"บทสรุปฮัจญ์"...ทุกคนเข้าถึงได้


การทำพิธีฮัจญ์

ฮัจญ์…ทุกคนเข้าถึงได้“

ฮัจญ์เป็นสิ่งที่อัลเเลาะห์(ซบ) ออกแบบมาอย่างมีความพิเศษสุดมากๆ อย่างหนึ่ง คือพระองค์ออกแบบให้ทุกคนสามารถทำได้ เข้าถึงได้ และเข้าใจได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้มากมาย การทำฮัจญ์ไม่เกี่ยวกับการศึกษา ไม่เกี่ยวกับการมีความรู้มากหรือน้อย ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางสายศาสนาหรือทางสายสามัญก็ตาม ไม่เกี่ยวกับการท่องจำ ทั้งหมดล้วนเกี่ยวกับการเข้าใจ เกี่ยวกับหลักปฏิบัติ เกี่ยวกับการเข้าถึงพระเจ้าทางจิตวิญญาน ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าคนทุกคนที่ไปทำฮัจญ์สามารถได้ฮัจย์มับรูหรือเป็นฮัจญ์ที่อัลเลาะห์(ซบ) รับได้ แม้จะเป็นมุสลิมใหม่ที่เพิ่งเข้ารับอิสลามก็ตาม โดยที่ไม่จำเป็นต้องเรียนจบอะไรเลย หากเข้าใจและให้ความสำคัญในแต่ละลำดับขั้นตอนเป็นอย่างดี และนี่แหละ…คือความพิเศษที่อัลเลาะห์ให้จริงๆ

การเข้าถึงและการเข้าใจฮัจญ์การได้ฮัจญ์มับบรู อย่างหนึ่งที่เป็นตัวชี้วัดได้คือ การที่สามารถเข้าถึงพระเจ้าด้วยจิตวิญญานอย่างแท้จริง ใครก็ตามที่เข้าถึงอัลเลาะห์เข้าใกล้อัลเลาะห์ด้วยจิตวิญญานมากเท่าไร ก็สามารถเข้าถึงฮัจญ์ได้มากเท่านั้น

เราต้องยอมรับก่อนว่าคนที่ไปฮัจญ์มีด้วยกันแบบ หลายประเภท ทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ทุกภาษา ทุกมุมโลก ที่เป็นมุสลิม ตั้งแต่ไม่มีการศึกษาจนถึงมีการศึกษาสูง ตั้งแต่คนธรรมดา จนถึงผู้ที่เป็นกษัตริย์ เพราะหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่อัลเลาะห์(ซบ) บัญญัติไว้อย่างหนึ่งคือต้องไปทำฮัจญ์ ดังนั้นสิ่งที่สำคัญมากที่เราควรจะทำความเข้าใจในการไปทำฮัจญ์ คือ ต้องทำความเข้าใจลำดับขั้นของการทำฮัจญ์ และในแต่ละขั้นตอนว่ามีความสำคัญอย่างไร

เราต้องเข้าใจว่า อะไรคือ รุกุ่นฮัจญ์ อะไรคือวายิบฮัจญ์ และแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งรุก่นและวาญิบของการประกอบพิธีฮัจญ์มีความแตกต่างกัน คือ ผู้ใดละทิ้งรุก่นหนึ่งรุก่นใดของการทำฮัจญ์ การทำฮัจญ์ของเขาใช้ไม่ได้ และจำเป็นจะต้องไปทำฮัจญ์ใหม่ในปีต่อไป ส่วนผู้ที่ละทิ้งวาญิบ ข้อหนึ่งข้อใดจำเป็นที่เขาจะต้องเสียดัม (เชือดสัตว์พลี )..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/574652

หากจะให้เข้าใจง่ายๆ จะขอสรุปลำดับขั้นทั้งหมดของการทำฮัจญ์ (แบบตะมัตรุ) เพราะคนส่วนใหญ่จะทำฮัจญ์วิธีนี้ เริ่มต้นดังนี้

1. ครองเอียะรอมและทำอุมเราะห์ฮํัจญ์ (อุมเราะห์ครั้งแรก) เมื่อเข้าสู่มักกะครั้งแรก ส่วนใหญ่ที่ไปจากประเทศไทยจะเริ่มมาจากมาดีนะเข้ามักกะ

2. เริ่มเข้าสู่กระบวนการฮัจญ์ เมื่อมีการครองเอียะรอม ประมาณวันที่ 7 ซุลฮิจญะห์ เหนียตครองเอียะรอมเพื่อทำฮัจญ์ ก่อนออกจากที่พักที่มักกะ เพื่อที่จะไปพักแรมที่มีนาประมาณหลังละหมาดอีซาคะ หรือไม่ก็ไปตอนเช้าของอีกวันนึงคะ (รุกุ่นฮ้จญ์)

3. พักแรมก่อนที่มีนา 1 หรือ 2 คีนคะ เพราะเราสมควรจะละหมาดที่มีนาให้ครบอย่างน้อย 5 เวลาก่อนไปวูกุฟ

