คุณ ผุสดี มุหะหมัด

นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ , หัวหน้าหน่วยเครื่องมือกลาง
คณะวิทยาศาสตร์
Usernamec-putsadee
สมาชิกเลขที่19943
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เป็นคนสงขลาโดยกำเนิด จบโรงเรียนวรนารีเฉลิม จ.สงขลา แล้วตามแบบฉบับของเด็กเรียน ก็สอบเอ็นตรง เข้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรียนคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี   จบปี 32 เข้าทำงานที่ หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทำงานเป็นหัวหน้าหน่วยเครื่องมือกลาง แล้วลาเรียนต่อ ปริญญาโท เคมี (Physical-Chem) เน้นทางด้านพอลิเมอร์ คณะวิทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จบ ปี 42 ทำงานต่อไป...เรื่อย ๆ ที่เดิม ...สร้างงานขึ้นมากมาย...

งานหน่วยเครื่องมือกลาง

 งานของหน่วยเครื่องมือกลาง เป็นงานที่สร้างขึ้นด้วยความภูมิใจ มันเป็นหน่วยงานเล็กๆ ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมาย

งานอื่นๆ ...เพื่อศาสนา และสังคม

* เป็นกรรมการตรวจรับรองอาหารฮาลาล ของสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม จ.สงขลา และช่วยงานอื่นๆ ของสำนักงานฯ

งานอดิเรก : เลี้ยงแมว (รักแมวเป็นชีวิตจิตใจ) ,ปั่นจักรยาน, อ่านหนังสือศาสนา แล้วแต่ใจอยากทำอะไร....