ทั้งวันมีคาบเดียว 5/11/57

วันนี้กับเมื่อวานดิฉันเรียกว่าเป็นวันสบายทั้งสองวันเลยค่ะ เพราะทั้งวันมีสอนคาบเดียวค่ะ และสอนแค่วันละชั่วโมงเดียวเองค่ะวันนี้ดิฉันได้รับหน้าสอนวิชาเกษตร ชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในคาบทีี่หกค่ะ และได้รับหน้าที่เป็นครูเวรประตูโรงเรียนต้องมาถึงโรงเรียนเวลา 06.50 ต้องมายืนหน้าประตูโรงเรียนเพื่อรับไหว้และทักทายนักเรียนกับผู้ปกครองค่ะ และเวลา 15.30 ต้องมาประกาศชื่อนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับและนักเรียนที่ขึ้นรถตู้ค่ะ วันนี้ดิฉันได้กลับบ้านต้องหลังเวลา 18.00 น. 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนาภรณ์ ปินคำ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

หาภาพมาลง

เขียนบันทึกให้ยาว ๆ

หาข้อสังเกตเยอะ ๆ ;)...