4. ออกจากมีนา เช้าที่ 9 ซุลฮิจญะห์เพื่อไปวูกุฟที่ทุ่งอารอฟะคะ เวลาวูกุฟคือเริ่มจากตะวันคล้อยจนถึงอาทิตย์ตกดินคะละหมาดรวมซุฮ์รี- อัสรีคะ (รุกุ่นฮัจญ์)

5. ออกจากอารอฟะ หลังอาทิตย์ตกดินคะ แล้วไปละหมาดรวมมัฆริบ-อีชาที่มุซดาลิฟะห์คะ เก็บก้อนหินประมาณ 70 ก้อนแล้วนอนพักผ่อนที่มุซดาลีฟะ สุนัตให้นอนหลับคะ ต้องพักที่นั่นอย่างน้อย 6 ชม.คะ (ถ้าจะให้ดีต้องออกหลังละหมาดซุบฮ์คะ) แต่บางครั้งเราควบคุมไม่ได้เพราะซาอุดี้เค้าให้รถบัสเริ่มมารับฮุจญาจหลังเวลาประมาณตี 2 คะถ้าคิวบริษัทไหนมาก่อนก็ต้องไปคะ (วายิบฮัจญ์)

6. กลับที่พักมีนา แล้วไปขว้างก้อนหินญุมรอตุลอากอบะฮ์ 7 ก้อนคะ ซึ่งสามารถเริ่มขว้างได้ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเที่ยงคืนของอีกวันหนึ่งคะ (วายิบฮัจญ์)

7. ตะหลุลอาวัล ออกจากชุดเอี๊ยะรอมมาแต่งชุดธรรมดาได้คะ ผู้ชายส่วนใหญ่สุนัตให้โกนศรีษะคะ ผู้หญิงให้ฃลิบผม (รุกุ่นฮัจญ์)

8. พักที่มีนาเพื่อรอขว้างก้อนหินต่ออีก 3 วันคะ (วายิบฮัจญ์)

9. กลับมักกะเพื่อเตาวาฟบัยตุลลอห์ 7 รอบคะ (รุกุ่นฮัจญ์)

10. เดินซะแอระหว่างเนินซอฟาและมัรวะ 7 เที่ยวคะเป็นอันเสร็จพิธีฮัจญ์คะ (รุกุ่นฮัจญ์)

หมายเหตุ หากใครต้องการเดินกลับจากมีนามามักกะเพื่อเตาวาฟและซะแอก่อน ระหว่างอยู่ที่มีนา ระหว่างรอขว้างก้อนหิน 3 วัน ก็สามารถทำได้คะ โดยอาจจะเดินกลับตั้งแต่วันขว้างก้อนหินญุมรอตุลอากอบะอ์วันแรกเลยก็ได้ แต่เราต้องกลับไปนอนที่มีนาให้ทันคะ แต่ถ้าหากเหนื่อยเกินไป ก็สามารถไปในวันอื่นๆ ถัดไปก็ได้ แต่เราต้องออกจากเขตมีนาหลังเที่ยงคืนและหลังจากเตาวาฟและซะแอเสร็จ ให้กลับไปขว้างก้อนหินและกลับให้ถึงที่พักที่มีนาของอีกวันนึงก่อนเที่ยงคืนคะ เพราะในวายิบฮัจญ์ เราต้องนอนพักที่มีนาคะ มิฉะนั้นเราต้องเสียดัมตามระเบียบคะ

11. เตาวาฟลา (เตาวาฟวิดะห์) เราต้องเตาวาฟลาเมื่อได้เวลาออกจากมักกะเพื่อกลับบ้านคะหรือไปมาดีนะห์กรณีผู้ที่เข้ามักกะก่อนคะ (วายิบฮัจญ์)

ทั้งหมด คือ บทสรุปลำดับขั้นของการทำฮัจญ์ง่ายๆ สั้นๆ ที่ทุกคนที่ไปทำฮัจญ์ต้องรู้และทำความเข้าใจคะ โดยที่ตั้งแต่ข้อ 2 ถึงข้อ 9 ทุกคนทั้งหมดประมาณ 4,000,000 คนที่ไปทำฮัจญ์ ต้องทำในช่วงเวลาเดียวกัน ดังนั้นในแต่ละขั้นตอน เราควรเอาใจใส่เป็นอย่างดี เราต้องเอาหัวใจและจิตวิญญานผูกและเข้าใกล้อัลเลาะห์ (ซบ) ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แค่นี้ อัลฮัมดูลิลละ เราก็สามารถเข้าถึงฮัจญ์เข้าถึงอัลเลาะห์ (ซบ) และคุ้มค่ากับกับการลงทุนแล้วคะ


สิ่งมหัศจรรย์ที่เห็นและที่เป็น ก็คืออัลเลาะห์ (ซบ) สามารถออกแบบค่ายที่เปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตของมนุษย์ได้ภายใน 7 วัน ด้วยบัญญัติของพระองค์ที่เรียกว่า “ฮัจญ์" นี่คืออีกหนึ่งของความสุดยอดของอัลเลาะห์ (ซบ)

หมายเลขบันทึก: 579829เขียนเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2014 03:20 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 เมษายน 2020 08:41 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี