อบรม Classstart.org

ครั้งแรกกับการเป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่คุณครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 20 โรงเรียน โดยการจัดเป็นกลุ่มความเป็นเลิศทางวิชาการ จำนวน 5 กลุ่ม โดยกลุ่มแรก ประเดิม ก็คือกลุ่มนาข้าวหอม ฟังชื่อก็น่าทานแล้ว ด้วยความกรุณาของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม นายกองโท ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ ได้จัดสรรคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน ทั้ง 20 โรงเรียน โรงเรียนละ 52 เครื่อง พร้อมระบบอินเตอร์เน็ต ADSL ความเร็ว ถึง 65 เมกบิต ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียว การเข้าถึงข้อมูลได้เร็วประหยัดเวลา
เริ่มต้น ก็มีท่าน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ท่านเดชา ปัสสำราญ มาเป็น
ประธานในการเปิดการอบรม ได้กล่าวถึงการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนว่าควรมีการนำมาใช้อย่างสร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์ทั้งผู้เรียน และครูผู้สอน

ก่อนมีการอบรม เราก็ได้ให้คุณครูทุกท่านได้ชม วิดีโอ หนึ่งซึ่งกล่าวถึงการเรียนรู้ของคนทั่วไปในโลกใบนี้ ที่มีความเหลื่อมล้ำ กัน การขาดโอกาสในการศึกษา หาความรู้ การแก่งแย่งเพื่อให้ได้มาซึ่งการศึกษาที่ดี จนทำให้มีการบาดเจ็บล้มตาย เพราะการช่วงชิงที่นั่งในการศึกษาในมหาวิทยาลัย

การดำเนินการอบรมได้ดำเนินไปตามวิธีการของโปรแกรม ตามคู่มือบ้าง ตามผู้เข้าอบรมบ้าง เนื่องจากพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์นั้นไม่เท่ากัน และบางท่าน ไม่มี Email บ้างต้องสมัครใหม่ มีแต่จำรหัสผ่านไม่ได้บ้าง สมัครสมาชิกแล้ว เกิดปัญหาบ้าง แต่ก็สามารถดำเนินการต่อไปได้อย่าง ดี ด้วยความร่วมมือของคุณครูทุกท่าน จนไม่อยากลุกไปทานข้าวเที่ยงกันเลยที่เดียว

ช่วงบ่าย ได้ดำเนินการต่อ ตาม step คุณครูก็มีคำถาม อย่างนั้น อย่างนี้ ทำไมไม่.........ก็ตอบคำถามกันไป แต่โดยภาพรวมแล้ว ทุกคน แฮปปี้ มีความสุขกับ ของเล่นใหม่นี้ ก็คงต้องดูกันต่อไป ติดตาม ประเมินผลการนำ Classstart.org ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จัดประสบการณ์ ให้กับนักเรียน จนบรรลุวัตถุประสงค์ ของการเรียนแบบห้องเรียนกลับทางหรือไม่ continue พบกันที่ เวียงสะอาดพิทยาคม 10/11/57

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิทยากรความเห็น (1)

ขอบคุณนะคะที่เห็นประโยชน์จาก ClassStart หากอาจารย์มีคำถามการใช้งานสามารถศึกษาได้ที่คู่มือ http://help.classstart.org หรือถามอีเมลมาได้ที่ support (@) classstart.org นะคะ