รัตนาภรณ์ ปินคำ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยาชภัฎเชียงใหม่
Usernamee53181041
สมาชิกเลขที่196521
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ข้าพเจ้าชื่อ  นางสาว รัตนาภรณ์      นามสกุล   ปินคำ ชื่อเล่น  ฟิวส์

เชื้อชาติ   ไทย        สัญชาติ   ไทย        ศาสนา   พุทธ   

สถานะภาพ   โสด

วันเกิด  วันจันทร์  ที่  14  เดือนตุลาคม   พ.ศ.  2534      อายุ  22  ปี

ข้าพเจ้าเป็นลูกสาวคนเดียวของครอบครัว

ที่อยู่ปัจจุบัน

 •  บ้านเลขที่  71  หมู่  1   บ้านห้วยกาน   ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130
 •  หมายเลขโทรศัพท์  0956150119   
  อีเมลล์   -  [email protected]/[email protected]

ประวัติการศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจาก   
       โรงเรียนตำบลบ้านแป้น   อ.เมือง   จ.ลำพูน
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก  
      โรงเรียนบ้านคำแม่นาง  อ.นาทม   จ.นครพนม
 • ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • อาจารย์ที่ปรึกษา   อาจารย์แสงจันทร์  เกษากิจ

นิสัยส่วนตัว     เป็นคนที่พูดเก่ง  โกรธง่าย  หายเร็วเป็นบางเรื่อง    ร่าเริงแจ่มใส

ความสามารถพิเศษ     วาดภาพ 

คติประจำใจ
    จงเตือนตนด้วยตนเอง,ไม่มีอะไรยากเกินกว่าความสามารถของคน

ความใฝ่ฝันในอนาคต  รับราชการ(ครู)

งานอดิเรก    ชอบวาดภาพ    ฟังเพลง   

ความชอบส่วนตัว

ต้นไม้ที่ชอบ    ต้นข้าว   ดอกไม้       สัตว์ที่ชอบ   สุนัข   ปลา

วิชาที่ชอบ   ภาษาไทย                           
อาหารที่ชอบ    อาหารอีสานทุกชนิด

สีที่ชอบ    สีเขียว   สีแดง    สีขาว      
หนังสือที่ชอบอ่าน   หนังสือพิมพ์   

เพลงที่ชอบฟัง      เพื่อชีวิต    
หนังที่ชอบดู       หนังรัก    หนังเพื่อน    หนังผี

สิ่งที่อยากทำมากที่สุด   ต้องการเรียนให้จบปริญญาตรี    มีงานทำที่มั่นคงและทำให้พ่อแม่มีความสุข