วันนี้วันที่สองของการเปิดเทอม 4/11/56

วันนี้ดิฉันได้ลาครึ่งวันค่ะ เนื่องจากลาไปธุระเกี่ยวกับโครงการเอกเทศที่มหาวิทยาลัยค่ะ เวลาพักกลางดิฉันได้มาถึงโรงเรียนได้รับหน้าที่การสอนแทนครูคอมระดับประถมค่ะ เนื่องจากครูบอมได้พานักเรียนไปแขังันทักษะวิชาการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 1 คาบสุดท้ายของวันนี้ดิฉันได้เข้าสอนในรายวิชางานประดิษฐ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เหตุการณ์อย่างอื่นเป็นไปอย่างปกติค่ะ แต่มีนักเรียนชั้น ป.1 ตกชิงช้าหัวแตกเย็บ 4 เข็มค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนาภรณ์ ปินคำ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เอกเทศก็ส่งให้เสร็จสิ้นไว ๆ นะ
ไม่งั้นจะเหนื่อยมากในภายหลัง ;)...