​25/10/57 วันพิเศษ

25/10/57

วันนี้ทางครู และผู้อำนวยการขอให้มาช่วยงานในวันประชุมศิษย์เก่า และให้มาร่วมรับฟังด้วย

และหน้าที่ที่ได้รับคือ ดูแลฝ่ายไอที ดูแลเครื่องเสียงบ้างส่วน ดูแลเสียงภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งต่าง ๆ และระหว่างนั้นก็นั่งรับฟังการประชุมไปด้วย

ในการประชุมครั้งนี้ก็จะเป็นสมาคมศิษย์เก่า และศิษย์เก่า CVK ก็จะมาหลากหลายรุ่น เพื่อมาปรึกษาหารือหลาย ๆ ด้าน เช่น เรื่องการจัดงานประจำปีคืนสู่เหย้า ปีที่ผ่านมาเป็นยังไง ปีนี้จะยังไง และเรื่องของการพัฒนาโรงเรียน ช่วยเหลือโรงเรียนต่าง ๆ เหมือนครั้งที่ผ่านมา ก็เอาเงินสวนกลางของสมาคมฯ บริจากช่วยโรงเรียน 100,000 ช่วยแผ่นดินไหวเป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเธียรดนัย ดำรงค์เมือง ... (ภาคเรียนท่ี 2/2557)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ดีมากครับ รับผิดชอบทุกหน้าที่ ;)...