ครูยอด วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์


นักวิชาการอิสระ
Username
yodwisoot
สมาชิกเลขที่
5669
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ช่วง พ.ศ. 2534 – 2539 ใช้เวลา 5 ปีเต็มในการเป็น “เด็กกิจกรรม” และร่ำเรียนในระดับปริญญาตรี สาขาสังคมศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

จากนั้นก็หอบความฝันเข้าบางกอกอยากเป็นนักธุรกิจ อยากตะกายดาวเหมือนหนุ่มสาวทั่วไป เริ่มไต่บันไดฝันจากการเป็นเซลล์แมนให้กับหลายๆบริษัท ตั้งแต่ระดับบริษัทมหาชน ไปจนถึงห้างร้านของเถ้าแก่ ทำงานไปในใจลึกๆเริ่มทวีความขัดแย้งกับการต้องเป็นทาสรับใช้ระบบบริโภคนิยมและต้องเหยียบหัวคนอื่นเพื่อให้ตัวเอง “สูงขึ้น”

 

พบเห็นความตายของคนใกล้ตัวหลายครั้ง จนตั้งคำถามกับความหมายในการมีชีวิตอยู่ ท้ายสุด ตัดสินใจจบชีวิตการเป็นพนักงานฝ่ายขายด้วยการลาออกจากบริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งที่กรุงเทพ แล้วเบนเข็มมาศึกษาต่อตามคำแนะนำของ ดร. ธเนศวร์ เจริญเมือง

 

 ใช้เวลา 4 ปีกว่าในการศึกษาด้านมานุษยวิทยาวัฒนธรรม จากสาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับแรงบันดาลใจจากอาจารย์ฉลาดชาย รมิตานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษาในทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงอำนาจในชีวิตครอบครัวและบทบาททางเพศสภาพ (gender role)ของผู้หญิงอิวเมี่ยน (เย้า) ในเมืองเชียงใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นวิทยานิพนธ์ที่ "แหกคอก" สังคมศาสตร์กระแสหลักอย่างมาก

 

ระหว่างเรียนปริญญาโทได้เป็นครูดอยสอนชาวกะเหรี่ยงอยู่ที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ แต่สอนได้ไม่นานต้องกลับลงมาเขียนวิทยานิพนธ์ มิฉะนั้นจะเรียนไม่จบ

 

 หลังสำเร็จการศึกษา (พ.ศ. 2545) ได้ทำงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัยภาคสนามเรื่องทุนทางสังคม : การปรับตัวของชาวเขากลุ่มชาติพันธุ์อิวเมี่ยน (เย้า) และลีซู ในเมืองเชียงใหม่ ให้กับสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

จากนั้นได้เป็นอาจารย์สอนวิชาชาติพันธุ์วรรณา (ethnography) อยู่ที่สถาบันราชภัฏเชียงราย แต่เจอมรสุมทางการเมืองภายในหน่วยงาน สอนได้เพียง 2 เดือน ก็ลาออกมาเป็นอาสาสมัครทำบ้านดินอยู่พักนึง

 

ระหว่างนั้น ได้ร่วมทีมวิจัยกับนักชาติพันธุ์วรรณากลุ่มชาติพันธุ์อิวเมี่ยน (เย้า) รุ่นอาวุโสจากสถาบันวิจัยชาวเขา ภายใต้โครงการวิจัยการเพิ่มขึ้นของครัวเรือนที่เป็นครอบครัวเดี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาในกลุ่มอิวเมี่ยน (เย้า) ในภาคเหนือของประเทศไทย โดยมีศาสตราจารย์ โยชิโนะ อากีร่า นักมานุษยวิทยาชาวญี่ปุ่น เป็นหัวหน้าโครงการ

 

 ช่วงปี 2547 – 2549 เป็นผู้ช่วยนักวิจัยประจำโครงการ The Uplands Program ของ Hohenhiem University สหพันธรัฐเยอรมัน โดยเก็บข้อมูลภาคสนามเรื่องเครือข่ายทางสังคมและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นในมิติกลุ่มชาติพันธุ์และเพศสภาพอยู่ที่อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี Dr. Hans-Dieter Bechstedt นักสังคมวิทยาชาวเยอรมันเป็นนักวิจัยหลักที่ยังคงมีพันธะสัญญาในการคงมิตรภาพที่ยาวนานไว้ร่วมกัน

 

 หลังจากหมดสัญญากับมหาวิทยาลัย Hohenhiem แล้ว ผมได้สนใจจะทำงานวิจัยและพัฒนาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อ ร่วมกับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ และ “ผู้รู้” ในท้องถิ่น โดยเฉพาะกับสโมสรผู้นำเยาวชนที่ก่อร่างสร้างขึ้นที่นี่ เราเน้นประเด็น สื่อ สิทธิ สวัสดิภาพ และสันติภาพ สำหรับเด็กและเยาวชนโดยนำความรู้ด้านสังคมวิทยามานุษยวิทยามาประยุกต์ใช้ มีหลายโครงการเริ่มไปแล้ว และหลายโครงการกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาจากแหล่งทุนสนับสนุน

 

ทั้งหมด เป็นโครงการขนาดเล็ก เงินทุนเล็ก และทำงานโดยคนกลุ่มเล็กๆ เน้นการเรียนรู้คู่คุณธรรมในบรรยากาศที่สงบอบอุ่น ไม่อยากคาดหวังหรือทำอะไรใหญ่โต

 

ปัจจุบัน ผมอาศัยอยู่ร่วมกับพี่น้องชาวไทใหญ่และกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆใน อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน กับภรรยาชาวไทใหญ่ และลูกชายตัวน้อย นอกจากงานวิจัยและงานพัฒนาชุมชนแล้ว ผมยังตั้งชมรมฝึกศิลปะการต่อสู้ (ไอคิโด) ให้แก่เด็กๆ เพื่อป้องกันตัวเองอย่างสันติวิธี สร้างภูมิคุ้มกันและแรงบันดาลใจให้พวกเขาเติบโตอย่างกล้าหาญสมศักดิ์ศรี และผมยังคงเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการตามสมควร

 

คติธรรมแบบเซน ที่ยึดถือประจำคือ " ความมั่นคงและความไม่เปลี่ยนแปลงนั้น ถักทอขึ้นด้วยจิตใจที่ถูกครอบงำโดยอัตตา และหาได้ดำรงอยู่ในธรรมชาติไม่ การยอมรับความไม่มั่นคงและผูกพันตัวเองกับความไม่รู้ จะก่อให้เกิดศรัทธาต่อจักรวาล "

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท