​27/10/57 เริ่มโครงการ

27/10/57

สิ่งที่ได้ทำและได้รับในวันนี้

ในวันนี้ได้รับหน้าที่หลักเลยนะครับ คือทำโครงการกลุ่ม และพอดีทางโรงเรียนต้องการ วีดิโอแนะนำโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการวีดิทัศน์เพื่อโรงเรียน ได้วางแผลเขียนโครการไว้คราว ๆ และจัดทำสคริป และช่วงบ่ายก็ได้เตรียมการจัดการถ่ายทำวีดิทัศน์ที่วางไว้ ไปถ่ายทำทั่วโรงเรียนจากหลาย ๆ ฝ่าย หลาย ๆ จุด และมาตรวจสอบ(สคริปทางโรงเรียนช่วยจัดทำให้)

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงานวันนี้ คือ รู้จักสื่อสารพูดคุยเพื่อให้ง่ายต่อการถ่ายทำ และเก็บภาพที่เราต้องการได้ และครูแต่ละท่านย่อมให้ความร่วมมือถ้าหากเราสื่อสารบอกและขอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเธียรดนัย ดำรงค์เมือง ... (ภาคเรียนท่ี 2/2557)ความเห็น (0)