อเพลิงต้องไหม้สลายหมดสิ้นขณะลอยอยู่ในอากาศภายในไม่เกิน ๘ นาที และต้องพิมพ์คำเตือนในฉลากด้วยข้อความว่า “ห้ามพ่วงหรือผูกติดพลุ ดอกไม้ไฟ หรือสิ่งอื่นใดไปกับโคมขณะปล่อย"

........จึงทำให้ปลอดภัยจากเหตุเพลิงไหม้ เนื่องจากเชื้อเพลิงที่ใช้กำหนดปริมาณที่เหมาะสมกับระยะเวลาที่โคมลอยอยู่ในอากาศ ไม่เหลือการลุกไหม้ตกค้างลงสู่พื้นดิน อีกทั้งไม่ลอยสูงเกินไปจนอาจทำให้เกิดปัญหาต่อการบินของอากาศยานต่างๆ ตลอดจนโลหะ (ลวดอ่อน) ที่ใช้ยึดตัวโคมได้มีการกำหนดขนาดให้เล็กและสั้นเพื่อมิให้เกิดปัญหากรณีตกลงมาติดค้างสายไฟฟ้าแรงสูง

..........ดังนั้น จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนเลือกซื้อโคมยี่เป็งที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือเลือกที่มีลักษณะและคุณภาพตามมาตรฐานที่ สมอ. กำหนด ซึ่งจะมีความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้การปล่อยโคมลอยเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่สวยงาม และคงอยู่คู่กับเทศกาลแห่งความสุขของคนไทยสืบไป

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่....

เมื่อวันที่ 3 ม.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.อ.วิสูตร จันทนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวกรณีเหตุซากโคมลอยหลุดเข้าเครื่องบิน "แอร์บัสเอ 320"พันเข้าไปในใบพัดเครื่องยนต์เที่ยวบินพีจี 906 บางกอกแอร์เวย์สว่า ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ได้เกิดเหตุโคมลอยปลิวเข้าไปในเครื่องยนต์ที่ 2 ด้านขวาของเครื่องบินลำดังกล่าวระหว่างเครื่องบินกำลังเคลื่อนตัวเข้าหลุมจอด แต่ไม่มีผู้โดยสารรับบาดเจ็บแต่อย่างใด นอกจากนี้ทางสายการบินแจ้งว่าได้ตรวจสอบเครื่องยนต์แล้วไม่ได้รับความเสียหาย แต่เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารของเที่ยวบินถัดไปจึง ได้ให้ผู้โดยสารที่ต้องกลับเครื่องบินดังกล่าวใช้บริการสายการบินอื่นแทน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

"จะมีการตรวจสอบเครื่องบินอย่างละเอียดอีกครั้งแม้ว่า เบื้องต้นจะพบว่าไม่ได้รับความเสียหายแต่เพื่อความปลอดภัยจึงต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง เบื้องต้นคาดว่าโคมลอยดังกล่าวน่าจะปลิวมาตอนเครื่องบินกำลังแท็กซี่เข้าหลุมจอดซึ่งเครื่องยนต์จะเริ่มเบาเครื่องลงแล้วถือว่ายังไม่อันตรายเท่ากับตอนเครื่องบินกำลังบินขึ้น ถ้าเป็นอย่างนั้นจะเกิดอันตรายมาก"

อธิบดีกรมการบินพลเรือน

.........ขณะที่นายสมชาย พิพุธวัฒน์ อธิบดีกรมการบินพลเรือน กล่าวว่า เดือน ม.ค.เตรียมลงนามบันทึกความร่วมมือ (เอ็มโอยู) แนวทางการปฏิบัติการปล่อยโคมลอยและการจุดบั้งไฟ เพื่อไม่ให้กระทบกับการบิน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งที่ผ่านมากระทรวง คมนาคมได้เข้มงวดในการปล่อยโคมลอยอย่างต่อเนื่องแต่ก็มีการฝ่าฝืนเป็นจำนวน มาก เชื่อว่า หากมีการลงนามเอ็มโอยูร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว จะทำให้การฝ่าฝืนลดลง และลอยอย่างถูกวิธี ซึ่งจะมีการกำหนดพื้นที่ เวลาอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้กระทบต่อการบิน เพราะหากเกิดอุบัติเหตุแล้วจะเป็นการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงมาก

