สำนักมาตรฐานสนามบินก้าวสู่การเป็นที่พึ่งองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานสนามบิน(Datawarehouse)

องค์กรสาธารณะต้องวิวัฒนาการตนเองให้เป็นที่พึ่งทางวิชาการของStake Holderทั้งหลาย เมื่อไหร่ก็ตามที่อุตสาหกรรมการบิน จะถวิลหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับมาตรฐานด้านการบินจะต้องนึกถึงกรมการบินพลเรือน

สำนักมาตรฐานสนามบินก้าวสู่การเป็นที่พึ่งองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานสนามบิน(Datawarehouse)

องค์กรสาธารณะต้องวิวัฒนาการตนเองให้เป็นที่พึ่งทางวิชาการของStake Holderทั้งหลาย เมื่อไหร่ก็ตามที่อุตสาหกรรมการบิน จะค้นหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับมาตรฐานด้านการบินด้านสนามบินจะต้องนึกถึงกรมการบินพลเรือน ต้องทำให้กรมเป็น Center of Excellence ฉนั้นต้องสร้าง องค์ความรู้ที่เป็นเลิศ นวัฒกรรมต่างๆ จนพร้อมจะเป็นที่พึ่งพาขาดกันไม่ได้ ต้องเดินไปด้วยกัน Aviation Aliiance นั่นคือ กรมสามารถแนะนำข้อกำหนดมาตรฐาน วิธีปฏิบัติงานที่ดีที่สุด ให้สนามบินสามารถนำไปใช้ได้จริง เข้าถึงง่ายนำไปใช้ได้ง่าย บนมาตรฐานระดับความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับองค์กรระหว่างประเทศกำหนด ตามสัญญาที่ได้ให้ไว้ในอนุสัญญาชิคาโก เพื่อให้มั่นใจว่า การบินในประเทศไทยให้ความสำคัญในการกำกับดูแลและคุ้มครองผู้โดยสารเครื่องบินและ Stake Hoder เหมือนกันทั่วโลก

Dataware House ..เปรียบได้กับการมีคลังสินค้า ที่เต็มไปด้วยสิ่งต่างๆดังนี้

1. Center of Excellent เมื่อไหร่ก็ตามที่อุตสาหกรรมการบิน จะค้นหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับมาตรฐานด้านการบินด้านสนามบิน อยากได้วิทยาการด้านการบินจะต้องนึกถึง

2. Alliance อุตสาหกรรมการบินขาดเราไม่ได้ กรมเป็นที่พึ่งพาอาศัย เป็นที่ปรึกษาวิทยาการด้านการบินด้านสนามบิน เป็นพันธมิตรที่พึ่งได้

3. Friendly เป็นมิตรที่อุตสาหกรรมการบินเข้าใจเราได้ ใครๆก็นำไปใช้ได้ ปฏิบัติจริงได้ง่ายๆ โดยใช้ it เข้ามาเสริม เป็นฐานข้อมูลให้เข้ามาแชร์ความรู้ วิธีคิด และองค์ความรู้ร่วมกัน

.......ครั้งหนึ่งมีการสัมมนา ฝึกการถ่ายทอด การถอด องค์ความรู้ จากการทำงานออกมา ปรากฎว่าที่หน่วยงาน มีการนำไฟล์นำเสนอการบรรยาย ของกูรู ไปบันทึกลงในเวบไซค์หน่วยงาน และอนุญาตให้สามารถดาวน์โหลดไปศึกษาทำความเข้าใจได้ เลยมีความคิดว่าความรู้ในแผ่นงาน ppt นั้น เป็นแค่รูปแบบ รูปภาพ หรือหลักการ แต่ไม่ได้แสดงออกถึงวิธีคิดหรือที่ไปที่มา แม้กระทั่งการเชื่อมโยงข้อมูล ผู้ที่ทำแผ่นงาน ppt ไปดูทำความเข้าใจจึงมีข้อจำกัด มารู้ทีหลังว่า ส่วนใหญ่เราจะทำแผ่นงานมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลความรู้ที่ชัดแจ้ง ส่วนความรู้มี่ฝังลึกที่เป็นเทคนิคการปฏิบัติจากประสบการณ์นั้น ไม่ได้อยู่ในแผ่นงาน แต่อยู่ในวิธีคิด หรืออยู่ในใจ ซึ่งจะสื่อออกมาได้ผ่านการเล่าเรื่อง หรือการเขียน เรื่องนั้นที่เราได้ทำสำเร็จมา ที่เราทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ทะลุปรุโปร่งมาแล้วนั่นเอง

.....จึงได้วิธีการจัดการ องค์ความรู้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่แต่ละคนเจอในแต่ละบริบท มาเล่าเรื่องราวที่ตนเองภาคภูมิใจ ที่ทำได้สำเร็จ แม้จะใช้เทคนิคพื้นฐานง่ายๆ แต่ทำได้จริง มาเล่าสู่กันฟัง โดยใช้ it ช่วยในการที่จะโพส ทั้งรูป ข้อความคิดเห็น วีดีทัศน์ หรือแม้กระทั่งแผ่นงาน ppt ได้แก่ การที่เรานำไฟล์ PPT หรือ PDF มาแปลงเป็นภาพ และจัดทำอัลบั้มเรื่องงาน ทำให้เราสามารถ Discuss กันใต้รูปได้ ที่ผมนำมาใช้คือ ไฟล์เรื่องการบรรยายมาตรฐานต่างๆ ....เป็น ตย ให้กับสนามบินได้ปรับปรุงแก้ไข visual aid ได้ถูกต้อง สามารถถ่ายรูปการทาสีทำเครื่องหมายหน้างานที่ได้แก้ไขแล้ว ให้ดูเบื้องต้นว่าการแก้ไขปรับปรุงเป็นไปในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม กับตำแหน่ง ลักษณะ และทิศทางการวางตำแหน่งต่างๆได้ ....เป็นการช่วยไม่ให้เสียเวลาและงบประมาณ ในการแก้ไขภายหลัง ..ซึ่งจะเตือนขึ้นมาอัตโนมัติทันทีที่มีการแสดงความเห็นหรือ โพสรูปงานที่แก้... สามารถให้คำแนะนำเบื้องต้นได้ทันที ...ในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือเป็นไปตามข้อกำหนดเพียงบางส่วน นับเป็นเทคนิคที่ง่ายและใช้ได้ดี

DatawareHouse.......

