วันลอยกระทง 6/11/57

วันนี้ทางโรงเรียนได้ให้นักเรียนทุกคนเตรียมอุปกรณ์ที่ทำกระทงมาทำกระทงในวันนี้เพื่อที่จะมาทำกระทงกัน โดยวันนี่วงบ่ายทางโรงเรียนไม่มีการเรียนการสอน โดยให้นักเรียนทำกระทงเป็นของตนเอง เพื่อที่นักเรียนจะได้มีความภาคภูมิใจในงานฝีมือของตนเอง ส่วนดิฉันได้รับหน้าที่สอนในรายวิชางานบ้านระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นักเรียนก็ได้นำกระทงของตนเองมาส่งที่ดิฉันคะ ส่วนด่านล่างนี้เป็นผลงานบางส่วนที่นักเรียนนำกระทงมาส่งให้ดิฉันค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนาภรณ์ ปินคำ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)