สำหรับข้อกำหนดขนาดมาตรฐานโคมลอยจะต้องมีปริมาตรไม่เกิน1 ลูกบาศก์เมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 90ซม.หรือสูงไม่เกิน 140 ซม.ทำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น กระดาษส่วนโครงทำจากไม้ไผ่ เชื้อเพลิงทำจากกระดาษชุบเทียนขี้ผึ้ง พาราฟิน น้ำหนักไม่เกิน55 กรัม โดยมีระยะเวลาเผาไหมเชื้อเพลิงไม่เกิน 8นาที และจะยึดติดกับตัวโคมที่ทำด้วยเชือกทนไฟหรือลวดอ่อนเบอร์ 24จำนวน 2 เส้น ยาวเส้นละไม่เกิน 30 ซม.

รองปลัดกระทรวงคมนาคม

..............ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ผ่านมานายวรเดช หาญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ระบุว่า พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รมว.คมนาคมได้มอบหมายให้ไปศึกษาหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติทางการบิน จากการปล่อยโคมลอยและการจุดบั้งไฟซึ่งจะมีการกำหนดกรอบและแนวปฏิบัติที่ ชัดเจน โดยจะเน้นเรื่องการกำกับดูแลที่เข้มงวดมากขึ้นรวมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่าง จริงจังเพราะข้อกำหนดและแนวปฏิบัติต่างๆมีอยู่แล้วแต่ปัญหาหลักเกิดจากการ ปล่อยปละละเลยของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและยังพบว่าเกิดธุรกิจการพนันจาก การจุดบั้งไฟด้วย

กระทรวงคมนาคม

............ทั้งนี้กระทรวงคมนาคม จะจัดตั้งเป็นคณะทำงานร่วมกันและสั่งการไปในแต่ละพื้นที่ให้ดำเนินการอย่าง จริงจังกับผู้ที่กระทำผิดหรือฝ่าฝืนเพราะแม้การจุดบั้งไฟจะเป็นประเพณีท้อง ถิ่นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามักมีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการ เล่นพนันดังนั้นหากมีการเข้มงวดกวดขั้นจะลดอันตรายต่างๆได้น้อยลงรวมทั้งจะ ต้องกำหนดช่วงระยะเวลาและพื้นที่ที่มีการจุดบั้งไฟหรือปล่อยโคมลอยให้ชัดเจน ด้วยหลังจากมีการขยายพื้นที่ออกไปมากจนกลายเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของร้าน อาหารต่างๆแล้วดังนั้นที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเพณีท้องถิ่นอาจกำหนดเป็นข้อ ห้าม

สำหรับความผิดหากปล่อยโคมลอย หรือการจุดพลุการเล่นดอกไม้ไฟ หรือยิงบั้งไฟหากเป็นการจุดบริเวณในละแวกใกล้เคียงท่าอากาศยาน

อาจจะมีความผิดบางประการในการเดินอากาศยานตาม พรบ.2521 มาตรา 6 ว่าด้วย

การกระทำใดๆ ทั้งโคมลอย ทั้งลูกโป่ง ลำแสงเลเซอร์ที่จะไปทำให้เกิดการรบกวนกระทำให้เป็นอันตรายต่ออากาศยาน หรือ น่าจะเป็นอันตรายโดยอัตราโทษถึงขั้นประหารชีวิต หรือ จำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกระหว่าง 5 ปีถึง 20 ปี

เพราะกฎหมายเห็นว่า เป็นภัยสาธารณะที่เกิดกับอากาศยานที่เป็นภัยที่มีความเสียหายร้ายแรงกฎหมาย จึงลงโทษหนัก