......เคยมีคนหลายคนถามว่า พี่ทำงานด้านสนามบิน ด้านกายภาพเครื่องช่วยการเดินอากาศ ทำไมถึงต้องช่วยปรึกษาการปรับปรุงแก้ไข ...ประเด็นคำถามของผู้โดยสารที่ถามสายการบิน .....ประเด็นของการขับเครื่องบินเข้าหลุมจอดของนักบิน.... และของงานการบินด้านอื่นๆ... มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วย ไม่เกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัยเลยเป็นงานด้านความพึงพอใจยุทธศาสตร์อื่นๆ ไม่ใช่ยุทธศาสตร์ของสำนักเราเสียหน่อย ...
........ ตอนที่ทำนั้นก็ไม่ทราบหรอกครับว่าทำไม แต่รู้สึกว่าอยากจะใช้ KM ลองเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการปฏิบัติงานที่แท้จริง และในขณะที่เราเป็นกรม เราน่าจะช่วยส่งเสริม ร่วมรณรงค์ ให้ผู้โดยสารทราบและเข้าใจ ตลอดจนเห็นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง และพยายามปรับพฤติกรรมตนเองไม่ให้มีผลกระทบ ต่อขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ เช่นเรื่องการรีบมาเช็คอินให้ตรงเวลา การชลอตัวแต่เนิ่นๆในการขับเครื่องบินเข้าหลุมจอด เป็นต้น...
.......มาทราบทีหลังว่าวิธีคิด-ทำ แบบนี้ คือ DatawareHouse นั่นเองครับ
.......องค์กรที่ทำงานกับฐานความรู้ในบริบทขององค์กรสาธารณะ ต้องพัฒนาตนเองให้เป็นที่พึ่งทางวิชาการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลาย.... การทำให้องค์กรตนเองเป็นที่พึ่งของสาธารณะ (Center of Excellence) การเป็นพันธมิตรที่อุตสาหกรรมการบินพึ่งได้ นักบินพึ่งได้ สนามบิน สายการบิน ผู้ให้บริการในสนามบิน พึ่งได้ (Aviation Alliance) ด้วยการทำงานเป็นมิตร เป็นเพื่อนกับauditee (Friendly)เข้าถึงง่าย เข้าใจง่าย ไม่ยุงยาก ทำได้ง่าย (เป็นมิตรกับผู้ใช้) ....ทำให้หน่วยงานอื่นคิดถึงและพึ่งพาได้...
........การนำองค์ความรู้บรรจุไว้ใน เวปไซท์ (Data Ware House) ในเฟสบุ๊ค ใน Gotoknow.org แล้วให้สนามบิน สายการบิน ผู้เกี่ยวข้องด้านการบิน นำไปใช้ได้ง่ายๆ ....เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้ Information และ Technology IT เข้ามาช่วย


KM กลุ่มวิจัยความปลอดภัยสนามบิน

เกิดจาก ชุมชนคนร่วมทำงาน คือ งานสนามบิน (COPs Community of Practice) ตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ระดมสมอง เสนองานที่ตนเองเรียนรู้ ทดลอง ทำจนสำเร็จได้ผลดีมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) มาเล่าสู่กันฟัง ตามที่สนามบินในประเทศเรา และประเทศอื่นๆทั่วโลก ได้ให้ความสำคัญในการจัดให้มีระบบ SMS (Safety Management System)ขึ้นตาม กบร.ที่ 82 สนามบินจึงต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติในการรายงานอุบัติเหตุ ตลอดจนอุบัติการณ์ ต่างๆซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย

ระกอบกับผู้ตรวจ audit เพื่อออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบิน ได้พบข้อแตกต่างที่ไม่เป็นไปตาม กบร. ต่างๆ ทำให้เกิดโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านข้อกำหนดมาตรฐาน และให้ข้อแนะนำวิธีการปฏิบัติในการแก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือเป็นไปตามข้อกำหนดเพียงบางส่วน ถ่ายทอดรวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ผู้ดำเนินงานสนามบิน มาอย่างต่อเนื่องทาง fb “KM DCA AIRPORT" จนวันนี้ เราได้ตั้ง “กลุ่มวิจัยความปลอดภัยสนามบิน" ออกมาเพื่อให้สะดวกในการเข้าถึง ข้อมูลด้านความปลอดภัย ในการที่จะนำประเด็นในการที่ได้เคยตรวจพบข้อบกพร้องในสนามบินอื่นๆเผยแพร่ Q KM กลุ่มวิจัยความปลอดภัยสนามบินQ องค์ความรู้ด้านสนามบิน 3 สำนักมาตรฐานสนามบิน

Social Network สังคมแลกเปลี่ยนความรู้ ออนไลน์ ผ่านเครือข่ายเฟสบุ้ค อีกทั้งยังสามารถ สอบถามผ่านระบบ Hotline โทร 0 2287 3194รวมทั้งอีเมลล์ ด้านความปลอดภัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ KM Knowleage Managementความเห็น (0)