สิทธิศักดิ์ ดอกหอม

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่
Usernamee53181023
สมาชิกเลขที่196862
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

กระผม นายสิทธิศักดิ์ ดอกหอม ชื่อเล่น กล้า เกิดเมื่อ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2534 

กระผมมีพี่น้องรวมกัน 2 คน กระผมเป็นคนสุดท้อง ตอนนี้กระผมกำลังศึกษาอยู่ที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กิจกรรมยามว่าง กระผมชอบออกกำลังกาย ในความคิดถึงคติสอนใจที่เตือนใจกระผมอยู่ตลอด คือ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

กระผมชอบการทำอาหารกินเอง เป็นสิ่งที่กระผมทำแล้วมีความสุข 

กระผมขอกราบขอบคุณ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทุกท่านที่ให้ความรู้ให้กระผมและขอกราบขอบคุณพ่อแม่ ที่ทำให้กระผมมาจนถึงวันนี้ กระผม อยากบอกท่านว่า ผมรักท่านมาก ๆ ครับ