โครงการเร่งด่ว

...........โดยทั้งนี้ตำรวจภูธรภาค 1 กับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชนจึงได้ร่วมกันจัดโครงการขึ้นมาเป็นโครงการเร่งด่วนละจะเป็นโมเดลต่อไป ในอนาคตทุกท่าอากาศยานต่อไป

Bearlyde Grizzly

............โดยก่อนหน้านี้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Bearlyde Grizzlyได้โพสต์ภาพหวาดเสียวภายในเครื่องยนต์ของเครื่องบินลำหนึ่งที่สนามบินเชียงใหม่ซึ่งภาพดังกล่าวปรากฎเศษซากของโคมลอยที่ถูกพัดติดเข้าไปอยู่ในเครื่องยนต์ในเครื่องบินจำนวนมากพร้อมระบุข้อความว่า

"สุดท้ายมันก็เกิดขึ้นจริงๆภาพนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่ 1 ม.ค.58 ที่สนามบินเชียงใหม่เครื่องประสบเหตุเป็นแบบA320เจ้าหน้าที่ตรวจเครื่องเจอเศษโคมอยู่ในเครื่องยนต์ทำให้ต้องยกเลิกเที่ยวบินกระจายผู้โดยสารไปยังไฟล์ทอื่นๆวันนี้ยังโชคดีที่มันไม่พัดเข้าเครื่องยนต์หลักจนเกิดไฟลุกเครื่องยนต์ระเบิด ฯลฯมากกว่านี้ ความเสียหายต่อเครื่องบินที่เกิดขึ้นใครจะจ่ายเครื่องตกมา มีคนตายใครรับผิดชอบชีวิตปล่อยโคมลอยทุกข์โศกตัวเองแต่มันพัดไปหาผู้อื่นมันไม่ใช่นะครับ.."

ภายหลังภาพดังกล่าวได้ถูกแชร์ต่อ ๆ กันในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์คทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมากระแสการปล่อย"โคมลอย" ในงานเทศกาลต่างๆส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในระหว่างการบินได้ และที่ผ่านมาท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้เคยออกมาประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ให้ช่วยแจ้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการปล่อยโคมให้ทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ทราบเพื่อความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง.
หมายเลขบันทึก: 579846เขียนเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2014 17:46 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 พฤษภาคม 2017 07:41 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

ดิฉันกลับอยากให้การจุดโคมลอยเป็นสิ่งผิดกฎหมายไปเลยค่ะ  เพราะกลัวเหลือเกิน บ้านอยู่ใกล้วัดเวลาเขาจุดโคมลอยมาใกล้ๆ กลัวตกใส่บ้าน 

ไม่เป็นอันนอนกันค่ะคืนนี้

คำถามคือ  ทำไมเราจึงต้องยินยอมให้ทำสิ่งที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดภัยต่อผู้อื่น  

จังหวัดที่มีประเพณียี่เป็งคงต้องใช้วิธีรนณรงค์ครับ เพราะเป็นประเพณีวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนประเพณีนิยม วิธีคิด ความเชื่อ และขนบธรรมเนียมปฏิบัติต่อๆกันมานาน ต้องใช้เวลาสร้าง วัฒนธรรมความปลอดภัย Safety Culture ขึ้นครับอาจจะช้าแต่ต้องรนณรงค์อย่างต่อเนื่องครับ

ส่วนจังหวัดที่ไม่มีประเพณีนิยมนี้เห็นด้วยนะครับ ที่จะห้ามเด็ดขาด เพราะเป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ดีที่สุดครับ

ส่วนเรื่องการพนันนั้นก็ต้องมีบทลงโทษหนักและเข้มงวดจับปรับขังครับ

ขอบคุณสำหรับความเห็นและรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้หาวิธีที่ดีที่สุด(Best Practice)ที่จะได้นำมาจัดการเคสนี้ร่วมกันครับ


อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี